Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11305 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 13:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với Pa lăng điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN13:2013/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN13:2013,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Điện - điện tử QCVN 13: 2013/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI PA LĂNG ĐIỆN National technical regulation on safe work for electrical tackle Lời nói đầu QCVN 13: 2013/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722-2-13:2013 (IEC 60598-2-13:2012) về đèn điện - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể - Đèn lắp chìm trong đất

TCVN7722-2-13:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7722-2-13:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-13:2013 IEC 60598-2-13:2012 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-13: YÊU CẦU CỤ THỂ - ĐÈN LẮP CHÌM TRONG ĐẤT Luminaires – Part 2-13: Particular requirements – Ground recessed luminaires Lời nói đầu TCVN 7722-2-13 :

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7590-2-13:2013 (IEC 61347-2-13:2006) về Bộ điều khiển bóng đèn – Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với bộ điều khiển điện tử được cấp điện từ nguồn một chiều hoặc xoay chiều dùng cho mô đun LED

TCVN7590-2-13:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7590-2-13:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7590-2-13:2013 IEC 61347-2-13:2006 BỘ ĐIỀU KHIỂN BÓNG ĐÈN – PHẦN 2-13: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC CẤP ĐIỆN TỪ NGUỒN MỘT CHIỀU HOẶC XOAY CHIỀU DÙNG CHO MÔ ĐUN LED Lamp controlgear – Part 2-13

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-6-13:2013 (ISO/IEC 29341-6-13:2008) về Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 6-13: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Dịch vụ trạng thái tòa nhà

TCVN10176-6-13:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-6-13:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-6-13:2013 ISO/IEC 29341-6-13:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP – PHẦN 6-13: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ SƯỞI, THIẾT BỊ THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ – DỊCH VỤ TRẠNG THÁI

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9900-2-13:2013 (IEC 60695-2-13:2010) về Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 2-13: Phương pháp thử bằng sợi dây nóng đỏ - Phương pháp thử nhiệt độ bắt cháy bằng sợi dây nóng đỏ (GWIT) đối với vật liệu

TCVN9900-2-13:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9900-2-13:2013,***,Công nghiệp,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9900-2-13: 2013 IEC 60695-2-13:2010 THỬ NGHIỆM NGUY CƠ CHÁY - PHẦN 2-12: PHƯƠNG PHÁP THỬ BẰNG SỢI DÂY NÓNG ĐỎ - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHỈ SỐ CHÁY BẰNG SỢI DÂY NÓNG ĐỎ (GWFI) ĐỐI VỚI VẬT LIỆU Fire hazard

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2019/BQP về hủy nổ lựu đạn sát thương và đầu đạn nổ phá, nổ sát thương, nổ phá sát thương

QCVN08:2019/BQP,Quy chuẩn QCVN08:2019,Bộ Quốc phòng,Công nghiệp QCVN 08:2019/BQP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỦY NỔ LỰU ĐẠN SÁT THƯƠNG VÀ ĐẦU ĐẠN NỔ PHÁ, NỔ SÁT THƯƠNG, NỔ PHÁ SÁT THƯƠNG National Technical regulation on detonating destruction of high-explosive shells and grenades Lời nói đầu QCVN 08:2019/BQP do

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2018/BQP về Kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ quốc phòng quản lý

QCVN11:2018/BQP,Quy chuẩn QCVN11:2018,Bộ Quốc phòng,Công nghiệp QCVN 11:2018/BQP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHO BẢO QUẢN VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TIẾP NHẬN, THU GOM THUỘC PHẠM VI BỘ QUỐC PHÒNG QUẢN LÝ National technical regulations on warehouses used for maintaining received and collected weapons,

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2017/BQP về Hủy đốt đạn súng, ngòi đạn và hỏa cụ

theo mẫu Hình A4, Phụ lục A, QCVN 02:2016/BQP. 2.2.13 Trường hợp đặc biệt, lượng đạn dược không hủy đốt hết trong ngày, phải tạm chứa trong hầm để đạn dược chờ hủy và tổ chức canh gác bảo đảm an toàn trong khu vực hủy đốt đạn dược. 2.3 Quy định kỹ thuật 2.3.1 Vị trí bãi hủy 2.3.1.1 Đơn vị có khu vực hủy: - Bãi hủy đốt

Ban hành: 27/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2016/BQP về Mã hóa dữ liệu sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

QCVN4:2016/BQP,Quy chuẩn QCVN4:2016,Bộ Quốc phòng,Điện - điện tử QCVN 4 : 2016/BQP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÃ HÓA DỮ LIỆU SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG National technical regulation on data encryption used in banking MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối

Ban hành: 21/10/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2016

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5:2016/BQP về Chữ ký số sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

