Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 13/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10906 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 203.558 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 58.733 CÔNG VĂN
1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 13:2018/BXD về Gara ô-tô

QCVN 13:2018/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GARA Ô-TÔ NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON CAR PARKING MỤC LỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi áp dụng 1.2 Giải thích từ ngữ 1.3 Tài liệu viện dẫn 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1. Bố trí gara ô-tô 2.2 Các giải pháp qui hoạch không gian và

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11244-13:2018 (ISO 15614-13:2012) về Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 13: Hàn giáp mép điện trở và hàn chảy giáp mép điện trở

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11244-13:2018 ISO 15614-13:2012 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ CHẤP NHẬN CÁC QUY TRÌNH HÀN VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ QUY TRÌNH HÀN - PHẦN 13: HÀN GIÁP MÉP ĐIỆN TRỞ VÀ HÀN CHẢY GIÁP MÉP ĐIỆN TRỞ Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test -

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11268-13:2018 (ISO 603-13:1999) về Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 13: Bánh mài để tẩy ba via và rìa xờm lắp trên máy mài trục thẳng đứng cầm tay

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11268-13:2018 ISO 603-13:1999 SẢN PHẨM BẰNG VẬT LIỆU MÀI KẾT DÍNH - KÍCH THƯỚC - PHẦN 13: BÁNH MÀI ĐỂ TẨY BA VIA VÀ RÌA XỜM LẮP TRÊN MÁY MÀI TRỤC THẲNG ĐỨNG CẦM TAY Bonded abrasive products - Dimensions - Part 13: Grinding wheels for deburring and fettling on a vertical grinder Lời

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6306-13:2017 (IEC 60076-13:2006) về Máy biến áp điện lực - Phần 13: Máy biến áp chứa chất lỏng loại tự bảo vệ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6306-13:2017 IEC 60076-13:2006 MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC - PHẦN 13: MÁY BIẾN ÁP CHỨA CHẤT LỎNG LOẠI TỰ BẢO VỆ Power transformers - Part 13: Self-protected liquid-filled transformers Mục lục Lời nói đầu 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn 3  Thuật ngữ và định nghĩa

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-8-13:2017 (ISO/IEC 29341-8-13:2008) về Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-13: Giao thức điều khiển thiết bị Internet Gateway - Dịch vụ Radius từ máy trạm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-8-13:2017 ISO/IEC 29341-8-13:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP - PHẦN 8-13: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ INTERNET GATEWAY - DỊCH VỤ RADIUS TỪ MÁY TRẠM Information technology - UPnP Device Architecture - Part 8-13: Internet Gateway Device Control Protocol - Radius Client

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823-13:2017 về Thiết kế cầu đường bộ - Phần 13: Lan can

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11823-13:2017 THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG BỘ - PHẦN 13: LAN CAN Highway bridge design specification - Part 13: Railings MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1  PHẠM VI ÁP DỤNG 2  TÀI LIỆU VIỆN DẪN 3  THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA 4  YÊU CẦU CHUNG 5  VẬT LIỆU 6  CÁC TRẠNG THÁI GIỚI

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-13:2017 (IEC 60317-13:2010) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 13: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester hoặc polyesterimide phủ polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 200

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-13:2017 IEC 60317-13:2010 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 13: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYESTER HOẶC POLYESTERIMIDE PHỦ POLYAMIDE-IMIDE, CẤP CHỊU NHIỆT 200 Specifications for particular types of winding wires - Part 13: Polyester or polyesterimide overcoated

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8606-13:2017 (ISO 15500-13:2013 WITH AMD 1:2016) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) - Phần 13: Thiết bị an toàn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8606-13:2017 ISO 15500-13:2013 WITH AMD 1:2016 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG) - PHẦN 13: THIẾT BỊ AN TOÀN Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 13: Pressure relief device (PRD)

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11738-13:2016 (IEC 60118-13:2016) về Điện thanh - Máy trợ thính - Phần 13: Tương thích điện từ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11738-13:2016 ISO 60118-13:2016 ĐIỆN THANH - MÁY TRỢ THÍNH - PHẦN 13: TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ Electroacoustics - Hearing aids - Part 13: Electromagnetic compatibility (EMC) Lời nói đầu TCVN 11738-13:2016 hoàn toàn tương đương với IEC 60118-13:2016. TCVN 11738-13:2016 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-13:2016 (ISO 16000-13:2008) về Không khí trong nhà - Phần 13: Xác định tổng (pha khí và pha hạt) polycloro biphenyl giống dioxin (PCB) và polycloro dibenzo-p-dioxin/polycloro dibenzofuran (PCDD/PCDF) - Thu thập mẫu trên cái lọc được hỗ trợ bằng chất hấp thụ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10736-13:2016 ISO 16000-13:2008 KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ - PHẦN 13: XÁC ĐỊNH TỔNG (PHA KHÍ VÀ PHA HẠT) POLYCLORO BIPHENYL GIỐNG DIOXIN (PCB) VÀ POLYCLORO DIBENZO-P-DIOXIN/POLYCLORO DIBENZOFURAN (PCDD/PCDF) - THU THẬP MẪU TRÊN CÁI LỌC ĐƯỢC HỖ TRỢ BẰNG CHẤT HẤP THỤ Indoor air - Part 13

