Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2012/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 132045 văn bản

1

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

13/2012/QD-UBND,Quyết định 13 2012,Tỉnh Bạc Liêu,Sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng ,Vận hành Mạng truyền số liệu chuyên dùng ,Quản lý Mạng truyền số liệu chuyên dùng ,Mạng truyền số liệu chuyên dùng,Mạng truyền số liệu của cơ quan Đảng,Mạng truyền số liệu cơ quan nhà nước ,Quy chế quản lý vận hàn,Công nghệ thông tin

Ban hành: 18/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2013

2

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hoá quận 7

13/2012/QD-UBND,Quyết định 13 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế Tổ chức hoạt động,Trung tâm Văn hoá quận 7,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

3

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

13/2012/QD-UBND,Quyết định 13 2012,Tỉnh Quảng Trị,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2012/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 04 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 04/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2014

4

Chỉ thị 13/2012/CT-UBND tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh An Giang

13/2012/CT-UBND,Chỉ thị 13 2012,Tỉnh An Giang,Quản lý thuê bao di động trả trước ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2012/CT-UBND An

Ban hành: 19/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2012

5

Chỉ thị 13/2012/CT-UBND về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

13/2012/CT-UBND,Chỉ thị 13 2012,Tỉnh Hậu Giang,Giao thông đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2012/CT-UBND

Ban hành: 18/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

6

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

13/2012/QD-UBND,Quyết định 13 2012,Tỉnh Hòa Bình,Quản lý hoạt động,Vật liệu nổ công nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/2012/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 10 tháng 09

Ban hành: 10/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2012

7

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất vùng bãi triều ven biển để nuôi ngao do tỉnh Thái Bình ban hành

13/2012/QD-UBND,Quyết định 13 2012,Tỉnh Thái Bình,Phí tham gia đấu giá đất,Đấu giá đất nuôi ngao Thái Bình,Đấu giá đất vùng bãi triều ven biển ,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2013

8

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND sửa đổi điểm b, khoản 6, Điều 1, Quyết định 12/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

13/2012/QD-UBND,Quyết định 13 2012,Tỉnh Đắk Nông,Tỉnh Đắk Nông,Sửa đổi Quyết định 12/2011/QĐ-UBND ,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 20/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2012

9

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

13/2012/QD-UBND,Quyết định 13 2012,Tỉnh Vĩnh Long,Phân cấp quản lý cây xanh đô thị ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 20/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

10

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND về điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La

13/2012/QD-UBND,Quyết định 13 2012,Tỉnh Sơn La,Quỹ bảo vệ môi trường,Điều lệ Quỹ Bảo vệ môi trường ,Quỹ bảo vệ môi trường Sơn La,Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường ,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

11

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí đấu giá tài sản; phí tham gia đấu giá tài sản và quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

13/2012/QD-UBND,Quyết định 13 2012,Tỉnh Hưng Yên,Mức thu phí,Đấu giá tài sản,Phí tham gia đấu giá tài sản ,Quyền sử dụng đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2012

12

Chỉ thị 13/2012/CT-UBND về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

13/2012/CT-UBND,Chỉ thị 13 2012,Tỉnh Bình Dương,Quản lý hoạt động kinh doanh vàng,Địa bàn tỉnh Bình Dương ,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2012/CT-UBND

Ban hành: 14/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2012

13

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND về Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau

13/2012/QD-UBND,Quyết định 13 2012,Tỉnh Cà Mau,Cho thuê,Quản lý sử dụng,Cho thuê mua ,Nhà ở xã hội,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 10/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

14

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND về mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

13/2012/QD-UBND,Quyết định 13 2012,Tỉnh Hà Nam,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2012/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 31 tháng 7 năm 2012

Ban hành: 31/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

15

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/2012/QD-UBND,Quyết định 13 2012,Tỉnh Gia Lai,Mức thu phí bảo vệ môi trường,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13

Ban hành: 27/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2013

16

Chỉ thị 13/2012/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP quy định các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Bắc Kạn ban hành

13/2012/CT-UBND,Chỉ thị 13 2012,Tỉnh Bắc Kạn,Người chấp hành xong án phạt tù,Tái hoà nhập cộng đồng,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2013

17

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND chuyển đổi toàn bộ trường mầm non bán công sang công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong năm 2012

13/2012/QD-UBND,Quyết định 13 2012,Tỉnh Hải Dương,Chuyển đổi trường mầm non bán công ,Bán công sang công lập,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 18/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2012

18

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang kèm theo Quyết định 37/2007/QĐ-UBND

13/2012/QD-UBND,Quyết định 13 2012,Tỉnh Tuyên Quang,Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng ,Sửa đổi Quyết định 37/2007/QĐ-UBND,Địa bàn tỉnh Tuyên Quang ,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2012

19

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 12 (theo Quyết định 14/2011/QĐ-UBND)

13/2012/QD-UBND,Quyết định 13 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Công tác thi đua khen thưởng,Địa bàn Quận 12 ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 10/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

20

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND về Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

13/2012/QD-UBND,Quyết định 13 2012,Tỉnh Quảng Bình,Phân cấp tuyển dụng viên chức ,Sử dụng viên chức,Quản lý viên chức,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 04/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.177.171
server251