QCVN5:2016/BQP,Quy chuẩn QCVN5:2016,Bộ Quốc phòng,Điện - điện tử QCVN 5 : 2016/BQP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHỮ KÝ SỐ SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG National technical regulation on digital signature used in banking MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối

Ban hành: 21/10/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2016

11

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6:2016/BQP về Quản lý khóa sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

QCVN6:2016/BQP,Quy chuẩn QCVN6:2016,Bộ Quốc phòng QCVN 6 : 2016/BQP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ KHÓA SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG National technical regulation on key management used in banking MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối tượng áp dụng

Ban hành: 21/10/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2016

12

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2016/BQP về hủy đốt thuốc phóng đạn dược

QCVN02:2016/BQP,Quy chuẩn QCVN02:2016,***,Công nghiệp QCVN 02:2016/BQP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỦY ĐỐT THUỐC PHÓNG ĐẠN DƯỢC National Technical regulation on firing destruction of propellant MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Quy định chung 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối tượng áp dụng 1.3. Giải

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8606-13:2017 (ISO 15500-13:2013 WITH AMD 1:2016) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) - Phần 13: Thiết bị an toàn

TCVN8606-13:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8606-13:2017,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8606-13:2017 ISO 15500-13:2013 WITH AMD 1:2016 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG) - PHẦN 13: THIẾT BỊ AN TOÀN Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2012/BQP về rà phá bom mìn, vật nổ do Bộ Quốc phòng ban hành

QCVN01:2012/BQP,Quy chuẩn QCVN01:2012,***,Rà phá bom mìn vật nổ,QCVN 01:2012/BQP,Công nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01:2012/BQP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT NỔ National technical regulation on mine action MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều

Ban hành: 12/11/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-13:2019 về Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 3: Bệnh sảy thai truyền nhiễm do Brucella

TCVN8400-13:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-13:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-13 : 2019 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 13: BỆNH SẢY THAI TRUYỀN NHIỄM DO BRUCELLA Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 13: Brucellosis Lời nói đầu TCVN 8400-13:2019 được thay thế cho

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 13:2018/BXD về Gara ô-tô

QCVN13:2018/BXD,Quy chuẩn QCVN13:2018,Bộ Xây dựng,Xây dựng QCVN 13:2018/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GARA Ô-TÔ NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON CAR PARKING MỤC LỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi áp dụng 1.2 Giải thích từ ngữ 1.3 Tài liệu viện dẫn 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1. Bố trí

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10566-13:2014 (ISO 22745-13:2013) về Hệ thống tự động hóa công nghiệp và tích hợp - Từ điển kỹ thuật mở và ứng dụng cho dữ liệu cái - Phần 13: Định danh khái niệm và thuật ngữ

TCVN10566-13:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10566-13:2014,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10566-13:2014 ISO 22745-13:2013 HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP VÀ TÍCH HỢP - TỪ ĐIỂN KỸ THUẬT MỞ VÀ ỨNG DỤNG CHO DỮ LIỆU CÁI- PHẦN 13: ĐỊNH DANH KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ Industrial automation systems and integration -

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11357-13:2018 (ISO 20474-13:2008) về Máy đào và chuyển đất - An toàn - Phần 13: Yêu cầu cho máy đầm lăn

TCVN11357-13:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11357-13:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1357-13:2018 ISO 20474-13:2008 MÁY ĐÀO VÀ CHUYỂN ĐẤT - AN TOÀN - PHẦN 13: YÊU CẦU CHO MÁY ĐẦM LĂN Earth moving machinery - Safety - Part 13: Requirements for rollers Lời nói đầu TCVN 11357-13:2018 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-13:2018 (ISO/IEC 15444-13:2008) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Bộ mã hóa JPEG 2000 mức đầu vào

TCVN11777-13:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11777-13:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11777-13:2018 ISO/IEC 15444-13:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA HÌNH ẢNH JPEG 2000 - BỘ MÃ HÓA JPEG 2000 MỨC ĐẦU VÀO Information technology - JPEG 2000 image coding system - An entry level JPEG 2000

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11268-13:2018 (ISO 603-13:1999) về Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 13: Bánh mài để tẩy ba via và rìa xờm lắp trên máy mài trục thẳng đứng cầm tay

trục (Kiểu ISO 52). - TCVN 11268-18:2018 (ISO 603-18:2013), Phần 18: Bánh mài dùng cho máy mài cạnh tấm kính phẳng. SẢN PHẨM BẰNG VẬT LIỆU MÀI KẾT DÍNH - KÍCH THƯỚC - PHẦN 13: BÁNH MÀI ĐỂ TẨY BA VIA VÀ RÌA XỜM LẮP TRÊN MÁY MÀI TRỤC THẲNG ĐỨNG CẦM TAY Bonded abrasive products - Dimensions - Part 13: Grinding wheels

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184