Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/HD-VKSTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 137151 văn bản

1

Hướng dẫn 13/HD-VKSTC về công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM ÁN MA TÚY NĂM 2021 Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

2

Hướng dẫn 13/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

13/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM ÁN AN NINH NĂM 2020 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2020

3

Hướng dẫn 20/HD-VKSTC năm 2021 về hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

20/HD-VKSTC,Hướng dẫn 20 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Hoạt động phát biểu Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa,Phát biểu Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án,Tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự hôn nhân,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

4

Hướng dẫn 18/HD-VKSTC về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

18/HD-VKSTC,Hướng dẫn 18 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Dự toán ngân sách nhà nước 2021,Thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước,Viện Kiểm sát dự toán ngân sách 2021,Tài chính nhà nước VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

5

Hướng dẫn 16/HD-VKSTC về công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

16/HD-VKSTC,Hướng dẫn 16 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác khen thưởng Kỷ niệm chương năm 2021,Công tác xét tặng Kỷ niệm chương năm 2021,Khen thưởng xét tặng Kỷ niệm chương năm 2021,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

6

Hướng dẫn 15/HD-VKSTC về định hướng Chương trình công tác thanh tra năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

15/HD-VKSTC,Hướng dẫn 15 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Chương trình công tác thanh tra,Chương trình công tác thanh tra 2021,Định hướng Chương trình công tác thanh tra,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

7

Hướng dẫn 08/HD-VKSTC về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

08/HD-VKSTC,Hướng dẫn 08 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác kiểm sát thi hành án dân sự 2021,Công tác kiểm sát thi hành án hành chính 2021,Kiểm sát thi hành án dân sự thi hành án hành chính,Vi phạm hành chính,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

8

Hướng dẫn 10/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

10/HD-VKSTC,Hướng dẫn 10 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thực hành quyền công tố trong xét xử án an ninh,Kiểm sát điều tra xét xử sơ thẩm án an ninh,Kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2021,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

9

Hướng dẫn 11/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

11/HD-VKSTC,Hướng dẫn 11 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác thực hành quyền công tố án trật tự xã hội,Công tác xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội,Công tác kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

10

Hướng dẫn 07/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

07/HD-VKSTC,Hướng dẫn 07 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự,Công tác kiểm sát giải quyết vụ việc hôn nhân gia đình,Giải quyết vụ việc dân sự hôn nhân và gia đình,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

11

Hướng dẫn 04/HD-VKSTC công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

04/HD-VKSTC,Hướng dẫn 04 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp,Kiểm sát đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp,Công tác kiểm sát đơn khiếu nại tố cáo hoạt động tư pháp,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

12

Hướng dẫn 03/HD-VKSTC về Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

03/HD-VKSTC,Hướng dẫn 03 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác kiểm sát việc tạm giữ tạm giam,Công tác kiểm sát việc thi hành án hình sự,Kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

13

Hướng dẫn 02/HD-VKSTC năm 2021 về thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

02/HD-VKSTC,Hướng dẫn 02 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giám định tư pháp trong tố tụng hình sự,Thống kê giám định tư pháp trong hình sự,Thống kê giám định tư pháp tố tụng hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

14

Hướng dẫn 01/HD-VKSTC công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/HD-VKSTC,Hướng dẫn 01 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Kiểm sát giải quyết vụ việc kinh doanh theo pháp luật,Kiểm sát giải quyết vụ việc thương mại theo pháp luật,Giải quyết vụ án hành chính về lao động theo pháp luật,Thương mại,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

15

Hướng dẫn 36/HD-VKSTC năm 2020 về hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án hành chính do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

là tài liệu gốc, bản sao công chứng hay tài liệu phô tô để làm cơ sở xác định giá trị pháp lý của tài liệu, xác định các tài liệu, chứng cứ cần phải sao chụp để lập hồ sơ kiểm sát theo quy định tại Điều 12 Quy chế số 282/2017, Điều 13 Quy trình số 286/2019 và mục 1 phần II Hướng dẫn số 28/HD-VKSTC ngày 19/10/2018 của VKDSND tối cao về việc lập

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

16

Hướng dẫn 33/HD-VKSTC về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

33/HD-VKSTC,Hướng dẫn 33 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng,Viện Kiểm sát tổng kết thi đua khen thưởng,Tổng kết thi đua khen thưởng 2020,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2020

17

Hướng dẫn 32/HD-VKSTC năm 2020 về thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

32/HD-VKSTC,Hướng dẫn 32 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thống kê người bị hại trong các vụ án hình sự,Thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại vụ án hình sự,Người dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

18

Hướng dẫn 29/HD-VKSTC năm 2020 về nội dung trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

29/HD-VKSTC,Hướng dẫn 29 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Nội dung kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh,Nội dung kiểm sát việc giải quyết vụ án thương mại,Kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại,Thương mại,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 25/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

19

Hướng dẫn 27/HD-VKSTC năm 2020 về phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

27/HD-VKSTC,Hướng dẫn 27 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Kiểm sát Tòa án gửi bản án quyết định thi hành án,Phối hợp kiểm sát việc Tòa án gửi quyết định thi hành án,Tòa án giao gửi quyết định thi hành án hình sự,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ---------- CỘNG

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

20

Hướng dẫn 26/HD-VKSTC năm 2020 về khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

26/HD-VKSTC,Hướng dẫn 26 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Khen thưởng tập thể trong phòng chống tham nhũng,Khen thưởng cá nhân trong phòng chống tham nhũng,Tập thể cá nhân xuất sắc trong phòng chống tham nhũng,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57