Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 130/2008/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 181499 văn bản

21

Thông tư 135/2008/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường do Bộ Tài chính ban hành

135/2008/TT-BTC,Thông tư 135 2008,Bộ Tài chính,Khuyến khích xã hội hóa,Giáo dục,Dạy nghề,Y tế,Văn hóa,Thể thao,Môi trường,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số:

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

22

Thông tư 134/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

134/2008/TT-BTC,Thông tư 134 2008,Bộ Tài chính,Nghĩa vụ thuế của cá nhân nước ngoài,Nghĩa vụ thuế của tổ chức nước ngoài,Nghĩa vụ thuế,Kinh doanh tại Việt Nam,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2009

23

Thông tư 133/2008/TT-BTC hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài (diện Hiệp định) đang học tập tại các trường đại học của Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

133/2008/TT-BTC,Thông tư 133 2008,Bộ Tài chính,Suất chi đào tạo,Lưu học sinh nước ngoài,Học tập tại Việt Nam,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 133/2008/TT-BTC

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2009

24

Thông tư 132/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) do Bộ Tài chính ban hành

132/2008/TT-BTC,Thông tư 132 2008,Bộ Tài chính,Cơ chế quản lý vốn vay,Chương trình tín dụng chuyên ngành,Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản,Cơ quan JICA,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 29/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2009

25

Thông tư 131/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hoá của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

131/2008/TT-BTC,Thông tư 131 2008,Bộ Tài chính,Thuế giá trị gia tăng,Danh mục hàng hóa,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 131/2008/TT-BTC

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2009

26

Thông tư 129/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 123/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

129/2008/TT-BTC,Thông tư 129 2008,Bộ Tài chính,Luật Thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 129/2008/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2009

27

Thông tư 128/2008/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

128/2008/TT-BTC,Thông tư 128 2008,Bộ Tài chính,Thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước,Thu Ngân sách Nhà nước,Quản lý khoản thu ngân sách,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 24/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2008

28

Thông tư 126/2008/TT-BTC quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành

126/2008/TT-BTC,Thông tư 126 2008,Bộ Tài chính,Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự,Chủ xe cơ giới,Mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc,Quy tắc bảo hiểm,Biểu phí bảo hiểm,Bảo hiểm,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2008

29

Thông tư 124/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực do Bộ Tài chính ban hành

124/2008/TT-BTC,Thông tư 124 2008,Bộ Tài chính,Lĩnh vực điện lực,Phí thẩm định,Lệ phí cấp giấy phép,Chế độ thu nộp,Quản lý sử dụng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 124/2008/TT-BTC

Ban hành: 19/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2008

30

Thông tư 121/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn do Bộ Tài chính ban hành

121/2008/TT-BTC,Thông tư 121 2008,Bộ Tài chính,Ưu đãi tài chính,Hỗ trợ tài chính,Quản lý chất thải rắn,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 121/2008/TT-BTC

Ban hành: 12/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2008

31

Thông tư 120/2008/TT-BTC hướng dẫn thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

120/2008/TT-BTC,Thông tư 120 2008,Bộ Tài chính,Thanh toán vốn đầu tư,Quyết toán vốn đầu tư,Dự án xây dựng cơ quan đại diện,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số:

Ban hành: 09/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2008

32

Thông tư 119/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án y tế do địa phương quản lý theo Nghị quyết 18/2008/NQ-QH12 do Bộ Tài chính ban hành

119/2008/TT-BTC,Thông tư 119 2008,Bộ Tài chính,Quản lý vốn đầu tư,Thanh toán vốn đầu tư,Quyết toán vốn đầu tư,Hướng dẫn,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 08/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

33

Thông tư 117/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

117/2008/TT-BTC,Thông tư 117 2008,Bộ Tài chính,Quản lý chi phí,Sử dụng chi phí,Chi phí quản lý dự án đầu tư,Sử dụng vốn Ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 05/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

34

Thông tư 116/2008/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

116/2008/TT-BTC,Thông tư 116 2008,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan,Hàng hóa gia công,Thương nhân nước ngoài,Doanh nghiệp,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------- Số: 116/2008/TT-BTC

Ban hành: 04/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

35

Thông tư 115/2008/TT-BTC hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 do Bộ Tài chính ban hành

115/2008/TT-BTC,Thông tư 115 2008,Bộ Tài chính,Dự toán ngân sách năm 2009,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 115/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 02/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2008

36

Thông tư 113/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

113/2008/TT-BTC,Thông tư 113 2008,Bộ Tài chính,Quản lý cam kết chi,Kiểm soát cam kết chi,Chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 113/2008/TT-BTC

Ban hành: 27/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2008

37

Thông tư 112/2008/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2007/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng do Bộ Tài chính ban hành

112/2008/TT-BTC,Thông tư 112 2008,Bộ Tài chính,Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán,Sửa đổi,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 112/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2008

Ban hành: 26/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2008

38

Thông tư 111/2008/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 82/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

111/2008/TT-BTC,Thông tư 111 2008,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính Nhà nước,Vốn viện trợ không hoàn lại,Nguồn viện trợ không hoàn lại,Nguồn thu Ngân sách,Sửa đổi,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 24/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2008

39

Thông tư 110/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ do Bộ Tài chính ban hành

110/2008/TT-BTC,Thông tư 110 2008,Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 110/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008 THÔNG TƯ

Ban hành: 21/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2008

40

Thông tư 107/2008/TT-BTC bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

107/2008/TT-BTC,Thông tư 107 2008,Bộ Tài chính,Bổ sung,Quản lý ngân sách,Điều hành ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 107/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177