Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 136/SXD-CB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 21404 văn bản

1

Công bố 136/SXD-CB về Tập đơn giá: xây dựng, lắp đặt, khảo sát xây dựng, sửa chữa trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

136/SXD-CB,Tỉnh Điện Biên,Tập đơn giá xây dựng,Lắp đặt khảo sát xây dựng,Sửa chữa trong xây dựng,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/SXD-CB

Ban hành: 05/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2012

2

Công bố 196/CB-SXD năm 2016 về Định mức dự toán đặc thù khai thác, chế biến đá, cát sỏi các loại; Định mức bốc xếp vật tư vật liệu, các cấu kiện xây dựng bằng thủ công và hướng dẫn phương pháp tính chi phí sản xuất một số loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

196/CB-SXD,Tỉnh Điện Biên,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 196/CB-SXD Điện Biên, ngày 03 tháng 3 năm 2016

Ban hành: 03/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2018

3

Công bố 657/CB-SXD về chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2012 do tỉnh Điện Biên ban hành

657/CB-SXD,Tỉnh Điện Biên,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 657/CB-SXD Điện Biên, ngày 30 tháng 11 năm 2012 CÔNG BỐ

Ban hành: 30/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

4

Công bố 209/SXD-CB về đơn giá nhân công trong xây dựng theo lương tối thiểu mới ở từng vùng, khu vực trên địa bàn tỉnh Điện Biên

209/SXD-CB,Tỉnh Điện Biên,Đơn giá nhân công,Theo lương tối thiểu mới ,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 209/SXD-CB

Ban hành: 21/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2012

5

Công bố 2202/CB-STC-SXD năm 2013 giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

2202/CB-STC-SXD,Tỉnh Quảng Trị,Thương mại,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH QUẢNG TRỊ LIÊN SỞ TÀI CHÍNH - XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2202/CB/STC-SXD Quảng Trị, ngày 15 tháng 8

Ban hành: 15/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2013

6

Hướng dẫn 136/HD-SXD về thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành

136/HD-SXD,Hướng dẫn 136,Tỉnh Lai Châu,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH LAI CHÂU SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số: 136/HD-SXD Lai Châu, ngày 03 tháng 09 năm 2008

Ban hành: 03/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2010

7

Kế hoạch 136/KH-UBND trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020

136/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật,Người khuyết tật có khó khăn về tài chính,Trợ giúp pháp lý tỉnh Nghệ An,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2020

8

Quyết định 136/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế, tỉnh Đắk Nông

136/QD-UBND,Quyết định 136 2020,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 05 tháng

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2020

9

Quyết định 136/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch điều tra, khảo sát, đánh giá 05 năm thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2025

136/QD-UBND,Quyết định 136 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 03 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

10

Kế hoạch 136/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

136/KH-UBND,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 136/KH-UBND Ninh Thuận, ngày 17 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

11

Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

136/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 31 tháng 12 năm 2019 KẾ

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

12

Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2019 về xây dựng không gian văn hóa, du lịch tỉnh Thái Bình

136/KH-UBND,Tỉnh Thái Bình,Xây dựng không gian văn hóa Thái Bình,Xây dựng không gian du lịch tỉnh Thái Bình,Xây dựng không gian văn hóa du lịch,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

13

Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2019 về thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại một số địa phương tỉnh Quảng Ngãi

136/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/KH-UBND Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 18/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2019

14

Nghị quyết 136/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

136/NQ-HDND,Nghị quyết 136 2019,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/NQ-HĐND Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

15

Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

136/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/KH-UBND Đồng Tháp, ngày 06 tháng 6 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 06/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

16

Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

136/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

17

Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2019 về thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp năm 2019-2020 do thành phố Hải Phòng ban hành

136/KH-UBND,Thành phố Hải Phòng,Đưa cán bộ trẻ có trình độ đại học về làm việc Hải Phòng,Đưa cán bộ trẻ có trình độ cao đẳng về làm việc Hải Phòng,Cán bộ trình độ đại học làm việc tại hợp tác xã,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 04/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

18

Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2019 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2021

136/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/KH-UBND Lào Cai, ngày 01 tháng 04 năm 2019

Ban hành: 01/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

19

Quyết định 136/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

136/QD-UBND,Quyết định 136 2019,Tỉnh Quảng Ngãi,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

20

Quyết định 136/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

136/QD-UBND,Quyết định 136,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 23 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 23/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83