Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13-LD/TT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 143211 văn bản

1

Thông tư 13-LĐ/TT-1986 hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thợ đặc biệt giỏi do Bộ Lao động ban hành

BỘ LAO ĐỘNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-LĐ/TT Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 1986 THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG SỐ 13-LĐ/TT NGÀY 6-10-1986 HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Ban hành: 06/10/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

2

Thông tư 13-LĐ/TT-1979 về việc đình chỉ công tác đối với cán bộ, nhân viên Nhà nước do Bộ Lao động ban hành

BỘ LAO ĐỘNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-LĐ/TT Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1979 THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG SỐ 13-LĐ/TT NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 1979 HƯỚNG DẪN

Ban hành: 04/12/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

3

Thông tư 13-LĐ/TT-1977 hướng dẫn biện pháp kỹ thuật an toàn các máy lạnh NH3 cố định có máy nén do Bộ Lao động ban hành

BỘ LAO ĐỘNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-LĐ/TT Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 1977 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP KỸ THUẬT AN TOÀN CÁC MÁY LẠNH NH3 CỐ ĐỊNH CÓ

Ban hành: 02/06/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

4

Thông Tư 13-LĐ/TT-1976 Quy định tạm thời chế độ thưởng thường xuyên từ quỹ lương trong các đơn vị kinh tế cơ sở quốc doanh do Bộ Lao Động ban hành

BỘ LAO ĐỘNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-LĐ/TT Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 1976 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ THƯỞNG THƯỜNG XUYÊN TỪ QUỸ LƯƠNG TRONG CÁC ĐƠN

Ban hành: 13/08/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2007

5

Thông tư 13-LĐ/TT năm 1961 bổ sung Thông tư 10-/Thông tư 1960 hướng dẫn cấp sổ lao động do Bộ Lao động ban hành

BỘ LAO ĐỘNG ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-LĐ/TT Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 1961 THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG SỐ 13-LĐ/TT NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 1961 BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ

Ban hành: 01/07/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

6

Thông tư 13-LĐ-TT-1964 về việc sắp xếp và điều chỉnh lương cho nhân viên phục vụ các nhà ăn tập thể do Bộ Lao động ban hành

BỘ LAO ĐỘNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-LĐ-TT Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 1964 THÔNG TƯ VỀ VIỆC SẮP XẾP VÀ ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG CHO NHÂN VIÊN PHỤC VỤ CÁC NHÀ ĂN

Ban hành: 23/07/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2007

7

Thông tư 13-LĐ-TTnăm 1963 bổ sung nghề đánh cá biển bằng thuyền thủ công được hưởng phụ cấp thâm niên đặc biệt do Bộ lao động ban hành

BỘ LAO ĐỘNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-LĐ-TT Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 1963 THÔNG TƯ BỔ SUNG NGHỀ ĐÁNH CÁ BIỂN BẰNG THUYỀN THỦ CÔNG ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐẶC BIỆT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG Kính gửi: Đồng kính gửi:

Ban hành: 26/10/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2007

8

Thông tư 13-LĐ/TT năm 1959 hướng dẫn tuyển dụng người vào biên chế các xí nghiệp, công, nông, lâm trường của Chính phủ do Bộ Lao động ban hành

BỘ LAO ĐỘNG ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-LĐ/TT Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 1959 THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG SỐ 18/LĐ-TT NGÀY 8 THÁNG 7 NĂM 1959 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Ban hành: 08/07/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

9

Thông tư 13-LĐ-TT năm 1962 quy định nguyên tắc cấp phát, sử dụng và giữ gìn trang bị phòng hộ do Bộ Lao động ban hành

BỘ LAO ĐỘNG ******* Số : 13-LĐ-TT VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 1962 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC CẤP PHÁT, SỬ DỤNG VÀ GIỮ GÌN TRANG BỊ PHÒNG HỘ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Ban hành: 29/06/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2007

10

Thông tư 13/2017/TT-BXD về quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2017/TT-BXD Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG TRONG CÁC CÔNG TRÌNH

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2017

11

Thông tư 13/2017/TT-BKHCN về hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2017/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Ban hành: 06/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2018

12

Thông tư 13/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2017/TT-NHNN Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ

Ban hành: 29/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2017

Ban hành: 03/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2017

14

Thông tư 13/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2017/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2017

15

Thông tư 13/2017/TT-BTTTT quy định yêu cầu kỹ thuật về kết nối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2017/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

16

Thông tư 13/2017/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2017/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

17

Thông tư 13/2017/TT-BGDĐT Quy định về điều kiện để cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2017/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐƯỢC

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2017

18

Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2017/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KHAI BÁO, ĐIỀU TRA,

Ban hành: 15/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2017

19

Thông tư 13/2017/TT-BGTVT quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2017/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN ĐẠI LÝ TÀU

Ban hành: 28/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2017

20

Thông tư 13/2017/TT-BTC quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THU, CHI BẰNG TIỀN MẶT QUA HỆ THỐNG KHO BẠC

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129