Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 135/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 156761 văn bản

1

Quyết định 135/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

135/QD-TTg,Quyết định 135 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nâng cao hiệu quả,Công nghệ thông tin,Ứng dụng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 135/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2020

2

Quyết định 135/QĐ-TTg năm 2019 về giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 vốn ngân sách trung ương (trái phiếu Chính phủ) cho dự án đường sắt và đường bộ quan trọng, cấp bách do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 135/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ NĂM 2019 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ) CHO CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG BỘ QUAN TRỌNG, CẤP BÁCH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2019

3

Quyết định 135/QĐ-TTg năm 2015 về bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Vượng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 135/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG HOÀNG QUỐC VƯỢNG GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư tại văn bản số 9523-CV/VPTW ngày 19 tháng 01 năm

Ban hành: 26/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2016

4

Quyết định 135/QĐ-TTg năm 2011 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 135/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH NHIỆM KỲ 2004 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12

Ban hành: 20/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2011

5

Quyết định 135/QĐ-TTg năm 2008 tiếp tục thực hiện đợt phát hành trái phiếu quốc tế năm 2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phúc ---------------- Số: 135/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ NĂM 2007 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Tài chính

Ban hành: 30/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

6

Quyết định 135/QĐ-TTg năm 1998 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

135/QD-TTg,Quyết định 135 1998,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập ban chỉ đạo,Ban chỉ đạo dự án,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 135/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN

Ban hành: 03/03/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2010

7

Quyết định 135/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

135/QD-UBND,Quyết định 135 2021,Tỉnh Kon Tum,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Kon Plông,Kế hoạch sử dụng đất huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Kon Tum 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

8

Quyết định 135/QĐ-KTNN năm 2021 về thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực XIII

135/QD-KTNN,Quyết định 135 2021,Kiểm toán Nhà nước,Thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3,Thành lập Phòng thuộc Kiểm toán nhà nước XIII,Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

9

Quyết định 135/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

135/QD-CTN,Quyết định 135 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Hà Lan,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Hà Lan,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

10

Quyết định 135/QĐ-BTNMT năm 2021 quy định về mức chi đối với nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

135/QD-BTNMT,Quyết định 135 2021,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Mức chi đối với xây dựng tiêu chuẩn quốc gia,Mức chi đối với xây dựng quy chuẩn kỹ thuật,Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

11

Quyết định 135/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình

135/QD-UBND,Quyết định 135 2021,Tỉnh Hòa Bình,Công bố thủ tục Quản lý công sản Sở Tài chính Hòa Bình,Thủ tục Quản lý công sản Sở Tài chính Hòa Bình 2021,Công bố thủ tục hành chính Quản lý công sản Hòa Bình,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

12

Quyết định 135/QĐ-UBND về Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2021

135/QD-UBND,Quyết định 135 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Chương trình công tác của Ủy ban tỉnh Vĩnh Long,Chương trình công tác Ủy ban nhân dân Vĩnh Long,Chương trình công tác tỉnh Vĩnh Long năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

13

Quyết định 135/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng trung hạn, ngắn hạn tại nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030”

135/QD-UBND,Quyết định 135 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Đào tạo bồi dưỡng tại nước ngoài đối với cán bộ,Đề án Đào tạo tại nước ngoài đối với cán bộ tỉnh Lạng Sơn,Đề án bồi dưỡng tại nước ngoài đối với cán bộ tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

14

Quyết định 135/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

135/QD-UBND,Quyết định 135 2019,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 135/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 23 tháng 01 năm

Ban hành: 23/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

15

Quyết định 135/QĐ-UBND năm 2019 về danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc đối tượng phải đăng ký giá, kê khai giá

135/QD-UBND,Quyết định 135 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 135/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 01 năm

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

16

Quyết định 135/QĐ-BYT năm 2019 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

135/QD-BYT,Quyết định 135 2019,Bộ Y tế,Chỉ dẫn thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Đánh giá thủ tục hành chính ,Bộ máy hành chính BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 135/QĐ-BYT Hà

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

17

Quyết định 135/2009/QĐ-TTg về quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

135/2009/QD-TTg,Quyết định 135 2009,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế quản lý điều hành,Chương trình mục tiêu quốc gia,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 135/2009/QĐ-TTg

Ban hành: 04/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2009

18

Quyết định 135/QĐ-UBDT về phê duyệt Kế hoạch hoạt động thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 của Văn phòng Điều phối Chương trình 135 do Ủy ban Dân tộc ban hành

135/QD-UBDT,Quyết định 135 2018,Uỷ ban Dân tộc,Nhiệm vụ công tác,Triển khai nhiệm vụ công tác ,Phương hướng nhiệm vụ công tác dân tộc ,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2018

19

Quyết định 135/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục và quy định phân chia thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đưa vào tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

135/QD-UBND,Quyết định 135 2018,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 135/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2018

20

Quyết định 135/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2017 và tháng 01 năm 2018

135/QD-UBND,Quyết định 135 2018,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 135/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 19 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142