Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1369-QĐ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 19700 công văn

1

Công văn 1369/GSQL-TH năm 2016 về thủ tục hải quan theo ATIGA do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1369/GSQL-TH V/v thủ tục hải quan theo ATIGA Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016 Kính

Ban hành: 14/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

2

Công văn 1369/TCHQ-TXNK năm 2015 không thu thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1369/TCHQ-TXNK V/v không thu thuế xuất khẩu Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: Cục

Ban hành: 11/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

3

Công văn 1369/BTTTT-CNTT về nhập khẩu màn hình LCD máy gia công chip của Công ty TNHH Sankoh Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1369/BTTTT-CNTT V/v nhập khẩu màn hình LCD máy gia công chip của Công ty TNHH Sankoh Việt Nam Hà Nội, ngày 13 tháng

Ban hành: 13/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2013

4

Công văn 1369/TCT-CS vướng mắc về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1369/TCT-CS V/v vướng mắc về hóa đơn. Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: Cục thuế

Ban hành: 21/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2011

5

Công văn 1369/BGDĐT-CTHSSV về đánh giá tình trạng sử dụng, bảo quản nhà vệ sinh trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1369/BGDĐT-CTHSSV V/v đánh giá tình trạng sử dụng, bảo quản nhà vệ sinh trường học Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2011

Ban hành: 15/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

6

Công văn số 1369/TCHQ-KTTT về việc thuế GTGT đối với máy móc thiết bị tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1369/TCHQ-KTTT V/v thuế GTGT đối với máy móc thiết bị tạo tài sản cố định Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2009

Ban hành: 13/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2009

7

Công văn số 1369/TTg-KTN về việc giải quyết tình hình tồn đọng hàng hóa tại cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1369/TTg-KTN V/v giải quyết tình hình tồn đọng hàng hóa tại cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2008

Ban hành: 20/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2008

8

Công văn số 1369/BXD-KTXD về việc áp dụng hệ số điều chỉnh dự toán và mức lương tối thiểu trong lập dự toán công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1369/BXD-KTXD V/v: áp dụng hệ số điều chỉnh dự toán và mức lương tối thiểu trong dự toán XDCT Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 11/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2008

9

Công văn số 1369/TTg-QHQT về Thỏa ước tín dụng và viện trợ của AFD đối với dự án Chương trình tín dụng cho ngành nước do Thủ tướng Chính Phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 1369/TTg-QHQT V/v Thỏa ước tín dụng và viện trợ của AFD đối với dự án Chương trình tín dụng cho ngành nước Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2007 Kính gửi:

Ban hành: 25/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2007

10

Công văn số 1369 TCT/DNK ngày 10/05/2004 của Tổng cục thuế về việc hạch toán tiền nhượng bán tài sản

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1369 TCT/DNK V/v hoạch toán tiền nhượng bán tài sản Hà Nội , ngày 10 tháng 5 năm 2004 Kính

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

11

Công văn số 1369/TM-CATBD ngày 30/03/2004 của Bộ Thương mại về việc thông tin về xuất khẩu gạo của Thái Lan

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1369/TM-CATBD V/v Thông tin về xuất khẩu gạo của Thái Lan Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2004 Kính gửi: - Hiệp hội Lương thực - Các Sở Thương mại - Các doanh nghiệp kinh doanh

Ban hành: 30/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

12

Công văn về việc khắc phục hạn hán, thiên tai và cứu đói

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1369/VPCP Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 1999 CÔNG VĂN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 1369/VPCP-NN NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 1999 VỀ VIỆC KHẮC PHỤC HẠN HÁN, THIÊN TAI VÀ CỨU ĐÓI Kính

Ban hành: 03/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

13

Công văn 1369/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu máy thuỷ đã qua sử dụng

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1369/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1369/TCHQ-GSQL NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC NHẬP KHẨU MÁY THUỶ ĐÃ QUA SỬ DỤNG Kính gửi

Ban hành: 02/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

14

Công văn số 1369/TCHQ-GSQL ngày 02/04/2002 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu máy thuỷ đã qua sử dụng

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1369/TCHQ-GSQL V/v: nhập khẩu máy thuỷ đã qua sử dụng Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2002 Kính gửi: Đồng kính gửi: Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh Cục Hải quan các tỉnh,

Ban hành: 02/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

15

Công văn số 1369 TCT/NV4 ngày 18/04/2003 của Tổng cục thuế - Bộ Tài chính về việc lệ phí trước bạ

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1369 TCT/NV4 V/v lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003 Kính gửi: Chi cục Thuế thị xã Quảng

Ban hành: 18/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

16

Công văn 2191/BHXH-PC năm 2014 công khai thủ tục hành chính do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 30/5/2014 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 686/-BHXH công bố 37 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế 41 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012 của Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 19/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

17

Công văn 1244/BCT-TCCB phân công phối hợp công việc giữa Thứ trưởng Lê Dương Quang với Thứ trưởng Cao Quốc Hưng do Bộ Công thương ban hành

2014 Kính gửi: - Thứ trưởng Lê Dương Quang; - Thứ trưởng Cao Quốc Hưng. Ngày 19 tháng 02 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 1369/QĐ-BCT về việc phân công nhiệm vụ của các đồng chí Lãnh đạo Bộ. Căn cứ tình hình cụ thể của lĩnh vực Công nghiệp nặng - Năng

Ban hành: 20/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2014

18

Công văn 1515/BHXH-PC năm 2013 về chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Quyết định số 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Công văn số 3414/BHXH-PC ngày 23/8/2012 hướng dẫn thực hiện việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, qua kiểm tra tình hình thực hiện công tác KSTTHC tại một số địa phương

Ban hành: 26/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2013

19

Công văn 5274/UBND-ĐTQH thực hiện hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do điều chỉnh mức lương tối thiểu mới

công trình xây dựng – lắp đặt tỉnh Bình Thuận đã công bố tại Công văn số 5886/UBND-ĐTQH ngày 24 tháng 12 năm 2007: Áp dụng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng

Ban hành: 09/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2012

20

Công văn 2943/UBND-ĐTQH năm 2013 thực hiện hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do điều chỉnh mức lương tối thiểu mới theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Bình Thuận ban hành

với 2 Bộ đơn giá xây dựng công trình Xây dựng - Lắp đặt tỉnh Bình Thuận đã công bố tại Công văn số 5886/UBND-ĐTQH ngày 24/12/2007: Áp dụng Bảng giá ca máy và Thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 23/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày

Ban hành: 26/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status