Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 13/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 10906 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 205.676 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 59.094 CÔNG VĂN
61

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10147:2013 (ASTM D 3230-13) về Dầu thô - Xác định hàm lượng muối (Phương pháp đo điện)

TCVN10147:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10147:2013,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10147:2013 ASTM D 3230-13 DẦU THÔ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MUỐI (PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN) Standard Test Method for Salts in Crude Oil (Electrometric Method) Lời nói đầu TCVN 10147:2013 được xây dựng

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

62

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5605:2008 (CODEX STAN 13-1981, Rev. 2007) về cà chua bảo quản

TCVN5605:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5605:2008,***, Cà chua bảo quản,TCVN 5605:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5605 : 2008 CÀ CHUA BẢO QUẢN Preserved tomatoes Lời nói đầu TCVN 5605:2008 thay thế TCVN 5605:1991; TCVN 5605:2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 13-1981, Soát xét

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

63

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 92:2015/BTTTT về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN92:2015/BTTTT,Quy chuẩn QCVN92:2015,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 92:2015/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH ẢNH SỐ KHÔNG DÂY DẢI TẦN TỪ 1,3 GHz ĐẾN 50 GHz National technical regulation on wireless digital video link equipment in the 1,3 GHz to 50 GHz frequency range

Ban hành: 20/10/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2015

64

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11049:2015 (ASTM D 7319-13) về Etanol và butanol nhiên liệu - Xác định hàm lượng sulfat vô cơ có sẵn, sulfat vô cơ tiềm ẩn và clorua vô cơ tổng bằng phương pháp sắc ký ức chế ion bơm trực tiếp

TCVN11049:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11049:2015,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11049:2015 ASTM D 7319-13 ETANOL VÀ BUTANOL NHIÊN LIỆU - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SULFAT VÔ CƠ CÓ SẴN, SULFAT VÔ CƠ TIỀM ẨN VÀ CLORUA VÔ CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ ỨC CHẾ ION BƠM TRỰC TIẾP Standard Test Method for Determination

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

65

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11050:2015 (ASTM D 7328-13) về Etanol nhiên liệu - Xác định hàm lượng sulfat vô cơ có sẵn, sulfat vô cơ tiềm ẩn và clorua vô cơ tổng bằng phương pháp sắc ký ion sử dụng bơm mẫu nước

TCVN11050:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11050:2015,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11050:2015 ASTM D 7328-13 ETANOL NHIÊN LIỆU - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SULFAT VÔ CƠ CÓ SẴN, SULFAT VÔ CƠ TIỀM ẨN VÀ CLORUA VÔ CƠ TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ ION SỬ DỤNG BƠM MẪU NƯỚC Standard Test Method for Determination

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

66

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10642:2014 (AOAC 997.13) về Thực phẩm - Xác định hàm lượng GLYCOALKALOID (α-Solanin và α-Chaconin) trong của khoai tây - Phương pháp sắc ký lỏng

- Liquid chromatographic method Lời nói đầu TCVN 10642:2014 được xây dựng dựa trên cơ sở AOAC 997.13 Glycoalkaloids (a-solanine and a-chaconine) in potato tubers. Liquid chromatographic method; TCVN 10642:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

67

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9671:2013 (ISO 29822:2009) về Dầu mỡ thực vật - Các diacylglycerol dạng đồng phân - Xác định tỉ tệ tương đối của 1,2- và 1,3- diacylglycerol

TCVN9671:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9671:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9671:2013 ISO 29822:2009 DẦU MỠ THỰC VẬT - CÁC DIACYLGLYCEROL DẠNG ĐỒNG PHÂN - XÁC ĐỊNH TỈ LỆ TƯƠNG ĐỐI CỦA 1,2- VÀ 1,3-DIACYLGLYCEROL Vegetable fats and oils - Isomeric diacylglycerols - Determination of relative

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

68

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6939:2007 (GS1 General Specification) về Mã số vật phẩm - Mã số thương phẩm toàn cầu 13 chữ số - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN6939:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6939:2007,***,Công nghiệp TCVN 6939:2007 MÃ SỐ VẬT PHẨM - MÃ SỐ THƯƠNG PHẨM TOÀN CẦU 13 CHỮ SỐ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Article Number - The Global Trade Item Number of 13-digit - Specification Lời nói đầu TCVN 6939:2007 thay thế TCVN 6939:2000. TCVN 6939:2007 hoàn

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

69

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8972-1:2011 (EN 12823-1 : 2000) về Thực phẩm - Xác định vitamin A bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao – Phần 1: Xác định 13-cis-retinol và tất cả các đồng phân trans-retinol

TCVN8972-1:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8972-1:2011,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8972-1:2011 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH VITAMIN A BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO - PHẦN 1: XÁC ĐỊNH 13-CIS-RETINOL VÀ TẤT CẢ CÁC ĐỒNG PHÂN TRANS-RETINOL Foodstuffs - Determination of vitamin A by high-performance liquid

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

70

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6939:2000 về Mã số vật phẩm - Mã số tiêu chuẩn 13 chữ số - Quy định kỹ thuật

TCVN6939:2000,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6939:2000,***,Mã số tiêu chuẩn 13 chữ số ,Quy định kỹ thuật,Mã số vật phẩm ,TCVN 6939:2000,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6939:2000 MÃ SỐ VẬT PHẨM MÃ SỐ TIÊU CHUẨN 13 CHỮ SỐ - QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Article number The standard 13-digit number - Specification 1. Phạm

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

71

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6613-1-3:2010 (IEC 60332-1-3:2004) về Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 1-3: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp - Quy trình xác định tàn lửa rơi xuống

