Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 130/2008/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 181907 văn bản

81

Thông tư 55/2008/TT-BTC thí điểm xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch chi tiêu trung hạn giai đoạn 2009 - 2011 do Bộ Tài chính ban hành

55/2008/TT-BTC,Thông tư 55 2008,Bộ Tài chính,Thí điểm,Kế hoạch tài chính trung hạn,Kế hoạch chi tiêu trung hạn,Giai đoạn 2009 2011,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 55/2008/TT-BTC

Ban hành: 20/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2008

82

Thông tư 51/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

51/2008/TT-BTC,Thông tư 51 2008,Bộ Tài chính,Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ,Kinh phí đào tạo cán bộ công chức,Quản lý sử dụng,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Số:

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2008

83

Thông tư 52/2008/TT-BTC sửa đổi Thông tư 37/2008/TT-BTC hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hoả thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới do Bộ Tài chính ban hành

52/2008/TT-BTC,Thông tư 52 2008,Bộ Tài chính,Hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng,Hộ dân tộc thiểu số,Hộ thuộc diện chính sách,Hộ nghèo,Nơi chưa có điện lưới,Sửa đổi,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2008

84

Thông tư 49/2008/TT-BTC hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, người khai hải quan do hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức thuế, cán bộ, công chức hải quan trong khi thi hành công vụ gây ra do Bộ Tài chính ban hành

49/2008/TT-BTC,Thông tư 49 2008,Bộ Tài chính,Bồi thường thiệt hại,Người nộp thuế,Người khai hải quan,Cán bộ thuế gây thiệt hai,Cán bộ hải quan gây thiệt hại,Thi hành công vụ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2008

85

Thông tư 50/2008/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chương trình quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc trung bộ và Duyên hải trung bộ đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

50/2008/TT-BTC,Thông tư 50 2008,Bộ Tài chính,Quản lý sử dụng kinh phí,Kinh phí ngân sách nhà nước,Quản lý tổng hợp,Dải ven biển Bắc trung bộ,Dải ven biển Duyên hải trung bộ,Dải ven biển miền Trung,Đến 2010,Định hướng đến 2020,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2008

86

Thông tư 46/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 do Bộ Tài chính ban hành

46/2008/TT-BTC,Thông tư 46 2008,Bộ Tài chính,Cơ chế quản lý nguồn vốn,Sử dụng nguồn vốn,Đề án Kiên cố hóa trường lớp,Kiên cố hóa nhà công vụ giáo viên,Giai đoạn 2008 2012,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -  Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2008

87

Thông tư 45/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Tài chính ban hành

45/2008/TT-BTC,Thông tư 45 2008,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Thủ tục hải quan,Tỉnh Hà Tĩnh,Xuất nhập khẩu,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 45/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 5 tháng 6

Ban hành: 05/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2008

88

Thông tư 44/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg về việc tạo điều kiện để Hội nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân do Bộ Tài chính ban hành

44/2008/TT-BTC,Thông tư 44 2008,Bộ Tài chính,Quản lý kinh phí,Sử dụng kinh phí,Quyết toán kinh phí,Kinh phí thực hiện,Hội Nông dân,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Hướng dẫn,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------

Ban hành: 30/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2008

89

Thông tư 41/2008/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh tăng tiền ăn cho học sinh Lào và học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

41/2008/TT-BTC,Thông tư 41 2008,Bộ Tài chính,Tăng tiền ăn học sinh Campuchia,Tăng tiền ăn học sinh Lào,Học tập tại Việt Nam,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 41/2008/TT-BTC

Ban hành: 22/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2008

90

Thông tư 42/2008/TT-BTC hướng dẫn Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả kèm theo Quyết định 169/2007/QĐ-TTG do Bộ Tài chính ban hành

42/2008/TT-BTC,Thông tư 42 2008,Bộ Tài chính,Quy chế giám sát,Doanh nghiệp nhà nước,Kinh doanh thua lỗ,Hoạt động không có hiệu quả,Hướng dẫn,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 42/2008/TT-BTC

Ban hành: 22/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2008

91

Thông tư 40/2008/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

40/2008/TT-BTC,Thông tư 40 2008,Bộ Tài chính,Xác định trị giá hải quan,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 40/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm

Ban hành: 21/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2008

92

Thông tư 38/2008/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Bộ Tài chính ban hành

38/2008/TT-BTC,Thông tư 38 2008,Bộ Tài chính,Tiền thu xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực hàng không dân dụng,Quản lý sử dụng,Vi phạm hành chính,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 19/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2008

93

Thông tư 39/2008/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 174/2007/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn do Bộ Tài chính ban hành

39/2008/TT-BTC,Thông tư 39 2008,Bộ Tài chính,Phí bảo vệ môi trường,Chất thải rắn,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 39/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2008

94

Thông tư 37/2008/TT-BTC hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hoả thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới do Bộ Tài chính ban hành

37/2008/TT-BTC,Thông tư 37 2008,Bộ Tài chính,Hộ dân tộc thiểu số,Hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng,Hộ thuộc diện chính sách,Hộ nghèo,Nơi chưa có điện lưới,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 19/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2008

95

Thông Tư 35/2008/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 289/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân do Bộ Tài chính ban hành

35/2008/TT-BTC,Thông tư 35 2008,Bộ Tài chính,Chính sách hỗ trợ,Hộ dân thuộc diện chính sách,Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số,Hỗ trợ hộ nghèo,Hỗ trợ hộ cận nghèo,Hỗ trợ ngư dân,Hướng dẫn,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2008

96

Thông tư 34/2008/TT-BTC triển khai thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2008 nhằm kiềm chế lạm phát do Bộ Tài chính ban hành

34/2008/TT-BTC,Thông tư 34 2008,Bộ Tài chính,Tiết kiệm 10 chi thường xuyên,Ngân sách Nhà nước,Năm 2008,Kiềm chế lạm phát,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------- Số: 34/2008/TT-BTC

Ban hành: 23/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2008

97

Thông tư 33/2008/TT-BTC sửa đổi Thông tư 119/2005/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại khu kinh tế Dung Quất do Bộ Tài chính ban hành

33/2008/TT-BTC,Thông tư 33 2008,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Khu kinh tế Dung Quất,Sửa đổi,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 33/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2008

98

Thông tư 31/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thuộc chương trình vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

31/2008/TT-BTC,Thông tư 31 2008,Bộ Tài chính,Quản lý kinh phí,Sử dụng kinh phí,Ngân hàng Phát triển Châu á,Chương trình vốn vay,Sử dụng vốn vay của ADB,Vốn vay ADB,Đào tạo cán bộ,Bồi dưỡng cán bộ công chức,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2008

99

Thông tư 30/2008/TT-BTC sửa đổi Thông tư 32/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2003/NĐ-CP, Nghị định 148/2004/NĐ-CP và Nghị định 156/2005/NĐ-CP thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng và Luật sửa đổi một số điều Luật Thuế Giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

30/2008/TT-BTC,Thông tư 30 2008,Bộ Tài chính,Luật Thuế giá trị gia tăng,Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 30/2008/TT-BTC

Ban hành: 16/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2008

100

Thông tư 29/2008/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2005/TT-BTC hướng dẫn chế độ hạch toán, thu nộp các khoản đóng góp cho quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

29/2008/TT-BTC,Thông tư 29 2008,Bộ Tài chính,Hạch toán khoản đóng góp,Thu khoản đóng góp,Nộp khoản đóng góp,Sửa đổi,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 29/2008/TT-BTC

Ban hành: 07/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.30