Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 130/2008/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 181509 văn bản

61

Thông tư 77/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành biện pháp xử lý nợ đọng thuế do Bộ Tài chính ban hành

77/2008/TT-BTC,Thông tư 77 2008,Bộ Tài chính,Xử lý nợ đọng thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 77/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 15/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2008

62

Thông tư 78/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính do Bộ Tài chính ban hành

78/2008/TT-BTC,Thông tư 78 2008,Bộ Tài chính,Giao dịch điện tử,Hoạt động tài chính,Hướng dẫn,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 78/2008/TT-BTC

Ban hành: 15/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2008

63

Thông tư 76/2008/TT-BTC bổ sung Thông tư 57/2003/TT-BTC hướng dẫn cơ chế thanh toán hàng hóa và dịch vụ trả nợ cho Liên bang Nga do Bộ Tài chính ban hành

76/2008/TT-BTC,Thông tư 76 2008,Bộ Tài chính,Cơ chế thanh toán hàng hóa,Dịch vụ trả nợ nước ngoài,Cơ chế trả nợ cho Nga,Trả nợ Liên bang Nga,Liên bang Nga,Bổ sung,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------

Ban hành: 03/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2008

64

Thông tư 75/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành

75/2008/TT-BTC,Thông tư 75 2008,Bộ Tài chính,Quản lý vốn đầu tư ngân sách,Quản lý vốn đầu tư,Nguồn vốn ngân sách cấp xã,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số:

Ban hành: 28/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2008

65

Thông tư 73/2008/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng quỹ giải quyết việc làm địa phương và kinh phí quản lý quốc gia về việc làm do Bộ Tài chính ban hành

73/2008/TT-BTC,Thông tư 73 2008,Bộ Tài chính,Lập quỹ giải quyết việc làm địa phương,Sử dụng Quỹ giải quyết việc làm,Quản lý Quỹ giải quyết việc làm,Quỹ giải quyết việc làm địa phương,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do

Ban hành: 01/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2008

66

Thông tư 72/2008/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 64/2008/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo do Bộ Tài chính ban hành

72/2008/TT-BTC,Thông tư 72 2008,Bộ Tài chính,Nguồn đóng góp tự nguyện,Hỗ trợ khắc phục thiên tai hỏa hoạn,Hỗ trợ khắc phục sự cố nghiêm trọng,Hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2008

67

Thông tư 71/2008/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 965/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 289/QĐ-TTg, Quyết định 602/QĐ-TTg và sửa đổi Thông tư 35/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

71/2008/TT-BTC,Thông tư 71 2008,Bộ Tài chính,Khai thác hải sản,Quản lý khai thác hải sản,Giấy phép khai thác thủy sản,Giấy đăng ký tàu cá,Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá,Hướng dẫn,Sửa đổi,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2008

68

Thông tư 67/2008/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 63/2008/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành

67/2008/TT-BTC,Thông tư 67 2008,Bộ Tài chính,Phí bảo vệ môi trường,Khai thác khoáng sản,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 67/2008/TT-BTC

Ban hành: 21/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2008

69

Thông tư 66/2008/TT-BTC sửa đổi Thông tư 104/2000/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 19/2000/NĐ-CP thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi một số điều Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành

66/2008/TT-BTC,Thông tư 66 2008,Bộ Tài chính,Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 66/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2008

70

Thông tư 65/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thoả thuận quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

65/2008/TT-BTC,Thông tư 65 2008,Bộ Tài chính,Kinh phí ngân sách nhà nước,Kinh phí bảo đảm hoạt động,Công tác điều ước quốc tế,Công tác thỏa thuận quốc tế,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 21/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2008

71

Thông tư 64/2008/TT-BTC sửa đổi Thông tư 67/2004/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo do Bộ Tài chính ban hành

64/2008/TT-BTC,Thông tư 64 2008,Bộ Tài chính,Lệ phí cấp giấy phép quảng cáo,Chế độ thu nộp,Quản lý sử dụng,Sửa đổi,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 64/2008/TT-BTC

Ban hành: 18/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2008

72

Thông tư 62/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

62/2008/TT-BTC,Thông tư 62 2008,Bộ Tài chính,Quy chế quản lý tài chính,Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 62/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 08/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2008

73

Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi theo Thông tư 130/2016/TT-BTC) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số: 20/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 8 THÔNG TƯ SỐ 195/2015/TT-BTC NGÀY 24/11/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ SỐ 130/2016/TT-BTC NGÀY 12/8/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH) Căn cứ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số

Ban hành: 06/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

74

Thông tư 60/2008/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Ủy ban Quốc gia và Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ở các cấp do Bộ Tài chính ban hành

60/2008/TT-BTC,Thông tư 60 2008,Bộ Tài chính,Kinh phí bảo đảm hoạt động,Ủy Ban quốc gia,Ban Chỉ Đạo,Phòng chống AIDS,Phòng chống tệ nạn ma tuý mại dâm,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------

Ban hành: 04/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2008

75

Thông tư 61/2008/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu xe ô tô sát xi để sản xuất, lắp ráp xe ô tô chuyên dùng do Bộ Tài chính ban hành

61/2008/TT-BTC,Thông tư 61 2008,Bộ Tài chính,Hoàn thuế nhập khẩu,Xe ô tô sát xi,Sản xuất xe ô tô chuyên dùng,Lắp ráp xe ô tô chuyên dùng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 04/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2008

76

Thông tư 59/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả do Bộ Tài chính ban hành

59/2008/TT-BTC,Thông tư 59 2008,Bộ Tài chính,Quản lý nguồn thu,Sử dụng nguồn thu,Xử lý vi phạm pháp luật,Chống buôn lậu,Chống gian lận thương mại,Chống hàng giả,Quản lý tiền thu từ chống buôn lậu,Sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2008

77

Quyết định 130/2008/QĐ-UBND quy định mức thu và việc quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

130/2008/QD-UBND,Quyết định 130 2008,Tỉnh Bắc Ninh,Chế độ thu quản lý sử dụng,Lệ phí hộ tịch,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/2008

Ban hành: 09/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2010

78

Thông tư 56/2008/TT-BTC hướng dẫn kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của nhà nước quy định tại Điều 18 quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - tập đoàn dầu khí Việt Nam kèm theo Nghị định 142/2007/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

56/2008/TT-BTC,Thông tư 56 2008,Bộ Tài chính,Khoản thu,Kê khai các khoản thu nhà nước,Quyết toán các khoản thu nhà nước,Quy chế quản lý tài chính,Công ty mẹ,Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

79

Thông tư 53/2008/TT-BTC hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của hòa giải viên lao động do Bộ Tài chính ban hành

53/2008/TT-BTC,Thông tư 53 2008,Bộ Tài chính,Hòa giải viên lao động,Kinh phí bảo đảm hoạt động,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 53/2008/TT-BTC

Ban hành: 20/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2008

80

Thông tư 55/2008/TT-BTC thí điểm xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch chi tiêu trung hạn giai đoạn 2009 - 2011 do Bộ Tài chính ban hành

55/2008/TT-BTC,Thông tư 55 2008,Bộ Tài chính,Thí điểm,Kế hoạch tài chính trung hạn,Kế hoạch chi tiêu trung hạn,Giai đoạn 2009 2011,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 55/2008/TT-BTC

Ban hành: 20/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177