Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 13/2009/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 71102 công văn

1

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

2

Công văn 13/CP-NC về việc giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho bà con Khmer qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia do Chính phủ ban hành

13/CP-NC, Công văn 13, Chính phủ, Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 13/CP-NC   V/v giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho bà con Khmer qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia Hà

Ban hành: 03/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2009

3

Công văn 4506/LĐTBXH-KHTC về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 7/4/2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 7/4/2009 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2009 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thực hiện công văn số 7895/BKH-ĐTNN ngày 14/10/2009 của Quý Bộ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 07/4/2009 của Chính phủ về định hướng, giải pháp thu hút và quản

Ban hành: 26/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2009

4

Công văn số 1787/UBND-ĐT về thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1787/UBND-DT, Công văn 1787, Thành phố Hồ Chí Minh, Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1787/UBND-ĐT Về thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2009 của

Ban hành: 23/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2009

5

Công văn 13/BCĐDTLCP năm 2019 về tái đàn trong chăn nuôi lợn do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi

13/BCDDTLCP,Công văn 13 2019,Tái đàn trong chăn nuôi lợn,Hướng dẫn tái đàn trong chăn nuôi lợn,Hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn lợn BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

6

Công văn 13/TCT-CS năm 2021 về hóa đơn, chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành

13/TCT-CS,Công văn 13 2021,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn hóa đơn,Hóa đơn chứng từ,Hướng dẫn hóa đơn chứng từ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

7

Công văn 13/BXD-HĐXD năm 2021 hướng dẫn về giấy phép xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

13/BXD-HDXD,Công văn 13 2021,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn giấy phép xây dựng công trình,Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng công trình,Hướng dẫn thủ tục giấy phép xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

8

Công văn 13/QLD-MP năm 2020 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành

13/QLD-MP,Công văn 13 2020,Cục Quản lý dược,Đình chỉ lưu hành,Sản phẩm mỹ phẩm,Thu hồi mỹ phẩm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành,

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

9

Công văn 13/TCHQ-TXNK năm 2020 về trị giá hải quan linh kiện nhập bù linh kiện lỗi do Tổng cục Hải quan ban hành

13/TCHQ-TXNK,Công văn 13 2020,Tổng cục Hải quan,Trị giá hải quan,Đối tượng chịu thuế,Linh kiện,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/TCHQ-TXNK V/v trị giá

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2020

10

Công văn 13/CT-TTHT năm 2020 về xin hủy cùi vé xe buýt do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

13/CT-TTHT,Công văn 13 2020,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Chính sách thuế,Hóa đơn bán hàng hóa,Tài liệu kế toán,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

11

Công văn 13/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

13/BXD-VLXD,Công văn 13 2019,Bộ Xây dựng,Xuất khẩu đá xây dựng,Xuất khẩu đá,Thủ tục xuất khẩu đá xây dựng,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/BXD-VLXD V/v

Ban hành: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

12

Công văn 13/LĐTBXH-LĐTL năm 2019 về tiền lương đối với người quản lý do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

13/LDTBXH-LDTL,Công văn 13 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tiền lương,Chi phí tiền lương ,Tiền lương tiền công ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

13

Công văn 13/BXD-QHKT năm 2018 về khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13 do Bộ Xây dựng ban hành

13/BXD-QHKT,Công văn 13 2018,Bộ Xây dựng,Thực hiện Luật Xây dựng,Hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng,Tổ chức thực hiện Luật Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13

Ban hành: 23/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

14

Công văn 3613/UBPL13 năm 2016 đính chính Luật số 100/2015/QH13 do Ủy ban Pháp luật Quốc hội khóa XIII ban hành

3613/UBPL13,Công văn 3613 2016,Ủy ban Pháp luật,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự QUỐC HỘI KHÓA XIII ỦY BAN PHÁP LUẬT -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3613/UBPL13 V/v đính chính Luật số

Ban hành: 11/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2016

15

Công văn 13/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Thông tư 13/2013/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình và Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như

Ban hành: 03/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2014

16

Công văn 13/BXD-QLN năm 2018 về nội dung liên quan đến diện tích quỹ đất 20% để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại trong phạm vi dự án nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách do Bộ Xây dựng ban hành

13/BXD-QLN,Công văn 13 2018,Bộ Xây dựng,Đầu tư xây dựng,Dự án đầu tư xây dựng,Đầu tư xây dựng kinh doanh,Đầu tư,Thương mại,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/BXD-QLN V/v trả lời văn bản

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2018

17

Công văn 945/BYT-QLD năm 2018 về thực hiện Luật dược 105/2016/QH13 và Nghị định 54/2017/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

với các quy định quốc tế nhằm đảm bảo người dân được sử dụng thuốc có chất lượng, an toàn, hiệu quả và giá cả hợp lý đảm bảo bình ổn giá thuốc, mặt khác để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được trong nước phát triển, hội nhập và có thể xuất khẩu thuốc sang thị trường quốc tế. Luật dược số 105/2016/QH13 và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP đã đưa

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

18

Công văn 885/UBTVQH13 năm 2015 về thành lập, giải thể nhập chia, điều chỉnh địa giới hành chính dưới cấp tỉnh do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

885/UBTVQH13,Công văn 885 2015,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Địa giới hành chính ,Điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

19

Công văn 13/HTQTCT-HT năm 2017 về cho ý kiến đối với yêu cầu thay đổi tên của ông Nguyễn Trung Âm do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

13/HTQTCT-HT,Công văn 13 2017,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng ,Ý kiến với yêu cầu thay đổi tên của ông Nguyễn Trung Âm,Cho ý kiến đối với yêu cầu thay đổi tên,Thủ tục thay đổi tên,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

20

Công văn 6632/BNN-TCLN năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

phúc --------------- Số: 6632/BNN-TCLN V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP. trực thuộc Trung ương Ngày 08 tháng 8 năm 2017, Chính phủ ban

Ban hành: 10/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177