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6415-13:2016 (ISO 10545-13:1995) về Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 13: Xác định độ bền hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6415-13:2016 GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 13: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN HÓA HỌC Ceramic floor and wall tiles - Test method - Part 13: Determination of chemical resistance Lời nói đầu TCVN 6415-13:2016 thay thế TCVN 6415-13:2005. TCVN 6415-13:2016 tương đương ISO

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

12

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN13-MT:2015/BTNMT về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

QCVN 13-MT : 2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM National technical regulation on the effluent of textile industry Lời nói đầu QCVN 13-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm biên soạn, sửa đổi QCVN 13:2008/BTNMT; Tổng cục

Ban hành: 31/03/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7318-13:2015 (ISO 9241-13:1998) về Ecgônômi - Yêu cầu ecgônômi đối với công việc văn phòng có sử dụng thiết bị hiển thị đầu cuối (VDT) - Phần 13: Hướng dẫn người sử dụng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7318-13:2015 ISO 9241-13:1998 ECGÔNÔMI - YÊU CẦU ECGÔNÔMI ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC VĂN PHÒNG CÓ SỬ DỤNG THIẾT BỊ HIỂN THỊ ĐẦU CUỐI (VDT) - PHẦN 13: HƯỚNG DẪN NGƯỜI SỬ DỤNG Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 13: User guidance Mục lục Lời

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10041-13:2015 (ISO 9073-13:2006) về Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 13: Thời gian chất lỏng thấm qua lặp lại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10041-13:2015 ISO 9073-13:2006 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHO VẢI KHÔNG DỆT - PHẦN 13: THỜI GIAN CHẤT LỎNG THẤM QUA LẶP LẠI Textiles - Test methods for nonwovens - Part 13: Repeated liquid strike-through time Lời nói đầu TCVN 10041-13:2015 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-13:2005 về Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 13: Bệnh gan tụy do Parvovirus ở tôm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8710-13:2015 BỆNH THỦY SẢN - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN- PHẦN 13: BỆNH GAN TỤY DO PARVOVIRUS Ở TÔM Aquatic animal disease - Diagnostic procedure - Part 13: Hepatopancreatic parvovirus disease in shrimp Lời nói đầu TCVN 8710-13:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo OIE (2007), Manual

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-13:2015 (ISO 5667-13:2011) về Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 13: Hướng dẫn lấy mẫu bùn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6663 -13:2015 ISO 5667-13:2011 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - LẤY MẪU - PHẦN 13: HƯỚNG DẪN LẤY MẪU BÙN Water quality - Sampling - Part 13: Guidance on sampling of sludges Lời nói đầu TCVN 6663-13:2015 thay thế cho TCVN 6663-13:2009 TCVN 6663-13:2015 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-13:2015 (ISO 7240-13:2005) về Hệ thống báo cháy - Phần 13: Đánh giá tính tương thích của các bộ phận trong hệ thống

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-13:2015 ISO 7240-13:2005 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 13: ĐÁNH GIÁ TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG HỆ THỐNG Fire detection and alarm systems - Part 13: Compatibility assessment of system components Lời nói đầu TCVN 7568-13:2015 hoàn toàn tương đương ISO 7240-13

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8094-13:2015 (IEC 60974-13:2011) về Thiết bị hàn hồ quang - Phần 13: Kìm hàn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8094-13:2015 IEC 60974-13:2011 THIẾT BỊ HÀN HỒ QUANG - PHẦN 13: KÌM HÀN Arc welding equipment - Part 13: Welding clamp Lời nói đầu TCVN 8094-13:2015 hoàn toàn tương đương với IEC 60974-13:2011; TCVN 8094-13:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11167-13:2015 (ISO/IEC 7861-13:2007) về Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 13: Lệnh đối với quản lý ứng dụng trong môi trường đa ứng dụng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11167-13:2015 ISO/IEC 7816-13:2007 THẺ DANH ĐỊNH - THẺ MẠCH TÍCH HỢP - PHẦN 13: LỆNH ĐỐI VỚI QUẢN LÝ ỨNG DỤNG TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA ỨNG DỤNG Identification cards - Integrated circuit cards - Part 13: Commands for application management in a multi-application environment Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-13:2014 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 13: Vắc xin vô hoạt phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-13:2014 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 13: VẮC XIN VÔ HOẠT PHÒNG BỆNH HỘI CHỨNG RỐI LOẠN HÔ HẤP VÀ SINH SẢN Ở LỢN (PRRS) Vaccine testing procedure - Part 13: Porcine reproductive and respiratory syndrome vaccine, Inactivated Lời nói đầu TCVN 8685-13:2014 do Trung tâm Kiểm

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174