Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 130/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 146299 văn bản

1

Quyết định 130/QĐ-TTg năm 2015 về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ quan, đơn vị trong khu vực nội thành Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 130/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ BIỆN PHÁP, LỘ TRÌNH DI DỜI VÀ VIỆC SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT SAU KHI DI DỜI CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, BỆNH VIỆN, CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG NỘI THÀNH HÀ NỘI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ

Ban hành: 23/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2015

2

Quyết định 130/QĐ-TTg năm 2011 phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

130/QD-TTg,Quyết định 130 2011,Thủ tướng Chính phủ,Ủy ban nhân dân,Phê chuẩn bầu thành viên,Nhiệm kỳ 2004 - 2011,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 130/QĐ-TTg

Ban hành: 20/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2011

3

Quyết định 130/QĐ-TTg năm 2008 về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo trữ lượng dầu khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 130/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TRỮ LƯỢNG DẦU KHÍ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Dầu khí ngày 19 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi,

Ban hành: 28/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2008

4

Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

130/QD-UBND,Quyết định 130 2020,Tỉnh Kon Tum,Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ,Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa Kon Tum,Thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

5

Quyết định 130/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

130/QD-BTC,Quyết định 130 2020,Bộ Tài chính,Quy chế quản lý,Ngành tài chính,Dữ liệu ,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

6

Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định

130/QD-UBND,Quyết định 130 2020,Tỉnh Bình Định,Thủ tục hành chính về Tài chính doanh nghiệp,Thủ tục hành chính thuộc Sở Tài chính Bình Định,Công bố thủ tục hành chính về Tài chính,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

7

Quyết định 130/QĐ-BCĐGĐTP năm 2019 về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương

130/QD-BCDGDTP,Quyết định 130 2019,Đề án đổi mới,Kiện toàn Ban chỉ đạo,Giám định tư pháp,Bộ máy hành chính BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

8

Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

130/QD-UBND,Quyết định 130,Tỉnh Phú Yên,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 24 tháng 01 năm

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

9

Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

130/QD-UBND,Quyết định 130 2019,Tỉnh Đắk Nông,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 23 tháng 01 năm

Ban hành: 23/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

10

Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

130/QD-UBND,Quyết định 130,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu,

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

11

Quyết định 130/2009/QĐ-TTg về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Mam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

130/2009/QD-TTg,Quyết định 130 2009,Thủ tướng Chính phủ,Chế độ chi đón tiếp,Chế độ chi thăm hỏi,Chế độ chi chúc mừng,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 130/2009/QĐ-TTg

Ban hành: 02/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2009

12

Quyết định 130/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2018

130/QD-UBND,Quyết định 130 2018,Tỉnh Cà Mau,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 24 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

13

Quyết định 130/QĐ-UBND về mức phụ thu giá cước vận tải hành khách một số luồng tuyến trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

130/QD-UBND,Quyết định 130 2018,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 22 tháng 01 năm

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2018

14

Quyết định 130/QĐ-BXD năm 2017 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng

130/QD-BXD,Quyết định 130 2017,Bộ Xây dựng,Quy chế phát ngôn,Quy chế phát ngôn cho báo chí ,Cung cấp thông tin cho báo chí,Cung cấp thông tin,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2017

15

Quyết định 130/QĐ-UBND về Phương án bình ổn giá hàng hóa, dịch vụ trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

130/QD-UBND,Quyết định 130 2017,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2017

16

Quyết định 130/QĐ-BCT năm 2017 Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Củn do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

130/QD-BCT,Quyết định 130 2017,Bộ Công thương,Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện,Hồ chứa thủy điện,Khai thác hồ chứa thủy điện,Công trình thủy điện BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/QĐ

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

17

Quyết định 130/2007/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

130/2007/QD-TTg,Quyết định 130 2007,Thủ tướng Chính phủ,Cơ chế phát triển sạch,Dự án đầu tư phát triển sạch,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 02/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2007

18

Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2016 về đặt tên tuyến đường trên địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

130/QD-UBND,Quyết định 130 2016,Tỉnh Bạc Liêu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 09 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

19

Quyết định 130/2006/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 203/TTg năm 1992 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động đăng kiểm tàu biển tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

130/2006/QD-TTg,Quyết định 130 2006,Thủ tướng Chính phủ,Bãi bỏ,Quy chế tổ chức và hoạt động,Đăng kiểm tàu biển,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 130/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2006

Ban hành: 31/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2006

20

Quyết định 130/2005/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

130/2005/QD-TTg,Quyết định 130 2005,Thủ tướng Chính phủ,Ban quản lý,Khu kinh tế Lao Bảo,Lao Bảo,Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo,Khu Lao Bảo,Khu thương mại Lao Bảo,Thành lập,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 02/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200