Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1322/HD-QY-NT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11334 văn bản

1

Hướng dẫn 1694/HD-QY thực hiện Quyết định 105/2008/QĐ-BQP về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng khi khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y do Cục Quân y ban hành

1694/HD-QY,Hướng dẫn 1694 2008,Cục Quân y,Thể thao - Y tế TỔNG CỤC HẬU CẦN CỤC QUÂN Y ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1694/HD-QY Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2008

Ban hành: 11/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2011

2

Hướng dẫn 1322/HD-STC năm 2007 về chế độ thu, quản lý, sử dụng Phí chợ do tỉnh Yên Bái ban hành

1322/HD-STC,Hướng dẫn 1322 2007,Tỉnh Yên Bái,Thuế - Phí - Lệ Phí UBND TỈNH YÊN BÁI SỞ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1322/HD-STC Yên Bái, ngày 14 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 14/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

3

Quy định 01/QyĐ-VKSTC năm 2020 về công tác thường trực bảo vệ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao

01/QyD-VKSTC,Quy định 01 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác thường trực,Bảo vệ cơ quan,Nhân viên bảo vệ,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2020

4

Quy định 03/QyĐ-VKSTC năm 2019 về tổ chức hội nghị, hội thảo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

03/QyD-VKSTC,Quy định 03 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tổ chức Hội nghị Hội thảo,Hội nghị hội thảo quốc tế,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

5

Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Phước

1322/QD-UBND,Quyết định 1322 2021,Tỉnh Bình Phước,Quy chế tổ chức của Hội đồng Thi đua tỉnh Bình Phước,Quy chế của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bình Phước,Quy chế hoạt động Hội đồng thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

6

Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2020 về công bố 05 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

1322/QD-UBND,Quyết định 1322 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động Tuyên Quang,Công bố quy trình giải quyết thủ tục hành chính,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

7

Quy định 55/QyĐ-UBQGTKCN năm 2018 về quản lý, phát hành và cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên đối với phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành

55/QyD-UBQGTKCN,Quy định 55 2018,Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn ,Công tác Tìm kiếm Cứu nạn ,Phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2018

8

Quyết định 1322/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1322/QD-TTg,Quyết định 1322 2020,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm,Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất 2021 2030,Phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2020

9

Quyết định 1322/QĐ-BTNMT về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

1322/QD-BTNMT,Quyết định 1322 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Đơn giản hóa quy định hoạt động kinh doanh,Quy định về hoạt động kinh doanh 2020,Bộ Tài nguyên ban hành kế hoạch cắt giảm các quy định,Thương mại,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2020

10

Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư do tỉnh Hà Nam ban hành

1322/QD-UBND,Quyết định 1322 2019,Tỉnh Hà Nam,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1322/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 12 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

11

Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới; 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre

1322/QD-UBND,Quyết định 1322 2019,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1322/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 21 tháng 6 năm

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2019

12

Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

1322/QD-UBND,Quyết định 1322 2018,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1322/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2018

13

Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

1322/QD-UBND,Quyết định 1322 2018,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1322/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 25 tháng 06 năm 2018

Ban hành: 25/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

14

Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Quảng Trị ban hành

1322/QD-UBND,Quyết định 1322 2018,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1322/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 15 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2018

15

Kế hoạch 1322/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai năm 2017

1322/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1322/KH-UBND Gia Lai, ngày 05 tháng 04 năm 2017 KẾ HOẠCH

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2017

16

Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Trụ sở làm việc Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

1322/QD-UBND,Quyết định 1322 2016,Tỉnh Ninh Bình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1322/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 13 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 13/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2016

17

Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2016 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông; trung tâm giáo dục - dạy nghề huyện, thị xã, thành phố năm học 2016-2017 do tỉnh Quảng Bình ban hành

1322/QD-UBND,Quyết định 1322 2016,Tỉnh Quảng Bình,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1322/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 06 tháng 5 năm 2016

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

18

Quy định 851/QyĐ-C81 năm 2012 việc tổ chức hoạt động căng tin trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ do Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp ban hành

851/QyD-C81,Quy định 851 2012,Hoạt động căng tin trong trại giam,Hoạt động căng tin trong trại tạm giam,Hoạt động căng tin trong nhà tạm giữ,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN TỔNG CỤC VIII ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2015

19

Văn bản 09/TSQS-NT năm 2016 thông tin tuyển sinh đại học, cao đằng vào các Trường Quân đội năm 2016 do Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng ban hành

09/TSQS-NT,Bộ Quốc phòng,Tuyển sinh đại học,Tuyển sinh đại học cao đẳng,Kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng,Lệ phí tuyển sinh đại học ,Đăng ký thông tin tuyển sinh đại học,Thông tin tuyển sinh đại học,Công tác tuyển sinh vào trường Quân đội,Tuyển sinh vào các trường quân đội,Giáo dục BỘ QUỐC PHÒNG BAN TUYỂN SINH QUÂN SỰ

Ban hành: 07/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2016

20

Kế hoạch 1322/KH-UBND năm 2015 thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP giai đoạn 2015 -2021 do tỉnh Cao Bằng ban hành

1322/KH-UBND,Tỉnh Cao Bằng,Nghị định 108/2014/NĐ-CP ,Tinh giản biên chế cán bộ công chức ,Tinh giản biên chế,Thực hiện tinh giản biên chế,Tinh giản biên chế tỉnh Cao Bằng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56