Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1350/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 203804 văn bản

1

Quyết định 1350/2006/QĐ-UBND về đổi tên, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho Trung tâm Bán đấu giá tài sản Ninh Bình

1350/2006/QD-UBND,Quyết định 1350,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1350/2006/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 27 tháng 6

Ban hành: 27/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

2

Quyết định 1350/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị trong ngành tài chính tỉnh Quảng Trị

1350/QD-UBND,Quyết định 1350 2018,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1350/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 18 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2018

3

Quyết định 1350/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán và phân bổ bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư năm 2018 do tỉnh Quảng Nam ban hành

1350/QD-UBND,Quyết định 1350 2018,Tỉnh Quảng Nam,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1350/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày

Ban hành: 23/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2018

4

Quyết định 1350/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán công trình Xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (giai đoạn II) do tỉnh Ninh Bình ban hành

1350/QD-UBND,Quyết định 1350 2016,Tỉnh Ninh Bình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1350/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 18/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2016

5

Quyết định 1350/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công năm 2016 (đợt 1); kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công năm 2016 (đợt 2) do tỉnh Bắc Giang ban hành

1350/QD-UBND,Quyết định 1350,Tỉnh Bắc Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1350/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 25 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 25/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2016

6

Quyết định 1350/QĐ-UBND năm 2015 về Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp phép đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị đối với công trình xây dựng do thành phố Đà Nẵng ban hành

1350/QD-UBND,Quyết định 1350 2015,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1350/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 09 tháng 03

Ban hành: 09/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2015

7

Quyết định 1350/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

1350/QD-UBND,Quyết định 1350 2014,Tỉnh An Giang,Quy hoạch tổng thể phát triển,Ngành nông nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1350/QĐ-UBND An Giang, ngày

Ban hành: 25/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2014

8

Quyết định 1350/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1350/QD-UBND,Quyết định 1350 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn bản quy phạm pháp luật,Kiểm tra rà soát văn bản,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 21/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2014

9

Quyết định 1350/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, ven biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2014

1350/QD-UBND,Quyết định 1350 2013,Tỉnh Cà Mau,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1350/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 13 tháng 09 năm

Ban hành: 13/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2013

10

Quyết định 1350/QĐ-UBND năm 2013 hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước

1350/QD-UBND,Quyết định 1350,Tỉnh Bình Phước,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1350/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

11

Quyết định 1350/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020

1350/QD-UBND,Quyết định 1350 2012,Tỉnh Hưng Yên,Quy hoạch phát triển chăn nuôi ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1350/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2012

12

Quyết định 1350/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

1350/QD-UBND,Quyết định 1350,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục hành chính ,Thủ tục hành chính Bến Tre,Thủ tục hành chính Sở Tư pháp Bến Tre,Thủ tục hành chính sửa đổi ,Thủ tục hành chính,Lĩnh vực hộ tịch hộ khẩu ,Thủ tục đăng ký hộ tịch,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2012

13

Quyết định 1350/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế dịch vụ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2010-2015

1350/QD-UBND,Quyết định 1350,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1350/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 26

Ban hành: 26/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2014

14

Quyết định 1350/2013/QĐ-UBND về Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

1350/2013/QD-UBND,Quyết định 1350 2013,Tỉnh Thanh Hóa,Cấp giấy phép xây dựng công trình ,Cấp giấy phép xây dựng 2013,Quản lý xây dựng công trình,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2013

15

Quyết định 1350/QĐ-BTTTT năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

1350/QD-BTTTT,Quyết định 1350 2017,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thủ tục hành chính,Thông tin truyền thông ,Chức năng quản lý,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2017

16

Quyết định 1350/QĐ-BTTTT năm 2016 về thừa nhận phòng thử nghiệm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1350/QD-BTTTT,Quyết định 1350,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thừa nhận phòng thử nghiệm ,Phòng thử nghiệm,Phòng thử nghiệm viễn thông,Quy định phòng thử nghiệm,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2016

17

Quyết định 1350/QĐ-TTg năm 2016 điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1350/QD-TTg,Quyết định 1350 2016,Thủ tướng Chính phủ,Phân loại đơn vị hành chính,Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính Bình Phước ,Điều chỉnh đơn vị hành chính,Thành lập đơn vị hành chính,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

18

Quyết định 1350/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2006 - 2020

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Huỳnh Đức Hòa Biểu: QUY HOẠCH CƠ CẤU 3 LOẠI RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2020 (Đính kèm Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng) I. Phân chia theo đơn vị hành chính cấp huyện: Số TT

Ban hành: 17/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2014

19

Quyết định 1350/QĐ-BNN-KH năm 2014 quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1350/QD-BNN-KH,Quyết định 1350,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quản lý điều tra cơ bản,Điều tra thống kê,Hoạt động điều tra,Chính sách nông nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2017

20

Quyết định 1350/QĐ-LĐTBXH năm 2009 phê duyệt đầu tư Dự án Trung tâm điều dưỡng Người có công Sa Pa do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1350/QD-LDTBXH,Quyết định 1350 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Huyện Sa Pa,Trung tâm điều dưỡng người có công,Dự án đầu tư,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------

Ban hành: 27/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122