Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 130/2008/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 74624 công văn

201

Công văn 1832/BTC-TCHQ năm 2017 vướng mắc thực hiện Thông tư 106/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

vướng mắc thực hiện Thông tư số 106/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa Liên quan tới các nội dung vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 106/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016; Bộ Tài chính có ý kiến như sau: 1. Về việc nộp bản

Ban hành: 13/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2017

202

Công văn số 2812/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành

2812/TCHQ-GSQL,Công văn 2812 2009,Tổng cục Hải quan,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 2812/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc Thông tư số 116/2008/TT-BTC

Ban hành: 21/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

203

Công văn 793/TCT-CS trả lời chính sách thuế đối với hoạt động đi vay và cho vay vốn do Tổng cục Thuế ban hành

có ý kiến như sau: Tại Điểm 5, Mục V, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định các khoản thu nhập khác, cụ thể: "Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn bao gồm: lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật, phí bảo lãnh tín dụng và các

Ban hành: 17/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2010

204

Công văn 627/TCT-CS về khoản chi hỗ trợ huyện nghèo do Tổng cục Thuế ban hành

130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng và hồ sơ để khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam có các

Ban hành: 27/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2010

205

Công văn 130/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc trưng cầu giám định

130/2002/KHXX,Công văn 130 2002,Tòa án nhân dân tối cao TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 130/2002/KHXX Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2002 CÔNG

Ban hành: 29/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

206

Công văn 17559/BTC-QLG năm 2016 triển khai Thông tư 233/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Số: 17559/BTC-QLG V/v triển khai Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ngày

Ban hành: 12/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2016

207

Công văn 151/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

doanh nghiệp đối với trường hợp của Công ty TNHH MTV Sản xuất và Kinh doanh thép Chu Lai - Trường Hải. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại tiết d, điểm 2.2, mục I, Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: “2.2.

Ban hành: 15/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

208

Công văn 46119/CT-HTr năm 2015 giải đáp chính sách thuế về thuế suất thuế giá trị gia tăng và miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định về thu nhập được miễn thuế: “3. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng

Ban hành: 16/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2015

209

Công văn 5453/TCT-CS năm 2015 hướng dẫn xử lý khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại do Tổng cục Thuế ban hành

công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập”. - Tại Khoản 3.14, Mục III, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về thời điểm xác

Ban hành: 18/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2015

210

Công văn 158/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Thông tư 80/2019/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

158/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh biên giới đất liền. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3737/HQQN-GSQL ngày 17/12/2019 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc báo cáo vướng mắc

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2020

211

Công văn 8757/CT-TTHT về lập hoá đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT; - Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN, Trường hợp Ban quản lý mua lan giống và vật tư để xây dựng vườn ươm, nay Ban quản lý không thực hiện mà chuyển toàn bộ hàng hoá (lan-vật tư) cho Trung tâm dịch vụ tư vấn đầu tư xây

Ban hành: 11/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2011

212

Công văn 7329/CT-TTHT về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

06/2008/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày 01/03/2012); - Căn cứ Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2007, 2008); - Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về

Ban hành: 27/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2012

213

Công văn 766/BNN-BVTV đề nghị không áp thuế theo Thông tư 134/2008/TT-BTC đối với Công ty Cổ phần chế biến thủy hải sản Sơn Sơn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số: 766/BNN-BVTV V/v đề nghị không áp thuế theo Thông tư 134/2008/TT-BTC đối với Công ty Cổ phần chế biến thủy hải sản Sơn Sơn Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012 Kính gửi: Bộ Tài chính. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) đã nhận được công văn số 01/CV-SS/2012 ngày 02/02/2012 của Công

Ban hành: 21/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

214

Công văn 727/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

2006, trong quá trình hoạt động, Công ty thành lập thêm chi nhánh hạch toán phụ thuộc là Công ty đã thực hiện đầu tư mở rộng quy mô, không phân biệt chi nhánh có cùng địa bàn với trụ sở chính hay khác địa bàn với trụ sở chính. Căn cứ quy định tại điểm 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, phần thu nhập tăng thêm từ

Ban hành: 06/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2013

215

Công văn 374/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

V phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về thuế TNDN, điểm c khoản 3 Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC về thuế TNDN. Theo công văn của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIBAMC) đính kèm có trình bày hình thức hợp

Ban hành: 25/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2013

216

Công văn 1293/CT-TTHT về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

sau: Căn cứ Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26.12.2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT); Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26.12.2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28.9.2010 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ,

Ban hành: 28/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2012

217

Công văn 6897/CT-TTHT về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

(GTGT), Cục thuế TP có ý kiến như sau: - Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT; - Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng cho thương nhân nước ngoài là Công ty

Ban hành: 19/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2011

218

Công văn 4254/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa do Tổng cục Thuế ban hành

của Chính phủ và điểm 5 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa trước ngày 1/1/2009 mà đang áp dụng mức thuế suất cao hơn mức 10% thì được chuyển sang áp dụng thuế suất 10% đối với hoạt động này kể từ ngày 1/1/2009” Ngày 20/8/2009, Bộ Tài chính đã có

Ban hành: 01/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2014

219

Công văn 471/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

thực hiện tách doanh nghiệp và trường hợp công ty cổ phần đang hoạt động thành lập công ty cổ phần mới. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: I. Đối với các trường hợp phát sinh từ kỳ tính thuế năm 2009 đến kỳ tính thuế năm 2011: 1. Tại Điểm 2.2, Mục I, Phần H, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy

Ban hành: 18/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

220

Công văn 4200/TCT-CS về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

; Phần G Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; ngày 1/9/2009 DNTN Sơn Thịnh ký hợp đồng không số chuyển nhượng quyền sở hữu công trình xây dựng (khách sạn Sơn Thịnh 6) cho ông Nguyễn Văn Cường (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất) và cùng ngày ông Nguyễn Công Bình ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có xây dựng khách sạn Sơn Thịnh

Ban hành: 26/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.2.4
server250