Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2009/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 157329 văn bản

1

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 13/2009/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN TÂN BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và

Ban hành: 08/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2009

2

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện - thị xã thuộc tỉnh Trà Vinh

13/2009/QD-UBND,Quyết định 13 2009,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2009/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 27 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 27/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2015

3

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hóc Môn do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Số: 13/2009/QĐ-UBND Hóc Môn, ngày 11 tháng 11 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÓC MÔN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26

Ban hành: 11/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

4

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020 của tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

13/2009/QD-UBND,Quyết định 13 2009,Tỉnh Tuyên Quang,Phát triển vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/2009/QĐ-UBND Tuyên

Ban hành: 15/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2011

5

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định 02/2007/-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

13/2009/QĐ-UBND Điện Biên Phủ, ngày 11 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2007/-TTG NGÀY 09/01/2007 CỦA THỦ TƯỚNG

Ban hành: 11/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2010

6

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Thái Bình

13/2009/QD-UBND,Quyết định 13 2009,Tỉnh Thái Bình,Xử lý văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/2009/QĐ-UBND Thái

Ban hành: 10/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

7

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí cấp cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

13/2009/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 07 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC THU VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) ĐƯỢC TRÍCH ĐỂ LẠI CHO CƠ QUAN TỔ CHỨC THU LỆ PHÍ CẤP CẤP BẢN SAO, LỆ PHÍ CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày

Ban hành: 07/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2010

8

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

13/2009/QĐ-UBND Bình Tân, ngày 28 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẬN BÌNH TÂN TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng dân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11

Ban hành: 28/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2009

9

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

13/2009/QĐ-UBND Gia Nghĩa, ngày 17 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, HÀNG GIẢ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông

Ban hành: 17/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2010

10

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số: 13/2009/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 04 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn

Ban hành: 04/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2009

11

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Thạnh An do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Số: 13/2009/QĐ-UBND Cần Giờ, ngày 28 tháng 07 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ THẠNH AN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm

Ban hành: 28/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2009

12

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND về bảng giá các loại tài sản là cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, phần lăng, mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

13/2009/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 21 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI TÀI SẢN LÀ CÂY TRỒNG, HỖ TRỢ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, PHẦN LĂNG, MỘ VÀ HỖ TRỢ DI CHUYỂN ĐỂ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật

Ban hành: 21/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2009

13

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND quy định chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

13/2009/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 13 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng

Ban hành: 13/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2012

14

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Trị ban hành

Số: 13/2009/QĐ-UBND Đông Hà, ngày 10 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHI CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản

Ban hành: 10/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2013

15

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

Số: 13/2009/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 30 tháng 6 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH CÀ MAU UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

16

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai

13/2009/QD-UBND,Quyết định 13 2009,Tỉnh Lào Cai,Cơ sở xây dựng,Sở Xây dựng,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2009/QĐ-UBND Lào Cai,

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

17

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND về Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Yên Bái

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/2009/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 25 tháng 6 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ,

Ban hành: 25/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

18

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số: 13/2009/QĐ-UBND Hà Tĩnh , ngày 29 tháng 05 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỒ SƠ ĐỊA GIỚI, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI VÀ MỐC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC CẤP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật

Ban hành: 29/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2009

19

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND sửa đổi khoản 3, Điều 2 Quyết định 58/2007/QĐ-UBND về Cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền, đổi thửa” đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2007-2010

do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/2009/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 28 tháng 5 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI KHOẢN 3, ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2007/QĐ-UBND NGÀY 24/12/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH THỰC HIỆN CHỦ

Ban hành: 28/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2012

20

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, bản, tổ dân phố; công an viên, nhân viên y tế thôn, bản do Tỉnh Lai Châu ban hành

13/2009/QD-UBND,Quyết định 13 2009,Tỉnh Lai Châu,Lao động - Tiền lương UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2009/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 19 tháng 5 năm 2009

Ban hành: 19/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100