Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 130/TB-TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 50131 văn bản

1

Báo cáo số 50/BC-UBND về sơ kết 02 năm thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi và 01 năm thực hiện thông báo Kết luận số 130-TB/TW của Bộ Chính trị về công tác khiếu nại, tố cáo, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO SỬA ĐỔI VÀ 01 NĂM THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 130-TB/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH Trong quá trình thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, các cấp ủy Đảng, các cơ quan

Ban hành: 13/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2009

2

Thông báo 130/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/TB-VPCP Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI

Ban hành: 13/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2015

3

Thông báo 13-TB/TW năm 2016 về xác định tuổi của đảng viên do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 13-TB/TW Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2016 KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ VỀ XÁC ĐỊNH TUỔI CỦA ĐẢNG VIÊN Những năm gần đây, việc sửa lại tuổi của một

Ban hành: 17/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2016

4

Thông báo 06-TB/TW năm 2016 về tiếp tục thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 64 huyện nghèo do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 06-TB/TW Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016 THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN THÍ ĐIỂM TUYỂN CHỌN 600 TRÍ THỨC TRẺ

Ban hành: 29/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2017

5

Thông báo 130/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về nhập khẩu trở lại nội tạng trắng đông lạnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/TB-VPCP Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC

Ban hành: 27/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2013

6

Thông báo 196-TB/TW năm 2015 kết luận của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới” do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 196-TB/TW Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2015 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ VỀ ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI

Ban hành: 16/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

7

Thông báo 194-TB/TW năm 2015 kết luận của Bộ Chính trị về thảo luận các văn kiện Đại hội XII tại đại hội đảng bộ các cấp, lấy ý kiến đại biểu Quốc hội, nhân dân và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 194-TB/TW Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ VIỆC THẢO LUẬN CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC

Ban hành: 05/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2015

8

Thông báo 192-TB/TW năm 2015 về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 192-TB/TW Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN CÔNG HỎA TUYẾN THAM

Ban hành: 29/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

9

Thông báo 175-TB/TW năm 2014 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị khoá X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 175-TB/TW Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2014 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 48-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Ban hành: 01/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

10

Thông báo 154-TB/TW năm 2014 kết luận 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y trong tình hình mới do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 154-TB/TW Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2014 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ VỀ 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 24-CT/TW, NGÀY 04/7/2008 CỦA BAN BÍ THƯ KHOÁ X VỀ

Ban hành: 20/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2014

11

Thông báo 130/TB-BTNMT ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển tại buổi làm việc về triển khai Nghị quyết 25/NQ-CP và kế hoạch triển khai Đề án 30 tới ngày 31 tháng 12 năm 2010 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 130/TB-BTNMT Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010 THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN

Ban hành: 16/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2010

12

Thông báo 130/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp trực tuyến về kết quả thực hiện dự án "trồng mới 5 triệu ha rừng" năm 2009 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 130/TB-VPCP Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2010 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG

Ban hành: 21/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2010

13

Thông báo 126-TB/TW năm 2015 kết luận của Ban bí thư về 10 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 126-TB/TW Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2013 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ VỀ 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 06-CT/TW, NGÀY 22-01-2002 CỦA BAN BÍ THƯ

Ban hành: 01/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

14

Thông báo 115-TB/TW năm 2012 kết luận của Ban Bí thư về Đề án “Phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm” do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 115-TB/TW Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ VỀ ĐỀ ÁN “PHÁT HIỆN, XÁC ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐẢNG

Ban hành: 17/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

15

Thông báo số 130/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế và đề án nghiên cứu và sản xuất trang thiết bị y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 130/TB-VPCP Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI

Ban hành: 17/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2009

16

Thông báo 93-TB/TW sơ kết thực hiện thí điểm chủ trương đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân ở cấp xã và địa phương không tổ chức hội đồng nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 93-TB/TW Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2012 THÔNG BÁO VỀ VIỆC SƠ KẾT THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHỦ TRƯƠNG ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CẤP ỦY ĐỒNG THỜI LÀ CHỦ TỊCH ỦY

Ban hành: 07/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2012

17

Thông báo 77-TB/TW năm 2012 kết luận của Ban Bí thư về tổ chức “Tháng Công nhân”

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 77-TB/TW Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2012 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TỔ CHỨC "THÁNG CÔNG NHÂN" Tại phiên họp ngày 14-02-2012, sau khi nghe Tổng Liên

Ban hành: 24/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

18

Thông báo 71-TB/TW thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 71-TB/TW Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2012 THÔNG BÁO VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA UỶ BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG VỚI CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN

Ban hành: 12/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2012

19

Thông báo 69-TB/TW kết luận của Ban Bí thư hướng dẫn tặng Huy hiệu Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 69-TB/TW Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2012 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ VỀ HƯỚNG DẪN TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG Tại phiên họp ngày 04-01-2012, xem

Ban hành: 06/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2012

20

Thông báo 27-TB/TW về sơ kết Chỉ thị 54-CT/TW về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới" do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 27-TB/TW Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2011 THÔNG BÁO VỀ VIỆC SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 54-CT/TW, NGÀY 30/11/2005 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA IX) VỀ "TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO

Ban hành: 09/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status