Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 13/2013/TT-BGDĐT, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11390 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 13:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với Pa lăng điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN13:2013/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN13:2013,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Điện - điện tử QCVN 13: 2013/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI PA LĂNG ĐIỆN National technical regulation on safe work for electrical tackle Lời nói đầu QCVN 13: 2013/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722-2-13:2013 (IEC 60598-2-13:2012) về đèn điện - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể - Đèn lắp chìm trong đất

TCVN7722-2-13:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7722-2-13:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-13:2013 IEC 60598-2-13:2012 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-13: YÊU CẦU CỤ THỂ - ĐÈN LẮP CHÌM TRONG ĐẤT Luminaires – Part 2-13: Particular requirements – Ground recessed luminaires Lời nói đầu TCVN 7722-2-13 :

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-6-13:2013 (ISO/IEC 29341-6-13:2008) về Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 6-13: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Dịch vụ trạng thái tòa nhà

TCVN10176-6-13:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-6-13:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-6-13:2013 ISO/IEC 29341-6-13:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP – PHẦN 6-13: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ SƯỞI, THIẾT BỊ THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ – DỊCH VỤ TRẠNG THÁI

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7590-2-13:2013 (IEC 61347-2-13:2006) về Bộ điều khiển bóng đèn – Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với bộ điều khiển điện tử được cấp điện từ nguồn một chiều hoặc xoay chiều dùng cho mô đun LED

TCVN7590-2-13:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7590-2-13:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7590-2-13:2013 IEC 61347-2-13:2006 BỘ ĐIỀU KHIỂN BÓNG ĐÈN – PHẦN 2-13: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC CẤP ĐIỆN TỪ NGUỒN MỘT CHIỀU HOẶC XOAY CHIỀU DÙNG CHO MÔ ĐUN LED Lamp controlgear – Part 2-13

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9900-2-13:2013 (IEC 60695-2-13:2010) về Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 2-13: Phương pháp thử bằng sợi dây nóng đỏ - Phương pháp thử nhiệt độ bắt cháy bằng sợi dây nóng đỏ (GWIT) đối với vật liệu

TCVN9900-2-13:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9900-2-13:2013,***,Công nghiệp,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9900-2-13: 2013 IEC 60695-2-13:2010 THỬ NGHIỆM NGUY CƠ CHÁY - PHẦN 2-12: PHƯƠNG PHÁP THỬ BẰNG SỢI DÂY NÓNG ĐỎ - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHỈ SỐ CHÁY BẰNG SỢI DÂY NÓNG ĐỎ (GWFI) ĐỐI VỚI VẬT LIỆU Fire hazard

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8606-13:2017 (ISO 15500-13:2013 WITH AMD 1:2016) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) - Phần 13: Thiết bị an toàn

TCVN8606-13:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8606-13:2017,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8606-13:2017 ISO 15500-13:2013 WITH AMD 1:2016 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG) - PHẦN 13: THIẾT BỊ AN TOÀN Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-13:2019 về Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 3: Bệnh sảy thai truyền nhiễm do Brucella

TCVN8400-13:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-13:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-13 : 2019 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 13: BỆNH SẢY THAI TRUYỀN NHIỄM DO BRUCELLA Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 13: Brucellosis Lời nói đầu TCVN 8400-13:2019 được thay thế cho

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 13:2018/BXD về Gara ô-tô

QCVN13:2018/BXD,Quy chuẩn QCVN13:2018,Bộ Xây dựng,Xây dựng QCVN 13:2018/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GARA Ô-TÔ NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON CAR PARKING MỤC LỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi áp dụng 1.2 Giải thích từ ngữ 1.3 Tài liệu viện dẫn 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1. Bố trí

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10566-13:2014 (ISO 22745-13:2013) về Hệ thống tự động hóa công nghiệp và tích hợp - Từ điển kỹ thuật mở và ứng dụng cho dữ liệu cái - Phần 13: Định danh khái niệm và thuật ngữ

TCVN10566-13:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10566-13:2014,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10566-13:2014 ISO 22745-13:2013 HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP VÀ TÍCH HỢP - TỪ ĐIỂN KỸ THUẬT MỞ VÀ ỨNG DỤNG CHO DỮ LIỆU CÁI- PHẦN 13: ĐỊNH DANH KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ Industrial automation systems and integration -

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11357-13:2018 (ISO 20474-13:2008) về Máy đào và chuyển đất - An toàn - Phần 13: Yêu cầu cho máy đầm lăn

TCVN11357-13:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11357-13:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1357-13:2018 ISO 20474-13:2008 MÁY ĐÀO VÀ CHUYỂN ĐẤT - AN TOÀN - PHẦN 13: YÊU CẦU CHO MÁY ĐẦM LĂN Earth moving machinery - Safety - Part 13: Requirements for rollers Lời nói đầu TCVN 11357-13:2018 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12237-2-13:2018 (IEC 61558-2-13:2009) về An toàn của máy biến áp, cuộn kháng, bộ cấp nguồn và các sản phẩm tương tự dùng cho điện áp nguồn đến 1100V - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể và thử nghiệm dùng cho máy biến áp tự ngẫu và bộ cấp nguồn kết hợp với máy biến áp tự ngẫu