TCVN6613-1-3:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6613-1-3:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6613-1-3:2010 IEC 60332-1-3:2004 THỬ NGHIỆM CÁP ĐIỆN VÀ CÁP QUANG TRONG ĐIỀU KIỆN CHÁY - PHẦN 1-3: THỬ NGHIỆM CHÁY LAN THEO CHIỀU THẲNG ĐỨNG ĐỐI VỚI MỘT DÂY CÓ CÁCH ĐIỆN HOẶC MỘT CÁP - QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH TÀN LỬA RƠI

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

72

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7600:2010 (CISPR 13:2009) về Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp - Đặc tính nhiễu tần số rađio - Giới hạn và phương pháp đo

TCVN7600:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7600:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7600:2010 CISPR 13:2009 MÁY THU THANH, THU HÌNH QUẢNG BÁ VÀ THIẾT BỊ KẾT HỢP - ĐẶC TÍNH NHỄU TẦN SỐ RAĐIÔ -GIỚI HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

73

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6382:1998 (EAN International) về Mã số mã vạch vật phẩm - Mã vạch tiêu chuẩn 13 chữ số (EAN - VN13) - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6382:1998,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6382:1998,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Mã số mã vạch vật phẩm ,Mã vạch tiêu chuẩn 13 chữ số ,Yêu cầu kỹ thuật ,TCVN 6382:1998,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6382 : 1998 MÃ SỐ MÃ VẠCH VẬT PHẨM – MÃ VẠCH TIÊU CHUẨN 13 CHỮ SỐ (EAN-VN13) YÊU CẦU KỸ THUẬT Article

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

74

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6939:1996 về Mã số vật phẩm - Mã số tiêu chuẩn 13 chữ số (EAN-VN13) - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6939:1996,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6939:1996,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Mã số tiêu chuẩn 13 chữ số ,Mã số vật phẩm ,Yêu cầu kỹ thuật,TCVN 6939:1996 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6939 : 1996 MÃ SỐ VẬT PHẨM. MÃ SỐ TIÊU CHUẨN 13 CHỮ SỐ (EAN-VN13) - YÊU CẦU KỸ THUẬT Article number. The Standard 13

Ban hành: Năm 1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

75

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6989-1-3:2008 (CISPR 16-1-3 : 2004) về Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađiô - Phần 1-3: Thiết bị đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađiô - Thiết bị phụ trợ - Công suất nhiễu

TCVN6989-1-3:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6989-1-3:2008,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6989-1-3 : 2008 CISPR 16-1-3 : 2004 YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐO VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO NHIỄU VÀ MIỄN NHIỄM TẦN SỐ RAĐIÔ – PHẦN 1-3: THIẾT BỊ ĐO NHIỄU VÀ MIỄN NHIỄM TẦN SỐ RAĐIÔ – THIẾT BỊ PHỤ TRỢ – CÔNG SUẤT NHIỄU

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

76

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6614-1-3:2008 (IEC 60811-1-3:2001) về Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 1-3: Phương pháp áp dụng chung - Phương pháp xác định khối lượng riêng - Thử nghiệm hấp thụ nước - Thử nghiệm độ co ngót

PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CHUNG ĐỐI VỚI VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN VÀ VẬT LIỆU LÀM VỎ BỌC CỦA CÁP ĐIỆN VÀ CÁP QUANG – PHẦN 1-3: PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG CHUNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG – THỬ NGHIỆM HẤP THỤ NƯỚC – THỬ NGHIỆM ĐỘ CO NGÓT Common test methods for insulating and sheathing materials of electric and optical cables – Part 1-3: General

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

77

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7942-2:2008 (ISO 4037-2 : 1997) về An toàn bức xạ - Bức xạ chuẩn tia X và gamma hiệu chuẩn liều kế và máy đo suất liều và xác định đáp ứng của thiết bị theo năng lượng photon - Phần 2: Đo liều trong bảo vệ bức xạ cho dải năng lượng từ 8 KeV đến 1,3 MeV và và từ 4 MeV đến 9 MeV

LƯỢNG TỪ 8 KEV ĐẾN 1,3 MEV VÀ TỪ 4 MEV ĐẾN 9 MEV Radiation protection - X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy Part 2: Dosimetry for radiation protection over the energy ranges 8 keV to 1,3 MeV and 4 MeV to 9 MeV Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

78

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9664:2013 (ISO 26323 : 2009) về Sản phẩm sữa - Xác định hoạt độ axit của các giống vi khuẩn trong sữa bằng phương pháp đo pH liên tục (CpH)

TCVN9664:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9664:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9664 : 2013 ISO 26323 : 2009 SẢN PHẨM SỮA – XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ AXIT CỦA CÁC GIỐNG VI KHUẨN TRONG SỮA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO pH LIÊN TỤC (CpH) Milk products – Determination of the acidification activity of dairy cultures

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

79

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5605:1991 (CODEX STAN 13-1981) về đồ hộp rau - cà chua đóng hộp do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

TCVN5605:1991,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5605:1991,Ủy ban Khoa học Nhà nước,TCVN 5605:1991,Đồ hộp rau,Cà chua đóng hộp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5605:1991 (CODEX STAN 13-1981) ĐỒ HỘP RAU CÀ CHUA ĐÓNG HỘP Lời nói đầu TCVN 5605-1991 phù hợp với CODEX STAN 13-1981. TCVN 5605-1991 do Trung

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

80

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 120:2019/BGTVT về Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

việc trên tàu biển theo các quy định của Công ước STCW, được Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải theo quy định tại Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải và Nghị

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.176.182