Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 13/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 10914 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 205.849 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 59.101 CÔNG VĂN
121

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2018/BTNMT về môi trường với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

nguyên liệu sản xuất; các tổ chức đánh giá sự phù hợp có liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu sắt, thép từ nước ngoài. 1.2.2. Quy chuẩn này không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu sắt, thép phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam. 1.3. Giải thích thuật

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

122

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu nhựa từ nước ngoài. 1.2.2. Quy chuẩn này không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu nhựa phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam. 1.3. Giải thích thuật ngữ: Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

123

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 66:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

liệu sản xuất; các tổ chức đánh giá sự phù hợp có liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu kim loại màu từ nước ngoài. 1.2.2. Quy chuẩn này không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu kim loại màu phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam. 1.3. Giải thích thuật

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2018

126

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12425-1:2018 (ISO 9692-1:2013) về Hàn và các quá trình liên quan - Các kiểu chuẩn bị mối nối - Phần 1: Hàn hồ quang tay điện cực nóng chảy, Hàn hồ quang tay điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ, hàn khí, hàn tig và hàn chùm tia cho thép

b) (111) hàn hồ quang tay điện cực nóng chảy (hàn hồ quang tay với que hàn được bọc chất trợ dung (thuốc hàn)); hàn hồ quang điện cực nóng chảy có bảo vệ; c) (13) hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ; hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ gồm có: - (131) hàn MIG với điện cực dạng dây đặc;

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

127

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11166-7:2015 (ISO/IEC 7811-7:2015) về Thẻ định danh - Kĩ thuật ghi - Phần 7: Sọc từ - Kháng từ cao, mật độ cao

số đỉnh tín hiệu (n) đối với một rãnh cho trước trên chiều dài của vùng sọc từ. 4.12 Biên độ tín hiệu chuẩn (reference signal amplitude) UR Giá trị biên độ tín hiệu trung bình lớn nhất của một thẻ tham chiếu được hiệu chỉnh đối với tiêu chuẩn chính. 4.13 Mật độ ghi vật lý (physical recording density) Số các

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

128

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9392:2012 về Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9392:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

129

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10400:2015 về Công trình thủy lợi - Đập trụ đỡ - Yêu cầu thiết kế

e) Tính toán số lượng cọc - Số lượng cọc cần thiết để đảm bảo chịu toàn bộ lực đứng:                                                         (9) Trong đó: β1 là hệ số kinh nghiệm có kể đến lực ngang và mô men; β1= 1,3 đến 1,5; Qc là sức chịu tải dọc trục tính toán của cọc ; Ntt là tải trọng tính toán theo phương

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

130

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7952-1:2008 về hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định độ nhớt

Resin - Base bonding systems for concrete - Test methods - Part 1: Determination of viscosity 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ nhớt của hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy hai thành phần có độ nhớt từ 0,1 Pa.s đến 2.000 Pa.s (100 cP đến 2.000.000 c.P). CHÚ THÍCH: Tiêu chuẩn này không đề cập đến an toàn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

131

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9673:2013 (ISO 15304:2002) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định hàm lượng các đồng phân axit béo dạng trans của dầu mỡ thực vật - Phương pháp sắc kí khí

chia dòng khoảng 1:100) và detector ion hóa ngọn lửa (FID). 6.2. Cột mao quản, với pha tĩnh phân cực cao (ví dụ: CP™-Sil 882), SP-23403), BPX-704) hoặc các pha cyanopropyl phân cực cao tương tự có thể cho độ phân giải tương tự các đồng phân hình học khác nhau, như SP-2380 và SP-2560). CHÚ THÍCH: Để phân tách tốt hơn, nên sử dụng cột

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

132

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-2:2017 về Giàn cố định trên biển - Phần 2: Điều kiện và tải trọng môi trường

trên cơ sở chu kỳ trung bình 10 phút được chọn và không bị ảnh hưởng bởi quy trình lấy mẫu để lập ra dữ liệu cho vận tốc gió U10 và phân phối ; tức là không phụ thuộc vào vận tốc trung bình trong 10 phút U10 được lấy trong mỗi 10 phút, 1 giờ hay mỗi 1/3 giờ. Giá trị cực đại ước lượng đến 99% khả năng trong kết quả phân phối của tốc độ gió trung

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

133

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10325:2014 về Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng

14 14 15 15 16 16 11. Cát sạn (tro không hòa tan trong HCl 10%), %, không lớn hơn 1,0 1,2 1,3 1,5 1,5 1,7 12. Hàm lượng canxi, %,

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2015

134

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11275:2015 (ISO 17584:2005) về Tính chất môi chất lạnh

này của href và sref chỉ dùng để tham khảo; có thể chấp nhận các giá trị khác tương ứng với các quy ước về trạng thái tham chiếu khác nhau. Nhiệt dung riêng của trạng thái khí lý tưởng, Cp,id có thể được biểu diễn là một hàm số của nhiệt độ với dạng chung gồm tổng của các thành phần dạng đa thức (thực nghiệm) và thành phần hàm số mũ (lý

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

136

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11268-11:2018 (ISO 603-11:1999) về Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 11: Thỏi mài tinh cầm tay

rìa xờm lắp trên máy mài thẳng cầm tay. - TCVN 11268-13:2018 (ISO 603-13:1999), Phần 13: Bánh mài để tẩy ba via và rìa xờm lắp trên máy mài trục thẳng đứng cầm tay. - TCVN 11268-14:2018 (ISO 603-14:1999), Phần 14: Bánh mài để tẩy ba via và rìa xờm/ mấu lắp trên máy mài trục nghiêng cầm tay. - TCVN 11268-15:2018 (ISO 603-15:1999),

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

137

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10534:2014 (ISO 3911:2004) về Bánh xe và vành bánh dùng cho lốp hơi - Từ vựng, ký hiệu và ghi nhãn

chi tiết chính là vành và mâm vành bánh xe có thể được chế tạo liền khối, được kẹp chặt cố định với nhau hoặc tháo được. Xem các Hình 1 đến 8. 1.1 Vành bánh xe Chi tiết của bánh xe để lắp với lốp và giữ lốp. 1.2 Mâm vành ( mâm vành bánh xe) Chi tiết của bánh xe dùng làm bộ phận giữ giữa trục và vành. 1.3

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2015

138

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4608:2012 về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng

TCVN 4608:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4608:1988 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 4608:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

139

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2010/BGTVT/SĐ1:2013 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 1:2013

tra phân cấp 2.1 Kiểm tra phân cấp trong đóng mới 2.5 Các thay đổi Chương 3 Kiểm tra hàng năm 3.2 Kiểm tra hàng năm thân tàu, trang thiết bị, thiết bị chữa cháy và phụ tùng 3.6 Các yêu cầu đặc biệt đối với tàu áp dụng Phần 13 Chương 4 Kiểm tra trung gian 4.1 Quy định chung 4.2 Kiểm tra trung gian thân

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

140

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12159:2017 (ISO 17440:2014) về Cần trục - Thiết kế chung - Trạng thái giới hạn và kiểm nghiệm khả năng chịu tải của móc thép rèn

móc nằm tại phần cắt thoát dao ngay dưới phần cắt ren, có đường kính d4 như Hình 1. Ứng suất tính toán lớn nhất được coi là ứng suất danh nghĩa, không tính đến các hệ số tập trung ứng suất, và được xác định theo lý thuyết thanh thẳng chịu uốn như sau: (13) Trong đó: FSd,s

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.212.98