Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2003/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 19305 văn bản

1

Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 114/2002/NĐ-CP về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

XÂY DỰNG MỨC LAO ĐỘNG (Ban hành kèm Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) Trên cơ sở nguyên tắc xây dựng mức lao động, điều kiện tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp tiến hành xây dựng mức lao động chi tiết theo các phương pháp sau: 1. Phương pháp phân tích: Mức lao

Ban hành: 30/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

2

Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

13/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 13 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Đánh giá tình hình tai nạn lao động,Đánh giá sự cố kỹ thuật gây mất an toàn,Sự cố gây mất vệ sinh lao động nghiêm trọng,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

3

Thông tư 13/2019/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

13/2019/TT-BLDTBXH,Thông tư 13 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ,Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2019

4

Thông tư 13/2018/TT-BLĐTBXH về chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

13/2018/TT-BLDTBXH,Thông tư 13 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Môn học Pháp luật,Chương trình môn học pháp luật,Trình độ trung cấp,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2018

5

Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

13/2017/TT-BLDTBXH,Thông tư 13 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Báo cáo tai nạn lao động ,Tai nạn lao động,Khai báo tai nạn lao động,Lao động hàng hải ,Lao động - Tiền lương,Giao thông - Vận tải BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2017

6

Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

13/2016/TT-BLDTBXH,Thông tư 13 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,An toàn vệ sinh lao động,Quản lý vệ sinh lao động,Danh mục công việc,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

7

Thông tư 13/2015/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối; Sản xuất sản phẩm kính thủy tinh; Quan hệ công chúng; Kế toán ngân hàng; Sản xuất hàng da, giầy do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

13/2015/TT-BLDTBXH,Thông tư 13 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chương trình khung,Chương trình khung cao đẳng nghề,Chương trình khung trung cấp nghề,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2015

8

Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

13/2013/TT-BLDTBXH,Thông tư 13 2013,Bộ Lao động - Thương binh và X,Trợ cấp bảo hiểm xã hội,Trợ cấp hàng tháng,Điều chỉnh mức lương hưu,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2013

9

Thông tư 13/2011/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 23/2011/NĐ-CP và Nghị định 22/2011/NĐ-CP do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

13/2011/TT-BLDTBXH,Thông tư 13 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Điều chỉnh lương hưu,Điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội,Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2011

10

Thông tư 13/2010/TT-BLĐTBXH quy định Chương trình khung trình độ trung cấp, cao đẳng nghề thuộc nhóm nghề sản xuất và chế biến do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

13/2010/TT-BLDTBXH,Thông tư 13 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chương trình khung,Trình độ trung cấp nghề,Trình độ cao đẳng nghề,Nhóm nghề sản xuất và chế biến,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Ban hành: 12/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2010

11

Thông tư 13/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước. - Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP

Ban hành: 06/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2009

12

Thông tư 13/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành lao động - thương binh và xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 13/2008/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 28/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2008

13

Thông tư 13/2006/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 93/2006/NĐ-CP do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

13/2006/TT-BLDTBXH,Thông tư 13 2006,Bộ Lao động – Thương binh và X,Điều chỉnh lương hưu,Điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội,Trợ cấp bảo hiểm xã hội,Hướng dẫn,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2006

14

Thông tư 13/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định 187/2004/NĐ-CP về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành

13/2005/TT-BLDTBXH,Thông tư 13 2005,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chính sách với người lao động,Chuyển công ty nhà nước thành cổ phần,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 25/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2012

15

Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

mặt nạ lọc hơi khí độc (trừ khẩu trang y tế) 9020.00.00 8421.39.90 6307.90.90 - QCVN 08: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 07/2012/TT-BLĐTBXH ngày 16/4/2012 - QCVN 10: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 25/2012/TT- BLĐTBXH ngày 25/10/2012 - TCVN 7312: 2003 - TCVN

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

16

Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

23/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 23 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tiền lương thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội,Mức điều chỉnh tiền lương thu nhập tháng đã đóng,Điều chỉnh tiền lương thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

17

Thông tư 20/2020/TT-BLĐTBXH quy định về cơ sở thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

20/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 20 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Cơ sở thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm,Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp,Bồi dưỡng nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

18

Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành

hiểm xã hội. 10. Thông tư số 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP và Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ. 11. Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2012 của

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

19

Thông tư 26/2020/TT-BLĐTBXH về Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

26/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 26 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Danh mục ngành nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp,Danh mục ngành nghề đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng,Ngành nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp cao đẳng,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

20

Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

--------------- Số: 24/2020/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2017/TT-BLĐTBXH NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUY ĐỊNH VỀ MẪU BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG; IN, QUẢN LÝ, CẤP

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56