Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 130/QĐ-TCCB-CTCT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 189503 văn bản

1

Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

130/QD-UBND,Quyết định 130 2021,Tỉnh Kon Tum,Công bố thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum,Thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

2

Quyết định 130/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

130/QD-TTg,Quyết định 130 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao,Chương trình phát triển công nghệ cao đến 2030,Chương trình phát triển công nghệ cao đến năm 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

3

Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025

130/QD-UBND,Quyết định 130 2021,Tỉnh Sơn La,Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Sơn La,Chương trình khuyến công tỉnh Sơn La 2021 2025,Chương trình khuyến công tỉnh Sơn La,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

4

Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

130/QD-UBND,Quyết định 130 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau,Thủ tục hành chính giải thể tổ chức hành chính,Công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

5

Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

130/QD-UBND,Quyết định 130 2020,Tỉnh Kon Tum,Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ,Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa Kon Tum,Thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

6

Quyết định 130/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

130/QD-BTC,Quyết định 130 2020,Bộ Tài chính,Quy chế quản lý,Ngành tài chính,Dữ liệu ,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

7

Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định

130/QD-UBND,Quyết định 130 2020,Tỉnh Bình Định,Thủ tục hành chính về Tài chính doanh nghiệp,Thủ tục hành chính thuộc Sở Tài chính Bình Định,Công bố thủ tục hành chính về Tài chính,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

8

Quyết định 130/QĐ-BCĐGĐTP năm 2019 về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương

130/QD-BCDGDTP,Quyết định 130 2019,Đề án đổi mới,Kiện toàn Ban chỉ đạo,Giám định tư pháp,Bộ máy hành chính BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

9

Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

130/QD-UBND,Quyết định 130 2019,Tỉnh Phú Yên,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 24 tháng 01

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

10

Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

130/QD-UBND,Quyết định 130 2019,Tỉnh Đắk Nông,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 23 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 23/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

11

Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

130/QD-UBND,Quyết định 130 2019,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

12

Quyết định 130/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2018

130/QD-UBND,Quyết định 130 2018,Tỉnh Cà Mau,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 24 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

13

Quyết định 130/QĐ-UBND về mức phụ thu giá cước vận tải hành khách một số luồng tuyến trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

130/QD-UBND,Quyết định 130 2018,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 22 tháng 01 năm

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2018

14

Quyết định 130/QĐ-BXD năm 2017 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng

130/QD-BXD,Quyết định 130 2017,Bộ Xây dựng,Quy chế phát ngôn,Quy chế phát ngôn cho báo chí ,Cung cấp thông tin cho báo chí,Cung cấp thông tin,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2017

15

Quyết định 130/QĐ-UBND về Phương án bình ổn giá hàng hóa, dịch vụ trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

130/QD-UBND,Quyết định 130 2017,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2017

16

Quyết định 130/QĐ-BCT năm 2017 Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Củn do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

130/QD-BCT,Quyết định 130 2017,Bộ Công thương,Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện,Hồ chứa thủy điện,Khai thác hồ chứa thủy điện,Công trình thủy điện BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/QĐ

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

17

Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2016 về đặt tên tuyến đường trên địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

130/QD-UBND,Quyết định 130 2016,Tỉnh Bạc Liêu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 09 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

18

Chỉ thị 04/CT-CT năm 2020 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

--------------- Số: 04/CT-CT Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 4 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 (có hiệu lực kể từ

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

19

Chỉ thị 16/CT-CT năm 2019 về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT-CT Bắc Ninh, ngày 2 tháng 12 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY Trong những năm qua, công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) tiếp tục được các

Ban hành: 02/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

20

Quyết định 130/2017/QĐ-UBND về Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

130/2017/QD-UBND,Quyết định 130 2017,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/2017/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày

Ban hành: 01/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.221.162