TCVN12237-2-13:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12237-2-13:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12237-2-13:2018 IEC 61558-2-13:2009 AN TOÀN CỦA MÁY BIẾN ÁP, CUỘN KHÁNG, BỘ CẤP NGUỒN VÀ CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ DÙNG CHO ĐIỆN ÁP NGUỒN ĐẾN 1 100V - PHẦN 2-13: YÊU CẦU CỤ THỂ VÀ THỬ NGHIỆM DÙNG CHO MÁY BIẾN ÁP TỰ NGẪU

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-13:2018 (ISO 16900-13:2015) về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 13: Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp sử dụng khí thở tái tạo và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp chuyên dụng để thoát hiểm trong hầm mỏ: Phép thử gộp chung nồng độ khí, nhiệt độ, độ ẩm, công thở, sức cản thở,

TCVN11953-13:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11953-13:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11953-13:2015 ISO 16900-13:2015 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP - PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ THIẾT BỊ THỬ - PHẦN 13: PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP SỬ DỤNG KHÍ THỞ TÁI TẠO VÀ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP CHUYÊN DỤNG ĐỂ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11244-13:2018 (ISO 15614-13:2012) về Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 13: Hàn giáp mép điện trở và hàn chảy giáp mép điện trở

TCVN 11244-11:2015 (ISO 15614-11:2002), Phần 11: Hàn chùm tia điện tử và hàn chùm tia laze; - TCVN 11244-12:2018 (ISO 15614-12:2014), Phần 12: Hàn điểm, hàn đường và hàn gờ nổi; - TCVN 11244-13:2018 (ISO 15614-13:2012), Phần 13: Hàn giáp mép điện trở và hàn chảy giáp mép điện trở; - TCVN 11244-14:2018 (ISO 15614-14:2013), Phần 14:

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-13:2018 (ISO/IEC 15444-13:2008) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Bộ mã hóa JPEG 2000 mức đầu vào

TCVN11777-13:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11777-13:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11777-13:2018 ISO/IEC 15444-13:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA HÌNH ẢNH JPEG 2000 - BỘ MÃ HÓA JPEG 2000 MỨC ĐẦU VÀO Information technology - JPEG 2000 image coding system - An entry level JPEG 2000

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11268-13:2018 (ISO 603-13:1999) về Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 13: Bánh mài để tẩy ba via và rìa xờm lắp trên máy mài trục thẳng đứng cầm tay

trục (Kiểu ISO 52). - TCVN 11268-18:2018 (ISO 603-18:2013), Phần 18: Bánh mài dùng cho máy mài cạnh tấm kính phẳng. SẢN PHẨM BẰNG VẬT LIỆU MÀI KẾT DÍNH - KÍCH THƯỚC - PHẦN 13: BÁNH MÀI ĐỂ TẨY BA VIA VÀ RÌA XỜM LẮP TRÊN MÁY MÀI TRỤC THẲNG ĐỨNG CẦM TAY Bonded abrasive products - Dimensions - Part 13: Grinding wheels

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11776-13:2017 về Dược liệu sau chế biến - Phần 13: Hoàng kỳ chế

TCVN11776-13:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11776-13:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11776-13:2017 DƯỢC LIỆU SAU CHẾ BIẾN - PHẦN 13: HOÀNG KỲ CHẾ Herbal medicine processing - Part 13: Radix Astragali membranacei Preparata Lời nói đầu TCVN 11776-1:2017 do Cục Quản lý Y, Dược cổ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823-13:2017 về Thiết kế cầu đường bộ - Phần 13: Lan can

TCVN11823-13:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11823-13:2017,***,Giao thông,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11823-13:2017 THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG BỘ - PHẦN 13: LAN CAN Highway bridge design specification - Part 13: Railings MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1  PHẠM VI ÁP DỤNG 2  TÀI LIỆU VIỆN DẪN 3  THUẬT NGỮ VÀ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6306-13:2017 (IEC 60076-13:2006) về Máy biến áp điện lực - Phần 13: Máy biến áp chứa chất lỏng loại tự bảo vệ

TCVN6306-13:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6306-13:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6306-13:2017 IEC 60076-13:2006 MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC - PHẦN 13: MÁY BIẾN ÁP CHỨA CHẤT LỎNG LOẠI TỰ BẢO VỆ Power transformers - Part 13: Self-protected liquid-filled transformers Mục lục Lời nói đầu 1

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-13:2017 (IEC 60317-13:2010) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 13: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester hoặc polyesterimide phủ polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 200

TCVN7675-13:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7675-13:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-13:2017 IEC 60317-13:2010 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 13: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYESTER HOẶC POLYESTERIMIDE PHỦ POLYAMIDE-IMIDE, CẤP CHỊU NHIỆT 200 Specifications for particular types

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-8-13:2017 (ISO/IEC 29341-8-13:2008) về Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-13: Giao thức điều khiển thiết bị Internet Gateway - Dịch vụ Radius từ máy trạm

TCVN10176-8-13:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-8-13:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-8-13:2017 ISO/IEC 29341-8-13:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP - PHẦN 8-13: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ INTERNET GATEWAY - DỊCH VỤ RADIUS TỪ MÁY TRẠM Information technology - UPnP Device

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5