Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1363/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 128395 văn bản

1

Quyết định 1363/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

1363/QD-UBND,Quyết định 1363 2021,Tỉnh Phú Thọ,Giải quyết thủ tục việc làm của Ủy ban tỉnh Phú Thọ,Thủ tục về lĩnh vực việc làm của Ủy ban tỉnh Phú Thọ,Thủ tục về việc làm của Chủ tịch Ủy ban tỉnh Phú Thọ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2021

2

Quyết định 1363/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính về Vị trí việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

1363/QD-UBND,Quyết định 1363 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục về Vị trí việc làm Sở Nội vụ Quảng Bình,Công bố thủ tục của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình 2021,Thủ tục về Vị trí việc làm Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2021

3

Quyết định 1363/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện thành phố Cần Thơ

1363/QD-UBND,Quyết định 1363 2019,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1363/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 06 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 06/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

4

Quyết định 1363/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh

1363/QD-UBND,Quyết định 1363,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1363/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 06 tháng 07 năm 2018

Ban hành: 06/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2018

5

Quyết định 1363/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

1363/QD-UBND,Quyết định 1363 2017,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1363/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 11 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 11/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2017

6

Quyết định 1363/QĐ-UBND về mở lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2016 của tỉnh Ninh Bình

1363/QD-UBND,Quyết định 1363 2016,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1363/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 19/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

7

Quyết định 1363/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề cương Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

1363/QD-UBND,Quyết định 1363 2016,Thành phố Hải Phòng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1363/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 13/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

8

Quyết định 1363/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

1363/QD-UBND,Quyết định 1363 2016,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1363/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày

Ban hành: 09/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2016

9

Quyết định 1363/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt Đề án xây dựng phát triển sản phẩm du lịch Đất Mũi giai đoạn 2015-2020 do tỉnh Cà Mau ban hành

1363/QD-UBND,Quyết định 1363 2015,Tỉnh Cà Mau,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1363/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 14 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 14/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2015

10

Quyết định 1363/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1363/QD-UBND,Quyết định 1363 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Theo dõi thi hành pháp luật,Chương trình theo dõi thi hành pháp luật,Thi hành pháp luật,Luật xử lý vi phạm hành chính ,Xử lý vi phạm hành chính,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 30/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2015

11

Quyết định 1363/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đơn giá bình quân trồng rừng, chăm sóc rừng trồng thay thế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

1363/QD-UBND,Quyết định 1363 2014,Tỉnh Lâm Đồng,Chăm sóc rừng trồng,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1363/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày

Ban hành: 20/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

12

Quyết định 1363/QĐ-UBND năm 2013 về Chương trình hành động Cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2013-2015

1363/QD-UBND,Quyết định 1363 2013,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1363/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 30 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 30/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2013

13

Quyết định 1363/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế phối hợp quản lý môi trường trong khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn

1363/QD-UBND,Quyết định 1363 2013,Tỉnh Bắc Kạn,Doanh nghiệp,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1363/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 27 tháng 8

Ban hành: 27/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2013

14

Quyết định 1363/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

1363/QD-UBND,Quyết định 1363 2013,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1363/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 08 tháng 8 năm 2013

Ban hành: 08/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2013

15

Quyết định 1363/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

1363/QD-UBND,Quyết định 1363 2013,Tỉnh Trà Vinh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1363/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 22 tháng 7 năm 2013

Ban hành: 22/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2013

16

Quyết định 1363/QĐ-UBND năm 2012 kiện toàn Ban chỉ đạo Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2015

1363/QD-UBND,Quyết định 1363 2012,Tỉnh Bình Phước,Kiện toàn Ban chỉ đạo,Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng,Tỉnh Bình Phước,Giai đoạn 2011 - 2015,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2012

17

Quyết định 1363/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2012 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1363/QD-UBND,Quyết định 1363 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Nâng cao chất lượng,Phổ biến giáo dục pháp luật,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1363/QĐ-UBND

Ban hành: 25/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2010

18

Quyết định 1363/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Kiểm toán nhà nước do Kiểm toán nhà nước ban hành

1363/QD-KTNN,Quyết định 1363 2020,Kiểm toán Nhà nước,Tổ chức của Thanh tra Kiểm toán nhà nước,Quyền hạn của Thanh tra Kiểm toán nhà nước,Nhiệm vụ của Thanh tra Kiểm toán nhà nước,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

19

Quyết định 1363/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

1363/QD-CTN,Quyết định 1363 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch 07 công dân cư trú tại Hà Lan,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Hà Lan,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

20

Quyết định 1363/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1363/QD-TTg,Quyết định 1363 2019,Thủ tướng Chính phủ,Trường cao đẳng,Chất lượng cao,Giáo dục công lập chất lượng cao,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1363

Ban hành: 11/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.2.4
server251