Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 130/2008/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 74624 công văn

1

Công văn 1329/BTC-TCT thực hiện Thông tư 130/2008/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính nhận được ý kiến của một số Cục

Ban hành: 29/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2010

2

Công văn 175/TCT-CS hướng dẫn các nội dung chính sách mới tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

thuế TNDN Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2009 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 26/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 130/2008/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp. Tiếp theo công văn số 2252/TCT-CS ngày 13/6/2008 phổ biến những nội dung mới của Luật

Ban hành: 14/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2009

3

Công văn 130/BTC-TCT về khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Tài chính hướng dẫn xử lý như sau: Theo quy định tại điểm 1.2.d Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 và điểm 1.3(c) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng thì hàng hoá dịch vụ xuất khẩu để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và thủ tục, cụ

Ban hành: 06/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2011

4

Công văn 1121/TCT-CS năm 2017 vướng mắc Thông tư 130/2016/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1121/TCT-CS V/v Vướng mắc Thông tư 130/2016/TT-BTC. Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11244/CT-TTHT ngày 18/11/2016 của Cục

Ban hành: 27/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2017

5

Công văn 4238/TCT-CS năm 2016 giới thiệu nội dung mới của Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 4238/TCT-CS V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật số

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2016

6

Công văn 130/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về đăng ký biến động đất đai khi doanh nghiệp tư nhân chấm dứt hoạt động do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

130/TCQLDD-CDKDD,Công văn 130 2020,Tổng cục Quản lý đất đai,Doanh nghiệp tư nhân chấm dứt hoạt động,Đăng ký biến động đất đai,Đăng ký biến động đất đai chấm dứt hoạt động,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

7

Công văn 130/CP-NC năm 2019 về đính chính Nghị định 18/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

130/CP-NC,Công văn 130 2019,Chính phủ,Quỹ khắc phục hậu quả bom mìn,Rà phá bom mìn,Khắc phục hậu quả bom mìn,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/CP-NC V/v đính chính Nghị

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

8

Công văn 130/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

130/TTg-NN,Công văn 130 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Chuyển mục đích sử dụng đất lúa,Đất thực hiện dự án,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130

Ban hành: 31/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

9

Công văn 130/BXD-HĐXD năm 2018 về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

130/BXD-HDXD,Công văn 130 2018,Bộ Xây dựng,Hoạt động xây dựng,Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng,Chứng chỉ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/BXD-HĐXD V/v trả lời Công ty Tư

Ban hành: 13/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2018

10

Công văn 130/XNK-CN năm 2018 về xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp FDI do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

130/XNK-CN,Công văn 130 2018,Cục Xuất nhập khẩu,Xuất khẩu tại chỗ,Hàng xuất khẩu tại chỗ,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/XNK-CN V/v xuất

Ban hành: 31/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2018

11

Công văn 130/UBND-KTN năm 2016 điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

130/UBND-KTN,Công văn 130 2016,Tỉnh Đồng Tháp,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/UBND-KTN V/v điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công ngành

Ban hành: 10/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2017

12

Công văn 130/QLXD-SXD năm 2015 thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

130/QLXD-SXD,Công văn 130,Tỉnh Bình Định,Thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BXD ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------

Ban hành: 10/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2015

13

Công văn 130/TTg-KTTH năm 2015 về Đề án hoàn thiện khung pháp lý về thương mại nhà nước theo quy định của Luật Thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

130/TTg-KTTH,Công văn 130 2015,Thủ tướng Chính phủ,Hoàn thiện khung pháp lý,Hoàn thiện khung pháp lý thương mại,Xây dựng pháp luật,Thương mại,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số:

Ban hành: 27/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

14

Công văn 130/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

130/TCT-CS,Công văn 130 2015,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế TNDN,Thu thuế TNDN,Thuế thuế thu nhập doanh nghiệp ,Tính thuế thu nhập doanh nghiệp ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------

Ban hành: 14/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

15

Công văn 130/BCT-VP năm 2015 thông báo việc thực hiện chính sách tiết kiệm, chống lãng phí trong Cơ quan Bộ do Bộ Công thương ban hành

130/BCT-VP,Công văn 130 2015,Bộ Công thương,Tiết kiệm chống lãng phí,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Chính sách tiết kiệm chống lãng phí,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

16

Công văn 130/CT-TTHT năm 2015 về Thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Trả lời văn bản ngày 05/12/2014 của Công ty về Thuế thu nhập cá nhân; Cục Thuế TP có ý kiến như sau: Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật Quản lý thuế ; Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN): - Tại Điểm a Khoản

Ban hành: 08/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2015

17

Công văn 130/UBDT-VP135 về thực hiện Chương trình 135 năm 2017 do Ủy ban Dân tộc ban hành

130/UBDT-VP135,Công văn 130 2017,Uỷ ban Dân tộc,Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện,Chương trình 135,Hướng dẫn công tác ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/UBDT-VP135 V/v thực hiện

Ban hành: 22/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2017

18

Công văn 130/TTr-ĐH năm 2014 cảnh báo hiện tượng mạo danh cán bộ thanh tra do Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

130/TTr-DH,Công văn 130,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH TRA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/TTr-ĐH V/v cảnh báo hiện tượng mạo danh cán bộ thanh

Ban hành: 21/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2014

19

Công văn 130/TTg-KTN năm 2014 về tình hình triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

130/TTg-KTN,Công văn 130,Thủ tướng Chính phủ,Đền bù giải phóng mặt bằng,Dự án đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn,Đầu tư,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/TTg-KTN V/v tình

Ban hành: 21/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

20

Công văn 593/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2010 Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect. Trả lời công văn số 28/2010/VNDS-KTKS ngày 15/01/2010 của Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect về việc xin áp dụng thời hiệu Thông tư 130/2008/TT-BTC vào năm tài chính năm 2006, 2007 và 2008, Tông cục Thuế có ý kiến như sau: -

Ban hành: 25/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.2.4
server250