Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 136/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 204776 văn bản

21

Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

136/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 136 2015,Tỉnh Hải Dương,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/2015/NQ-HĐND Hải Dương, ngày 10 tháng 12

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2016

22

Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

136/2013/ND-CP,Nghị định 136 2013,Chính phủ,Bảo trợ xã hội,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

23

Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Gia Lai

136/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 136 2015,Tỉnh Gia Lai,Đầu tư,Thương mại,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/2015/NQ-HĐND Pleiku, ngày 17 tháng 7

Ban hành: 17/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2015

24

Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Lâm Đồng

136/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 136 2015,Tỉnh Lâm Đồng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ÐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/2015/NQ-HĐND Đà Lạt,

Ban hành: 11/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2015

25

Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

136/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 136 2015,Tỉnh Vĩnh Long,Phí sử dụng đường bộ,Chế độ nộp phí sử dụng đường bộ ,Chế độ thu phí sử dụng đường bộ ,Sử dụng phí sử dụng đường bộ ,Quản lý phí sử dụng đường bộ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2015

26

Nghị quyết 136/2014/NQ-HĐND về Bảng giá đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019

136/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 136 2014,Tỉnh Đắk Lắk,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/2014/NQ-HĐND Đắk Lắk, ngày 13 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 13/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2015

27

Quyết định 136/QĐ-BHXH năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

136/QD-BHXH,Quyết định 136 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ,Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020,Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP phát triển kinh tế,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

28

Nghị quyết 136/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 13/NQ-HĐND về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm 2011

136/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 136 2013,Tỉnh Đồng Tháp,Phân bổ ngân sách cấp tỉnh,Ngân sách cấp huyện,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2014

29

Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015; Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 do Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XV, kỳ họp thứ 19 ban hành

136/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 136 2010,Tỉnh Hà Tĩnh,Phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ,Tỷ lệ phân chia nguồn thu,Các cấp ngân sách,Định mức phân bổ,Chi thường xuyên ngân sách địa phương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 24/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2012

30

Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

136/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 136 2010,Tỉnh Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long,Mức chi phổ biến giáo dục pháp luật,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2013

31

Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang năm 2011

136/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 136 2010,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/2010/NQ-HĐND Rạch Giá, ngày 10 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2014

32

Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định do Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVI, kỳ họp thứ 14 ban hành

136/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 136 2010,Tỉnh Nam Định,Lệ phí cấp giấy phép xây dựng,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 136/2010/NQ-HĐND Nam

Ban hành: 09/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2010

33

Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND mở rộng đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội ngoài quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP do tỉnh Quảng Ninh ban hành

2016 NGHỊ QUYẾT MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI NGOÀI QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/NĐ-CP NGÀY 21/10/2013 CỦA CHÍNH PHỦ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Ban hành: 07/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

34

Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2021 về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện do Chính phủ ban hành

83/NQ-CP,Nghị quyết 83 2021,Chính phủ,Phương án hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng,Hỗ trợ giảm tiền điện giảm giá điện cho khách hàng,Giảm giá điện đợt 4 cho khách hàng sử dụng điện,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2021

35

Nghị quyết 80/NQ-CP về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 do Chính phủ ban hành

80/NQ-CP,Nghị quyết 80 2021,Chính phủ,Giá tối đa sản phẩm công ích thủy lợi,Giá tối đa dịch vụ công ích thủy lợi,Giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

36

Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2021 về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

79/NQ-CP,Nghị quyết 79 2021,Chính phủ,Mua sắm thuốc phục vụ phòng chống dịch COVID19,Mua sắm hóa chất phục vụ phòng chống dịch COVID19,Mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng chống COVID19,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

37

Nghị quyết 78/NQ-CP năm 2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19

78/NQ-CP,Nghị quyết 78 2021,Chính phủ,Phiên họp chuyên đề về phòng chống dịch COVID19,Phiên họp Chính phủ về phòng chống dịch COVID19,Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng chống COVID 19,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

38

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2021 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành

76/NQ-CP,Nghị quyết 76 2021,Chính phủ,Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước,Chương trình cải cách hành chính nhà nước 2021 2030,Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 2030,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

39

Nghị quyết 77/NQ-CP năm 2021 về dừng triển khai thí điểm bảo hiểm vi mô của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Chính phủ ban hành

77/NQ-CP,Nghị quyết 77 2021,Chính phủ,Dừng triển khai thí điểm bảo hiểm vi mô,Dừng triển khai bảo hiểm vi mô,Dừng thí điểm bảo hiểm vi mô của Hội Liên hiệp Phụ nữ,Bảo hiểm CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

40

Nghị quyết 75/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

75/NQ-CP,Nghị quyết 75 2021,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 ,Hội nghị trực tuyến với địa phương,Phiên họp Chính phủ thường kỳ 2021,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188