Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 130/2008/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 181493 văn bản

41

Thông tư 108/2008/TT-BTC hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm do Bộ Tài chính ban hành

108/2008/TT-BTC,Thông tư 108 2008,Bộ Tài chính,Xử lý ngân sách cuối năm,Báo cáo quyết toán ngân sách,Lập quyết toán ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 108/2008/TT-BTC

Ban hành: 18/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2008

42

Thông tư 106/2008/TT-BTC hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

106/2008/TT-BTC,Thông tư 106 2008,Bộ Tài chính,Kế toán,Chuyển đổi doanh nghiệp,Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước,Chuyển thành công ty cổ phần,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 106/2008/TT-BTC

Ban hành: 17/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2008

43

Thông tư 104/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 170/2003/NĐ-CP và Nghị định 75/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 170/2003/NĐ-CP thi hành một số điều Pháp lệnh giá do Bộ Tài chính ban hành

104/2008/TT-BTC,Thông tư 104 2008,Bộ Tài chính,Pháp lệnh Giá,Hướng dẫn,Sửa đổi,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 104/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2008

44

Thông tư 105/2008/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 39/2008/QĐ-TTg về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

105/2008/TT-BTC,Thông tư 105 2008,Bộ Tài chính,Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công,Đấu thầu,Giao nhiệm vụ,Sử dụng ngân sách nhà nước,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2008

45

Thông tư 102/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải do Bộ Tài chính ban hành

102/2008/TT-BTC,Thông tư 102 2008,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp,Quản lý sử dụng,Lệ phí cấp giấy chứng nhận,Bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật,Máy móc thiết bị vận tải,Phương tiện vận tải,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2008

46

Thông tư 101/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng vụ đường thủy nội địa do Bộ Tài chính ban hành

101/2008/TT-BTC,Thông tư 101 2008,Bộ Tài chính,Phí cảng vụ đường thủy nội địa,Lệ phí cảng vụ đường thủy nội địa,Cảng vụ Đường thủy nội địa,Chế độ thu nộp,Quản lý sử dụng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2008

47

Thông tư 97/2008/TT-BTC hướng dẫn chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với việc đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo do Bộ Tài chính ban hành

97/2008/TT-BTC,Thông tư 97 2008,Bộ Tài chính,Chính sách hỗ trợ,Phát triển điện nông thôn,Phát triển điện miền núi,Phát triển điện hải đảo,Đầu tư,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 28/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2008

48

Thông tư 96/2008/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng do Bộ Tài chính ban hành

96/2008/TT-BTC,Thông tư 96 2008,Bộ Tài chính,Hỗ trợ kinh phí,Trung tâm học tập cộng đồng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 96/2008/TT-BTC

Ban hành: 27/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2008

49

Thông tư 95/2008/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

95/2008/TT-BTC,Thông tư 95 2008,Bộ Tài chính,Chế độ kế toán,Công ty chứng khoán,Chứng khoán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 95/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 10

Ban hành: 24/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2008

50

Thông tư 93/2008/TT-BTC hướng dẫn phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do các nhà thầu nộp ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí giữa ngân sách các cấp do Bộ Tài chính ban hành

93/2008/TT-BTC,Thông tư 93 2008,Bộ Tài chính,Phân chia thuế giữa ngân sách các cấp,Phân chia thuế,Thuế giá trị gia tăng,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Nhà thầu nộp ngân sách,Hoạt động thăm dò mỏ,Phát triển mỏ,Khai thác dầu khí,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2008

51

Quyết định 130/2008/QĐ-BNN về Quy chế kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

130/2008/QD-BNN,Quyết định 130 2008,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kiểm soát dư lượng,Dư lượng chất độc hại,Động vật thủy sản,Sản phẩm động vật thủy sản nuôi,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2009

52

Thông tư 89/2008/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán vốn ngân sách nhà nước cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng do Bộ Tài chính ban hành

89/2008/TT-BTC,Thông tư 89 2008,Bộ Tài chính,Quản lý vốn ngân sách nhà nước,Cấp phát vốn ngân sách nhà nước,Vốn ngân sách nhà nước,Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 15/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2008

53

Thông tư 88/2008/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2008 do Bộ Tài chính ban hành

88/2008/TT-BTC,Thông tư 88 2008,Bộ Tài chính,Phương thức chi,Nhu cầu chi,Nguồn chi,Trợ cấp khó khăn,Cán bộ công nhân viên chức,Lực lượng vũ trang,Điều chỉnh trợ cấp,Cán bộ xã đã nghỉ việc,Năm 2008,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 14/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2008

54

Thông tư 87/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em do Bộ Tài chính ban hành

87/2008/TT-BTC,Thông tư 87 2008,Bộ Tài chính,Quản lý Quỹ bảo trợ trẻ em,Sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em,Quỹ bảo trợ trẻ em,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số:

Ban hành: 08/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2008

55

Nghị định 130/2008/NĐ-CP về giấy chứng minh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

130/2008/ND-CP,Nghị định 130 2008,Chính phủ,Giấy chứng minh sĩ quan,Giấy chứng minh,Chứng minh nhân dân,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 130/2008/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 19/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2008

56

Thông tư 82/2008/TT-BTC sửa đổi Thông tư 58/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

82/2008/TT-BTC,Thông tư 82 2008,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Sửa đổi,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 30

Ban hành: 30/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2008

57

Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

84/2008/TT-BTC,Thông tư 84 2008,Bộ Tài chính,Luật thuế thu nhập cá nhân,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 84/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 30/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2008

58

Nghị quyết 130/2008/NQ-HĐND về việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị nội trú tại các bệnh viện thuộc tỉnh cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 13 ban hành

130/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 130 2008,Tỉnh Lai Châu,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số 130/2008/NQ-HĐND Lai Châu, ngày 05

Ban hành: 05/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2010

59

Thông tư 80/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm do Bộ Tài chính ban hành

80/2008/TT-BTC,Thông tư 80 2008,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Phòng chống dịch bệnh,Gia súc gia cầm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số:

Ban hành: 18/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2008

60

Thông tư 79/2008/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 80/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 176/1999/NĐ-CP và Nghị định 47/2003/NĐ-CP về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

79/2008/TT-BTC,Thông tư 79 2008,Bộ Tài chính,Lệ phí trước bạ,Hướng dẫn,Sửa đổi,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 79/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 15/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177