Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 130/200/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 57171 công văn

61

Công văn số 130/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ----- CỘNG HOÃ XÓ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 130/TCT-CS V/v: Khấu trừ thuế GTGT Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2003 Kính gửi: Cục thuế TP. Đà Nẵng Trả lời công văn

Ban hành: 09/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2008

62

Công văn 3912/TCHQ-GSQL về giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC và 19/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3912/TCHQ-GSQL V/v giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC và Thông tư 19/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2016

63

Công văn 130/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc trưng cầu giám định

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 130/2002/KHXX Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 130

Ban hành: 29/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

64

Công văn số 130/GĐ-GĐ2 về việc giải thích và hướng dẫn thực hiện Thông tư 11/2005/TT-BXD do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CLCTXD ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 130/GĐ-GĐ2 V/v Giải thích và hướng dẫn thực hiện Thông tư 11/2005/TT-BXD Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2006

Ban hành: 05/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2007

65

Công văn 7734/BTC-CST năm 2015 áp dụng Thông tư 122/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 7734/BTC-CST V/v áp dụng Thông tư số 122/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015 Kính gửi: Công ty TNHH ô

Ban hành: 11/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2015

66

Công văn 4741/BTC-TCHQ năm 2015 vướng mắc thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4741/BTC-TCHQ V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015 Kính gửi: Liên

Ban hành: 13/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2015

67

Công văn 18832/BTC-TCT năm 2015 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công văn 10492/BTC-TT và 13822/BTC-TCT do Bộ Tài chính ban hành

dẫn về việc kê khai, hoàn thuế GTGT đối với chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp (sau đây gọi chung là chi nhánh) theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Điểm 9 công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 như sau: a) Doanh nghiệp trụ sở chính khi lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT (gọi

Ban hành: 17/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2015

68

Công văn 6385/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện Thông tư 191/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6385/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 191/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 28/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2017

69

Công văn 6386/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện Thông tư 191/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6386/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 191/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 28/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2017

70

Công văn 7487/BTC-VP năm 2017 thay thế các Phụ lục kèm theo Thông tư 44/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7487/BTC-VP V/v thay thế các Phụ lục kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính. Hà Nội, ngày 07 tháng 06

Ban hành: 07/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

71

Công văn 11798/BTC-KHTC năm 2013 sửa đổi Thông tư 61/2011/TT-BTC, 41/2005/TT- BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 11798/BTC-KHTC V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011, số 41/2005/TT- BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính Hà

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

72

Công văn 4299/TCHQ-TXNK năm 2017 thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4299/TCHQ-TXNK V/v triển khai thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 28/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2017

73

Công văn 1909/KBNN-THPC năm 2017 hướng dẫn Thông tư 328/2016/TT-BTC do Kho bạc Nhà nước ban hành

BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1909/KBNN-THPC V/v hướng dẫn một số điều tại Thông tư số 328/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017

Ban hành: 08/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2017

74

Công văn 3742/BTC-TCHQ hướng dẫn sử dụng tờ khai theo Thông tư 15/2012/TT-BTC và 196/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3742/BTC-TCHQ V/v hướng dẫn sử dụng tờ khai theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC và Thông tư số 196/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 27/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

75

Công văn 7747/BTC-QLG năm 2014 triển khai Thông tư 56/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7747/BTC-QLG V/v triển khai Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2014

Ban hành: 11/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2014

76

Công văn 1405/TCHQ-TXNK năm 2017 thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1405/TCHQ-TXNK V/v triển khai thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 07/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2017

77

Công văn 978/TCHQ-TXNK năm 2017 thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 978/TCHQ-TXNK V/v triển khai thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 20/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2017

78

Công văn 820/TCHQ-TXNK năm 2017 thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 820/TCHQ-TXNK V/v triển khai thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 14/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2017

79

Công văn 797/TCHQ-TXNK năm 2017 thực hiện Thông tư 274/2016/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam. - Lệ phí đối với phương tiện quá cảnh đường bộ: 200.000 đồng/phương tiện - Lệ phí đối với phương tiện quá cảnh đường thủy: 500.000 đồng/phương tiện. 2. Các trường hợp miễn, không thu phí, lệ phí hải quan: Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 274/2016/TT-BTC; Điều 3

Ban hành: 13/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

80

Công văn 2671/BTC-QLCS năm 2014 triển khai Thông tư 54/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2671/BTC-QLCS V/v triển khai Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2014

Ban hành: 03/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status