Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 47394 công văn

1

Công văn 577/BGDĐT-CTHSSV năm 2017 đôn đốc thực hiện quy định của Thông tư liên tịch 13/TTLT/BYT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số: 577/BGDĐT-CTHSSV V/v đôn đốc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư liên tịch số 13 Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo Ngày 12 tháng 05 năm 2016, Liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư liên tịch số 13/TTLT/BYT-BGDĐT quy định về

Ban hành: 16/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2017

2

Công văn 8028/BGDĐT-TCCB năm 2013 thực hiện Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số: 8028/BGDĐT-TCCB V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Các đơn vị và cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngày 27/9/2013 liên Bộ Y tế và Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch số

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2013

3

Công văn 5039/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 153/2013/NĐ-CP và Thông tư 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

định số 153/2013/NĐ-CP và Thông tư số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân. Căn

Ban hành: 19/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2014

4

Công văn 892/CT-CS năm 2014 về thực hiện chính sách đối với cơ sở và người lao động trong cơ sở CNQP nòng cốt tại Thông tư số 222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC do Tổng cục Chính trị ban hành

quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Thực hiện Thông tư liên tịch số 222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC ngày 23/12/2013 của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cơ sở và người lao động trong cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt quy định tại Điều 8 Nghị định số 46/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2015

5

Công văn 244/TANDTC-PC năm 2019 về thi hành Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

244/TANDTC-PC V/v thi hành Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2019 Kính gửi: - Chánh án Tòa án nhân dân các cấp; - Chánh án Tòa án quân sự các cấp; - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

Ban hành: 05/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2019

6

Công văn 1655/UBND-NC tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành

quân sự, chú ý Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 22/01/2013 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/9/2011 của Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp để nhân dân

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

7

Công văn 3346/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2018 về báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 13/2013/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội trong các trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số: 3346/BGDĐT-GDCTHSSV V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội trong các trường học Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Các đại học, học viện; các trường đại

Ban hành: 07/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

8

Công văn 6402/BGDĐT-GDQP năm 2013 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh năm học 2013-2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

chuyển nghĩa vụ quân sự cho học sinh nam khi bắt đầu nhập học khóa mới theo đúng hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/9/2011 và Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 22/01/2013 của Liên Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 3. Đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng; các trung tâm

Ban hành: 16/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2013

9

Công văn 4415/BQP-TM năm 2020 về triển khai thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ do Bộ Quốc phòng ban hành

4415/BQP-TM,Công văn 4415 2020,Bộ Quốc phòng,Thiết lập khu vực cấm bay hạn chế bay,Hạn chế bay đối với tàu bay không người lái,Hạn chế bay đối với phương tiện bay siêu nhẹ,Giao thông - Vận tải BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

10

Công văn 4213/BQP-TM năm 2020 về ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp do Bộ Quốc phòng ban hành

4213/BQP-TM,Công văn 4213 2020,Bộ Quốc phòng,Ứng dụng thiết bị bay không người lái,Thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp,Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp,Giao thông - Vận tải BỘ QUỐC PHÒNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

11

Công văn 4197/BQP-PC năm 2020 về đính chính Thông tư 121/2020/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành

1323/1998/TTLT-BQP-BLĐTB&XH-BTC”. Nay sửa lại là: “Thông tư liên tịch số 1232/1998/TTLT-BQP-BLĐTB&XH-BTC”./. TL. BỘ TRƯỞNG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Đại tá Nguyễn Văn Chính

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

12

Công văn 645/BQP-TC năm 2020 về triển khai Chỉ thị 32/CT-TTg do Bộ Quốc phòng ban hành

quản lý để chuyển giao cho các đơn vị cập nhật, chỉnh lý thông tin về TSCĐ; thực hiện quản lý, báo cáo và công khai TSCĐ quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BQP ngày 29/01/2019 và Thông tư số 26/2019/TT-BQP ngày 31/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 9. Vụ Pháp chế/BQP chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát quy định về phân cấp quản lý tài

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

13

Công văn 12420/BQP-TM năm 2019 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 do Bộ Quốc phòng ban hành

tuyển chọn đối với công dân trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm Thực hiện theo quy định tại Khoản 9 Điều 5 Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng - Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội, cụ thể: - Không tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội

Ban hành: 08/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

14

Công văn 753/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2019 về báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 13/2017/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

733/BGDĐT-NGCBQLGD V/v báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT ngày 23/5/2017 của Bộ GDĐT. Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019 Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các cơ sở giáo dục đã được giao nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp

Ban hành: 04/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

15

Công văn 7018/BQP-DT năm 2019 về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quốc phòng và bàn giao khu gia đình ra địa phương quản lý của các đơn vị quân đội trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Quốc phòng ban hành

7018/BQP-DT,Công văn 7018 2019,Bộ Quốc phòng,Bảo lãnh quyền sử dụng đất,Thực hiện quyền sử dụng đất,Giá trị quyền sử dụng đất,Bất động sản BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7018/BQP-DT V/v sắp xếp

Ban hành: 03/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

16

Công văn 5874/BQP-Kte năm 2019 về cấp Giấy phép cho các cơ sở sửa chữa, gia công cánh quạt tàu bay do Bộ Quốc phòng ban hành

5874/BQP-Kte,Công văn 5874 2019,Bộ Quốc phòng,Cấp giấy phép,Cánh quạt,Tàu bay BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5874/BQP-Kte V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH MHI AEROSPACE

Ban hành: 05/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

17

Công văn 12938/BQP-TCII năm 2018 về phối hợp thực hiện Nghị định 30/2011/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ hệ thống anten quân sự do Bộ Quốc phòng ban hành

12938/BQP-TCII,Công văn 12938,Bộ Quốc phòng,Hệ thống anten quân sự,Hệ thống anten ngụy trang ,Quân sự,Công nghệ thông tin BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12938/BQP-TCII V/v phối hợp thực

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

18

Công văn 3272/BQP-TM năm 2018 về lấy ý kiến đề xuất xử lý vướng mắc thực hiện dự án cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn và bổ sung đoạn Hữu Nghị-Chi Lăng theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ Quốc phòng ban hành

3272/BQP-TM,Công văn 3272 2018,Bộ Quốc phòng,Dự án đường cao tốc,Xây dựng tuyến đường cao tốc,Đầu tư đường bộ cao tốc ,Đầu tư,Giao thông - Vận tải BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3272/BQP-TM V/v

Ban hành: 30/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

19

Công văn 14445/BQP-TM năm 2017 về thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 do Bộ Quốc phòng ban hành

Khoản 9 Điều 5 Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng - Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội: - Nếu hình xăm, chữ xăm dưới da không thể tẩy, xóa bằng hóa chất và thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không tuyển chọn và phục vụ trong Quân

Ban hành: 02/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2018

20

Công văn 12140/BQP-TM năm 2017 thực hiện dự án phát triển nhà ở gia đình từ quỹ đất quốc phòng chuyển mục đích sử dụng do Bộ Quốc phòng ban hành

12140/BQP-TM,Công văn 12140,Bộ Quốc phòng,Chính sách phát triển nhà ở,Phát triển nhà ở,Dự án phát triển nhà ở,Bất động sản BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12140/BQP-TM V/v thực hiện dự án phát triển

Ban hành: 12/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61