Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 13/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 10906 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 205.665 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 59.092 CÔNG VĂN
41

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7563-13:2009 (ISO/IEC 2382-13:1996) về Công nghệ thông tin - Từ vựng - Phần 13: Đồ họa máy tính

TCVN7563-13:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7563-13:2009,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7563-13:2009 ISO/IEC 2382-13:1996 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TỪ VỰNG - PHẦN 13: ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Information technology-vocabulary - Part 13: Computer graphics Lời nói đầu TCVN 7563-13: 2009 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

42

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8048-13:2009 (ISO 4469:1981) về Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 13: Xác định độ co rút theo phương xuyên tâm và phương tiếp tuyến

TCVN8048-13:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8048-13:2009,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8048-13 : 2009 GỖ - PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ - PHẦN 13: XÁC ĐỊNH ĐỘ CO RÚT THEO PHƯƠNG XUYÊN TÂM VÀ PHƯƠNG TIẾP TUYẾN Wood - Physical and mechanical methods of test - Part 13: Determination of radial

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

43

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7161-13:2009 (ISO 14520-13 : 2005) về Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 13 : Khí chữa cháy IG - 100

TCVN7161-13:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7161-13:2009,***,Hệ thống chữa cháy bằng khí,Tính chất vật lý,Tính chất vật lý Hệ thống chữa cháy ,thiết kế hệ thống chữa cháy ,Khí chữa cháy IG - 100,TCVN 7161-13:2009 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7161-13 : 2009 ISO 14520-13 : 2005 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ - TÍNH CHẤT VẬT

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2013

44

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5465-13:2009 (ISO 1833-13:2006) về Vật liệu dệt - Phân tích định lượng hóa học - Phần 13: Hỗn hợp xơ clo và một số xơ khác (phương pháp sử dụng cacbon disulfua/axeton)

TCVN5465-13:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5465-13:2009,***,Hỗn hợp xơ clo và một số xơ khác ,Vật liệu dệt,Phân tích định lượng hóa học,TCVN 5465-13:2009,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5465-13:2009 ISO 1833-13:2006 VẬT LIỆU DỆT - PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC - PHẦN 13: HỖN HỢP XƠ CLO VÀ MỘT SỐ XƠ KHÁC (PHƯƠNG

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

45

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 13:2008/BTNMT về nước thải công nghiệp dệt may do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN13:2008/BTNMT,Quy chuẩn QCVN13:2008,Bộ Tài nguyên và Môi trường,QCVN 13:2008/BTNMT ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Nước thải công nghiệp dệt may ,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 13:2008/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP DỆT MAY    National technical regulation on the

Ban hành: 31/12/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

46

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6530-13:2008 về Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 13: Xác định độ bền ôxy hoá của vật liệu chịu lửa chứa cacbon

TCVN6530-13:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6530-13:2008,***,Công nghiệp TCVN 6530-13:2008 VẬT LIỆU CHỊU LỬA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 13: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN ÔXY HÓA CỦA VẬT LIỆU CHỊU LỬA CHỨA CACBON Refractories - Test methods - Part 13: Determination of oxidation resistance of refractories containing carbon Lời nói

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

47

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6475-13:2007 về Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển – Phần 13: Kiểm tra không phá hủy

TCVN6475-13:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6475-13:2007,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6475-13: 2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG BIỂN - PHẦN 13: KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY Rules for Classification and Technical Supervision of Subsea Pipeline Systems – Part 13: Non Destructive Testing

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

48

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-13:2007 (IEC 60068-2-13:1983) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-13: Các thử nghiệm - Thử nghiệm M: Áp suất không khí thấp

TCVN7699-2-13:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-13:2007,***,Thử nghiệm môi trường,Thử nghiệm áp suất không khí thấp,TCVN 7699-2-13:2007 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7699-2-13:2007 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG PHẦN 2-13: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM M: ÁP SUẤT KHÔNG KHÍ THẤP Basic environmental testing

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

49

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-13:2007 (IEC 60335-2-13 : 2004) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với cháo rán ngập dầu, chảo rán và các thiết bị tương tự

TCVN5699-2-13:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-13:2007,***,Cháo rán ngập dầu,Thiết bị điện gia dụng,An toàn thiết bị điện gia dụng ,Thiết bị điện tương tự,TCVN 5699-2-13:2007 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-13 : 2007 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN – PHẦN 2-13: YÊU CẦU CỤ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

50

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-13:2006 về Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 13: Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7572-13:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7572-13:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt,Cốt liệu lớn ,TCVN 7572-13:2006,Cốt liệu cho bê tông và vữa,Phương pháp thử,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-13 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA 0 PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 13: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HẠT THOI DẸT

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

51

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-13:2005 (ISO 10545-13:1995) về Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 13: Xác định độ bền hoá học do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6415-13:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-13:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ, Xác định độ bền hoá học ,Gạch gốm ốp lát,Phương pháp thử gạch gốm ốp lát ,TCVN 6415-13:2005,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6415-13 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 13: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN HÓA HỌC Ceramic floor

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

52

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10568:2017 về Bộ neo cáp cường độ cao – Neo tròn T13, T15 và neo dẹt D13, D15

TCVN10568:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10568:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 10568:2017 BỘ NEO CÁP CƯỜNG ĐỘ CAO - NEO TRÒN T13, T15 VÀ NEO DẸT D13, D15 Prestressed concrete anchors - round anchor T13, T15 and flat anchor D13, D15 Lời nói đầu TCVN 10568:2017 được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2017

53

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7161-13:2002 (ISO 14520-13:2000) về hệ thống chữa cháy bằng khí - tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 13 : chất chữa cháy G-100 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7161-13:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7161-13:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7161-13:2002,Hệ thống chữa cháy bằng khí,Tính chất vật lý,Thiết kế hệ thống,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chất chữa cháy G-100 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7161-13:2002 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ – TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN 13

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

54

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6663-13:2000 (ISO 5667-13 : 1997) về chất lượng nước - lấy mẫu - phần 13 - hướng dẫn lấy mẫu bùn nước, bùn nước thải và bùn liên quan do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6663-13:2000,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6663-13:2000,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Chất lượng nước,TCVN 6663-13:2000 ,Lấy mẫu,Hướng dẫn lấy mẫu bùn nước,Bùn nước thải và bùn liên quan ,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6663-13 : 2000 ISO 5667-13 : 1993 CHẤT

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

55

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1773-13:1999 (ISO 5007: 1990) về máy kéo bánh hơi nông nghiệp - phương pháp thử - Phần 13: Chỗ ngồi của người lái máy đo rung động trong điều kiện phòng thí nghiệm do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN1773-13:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1773-13:1999,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 1773-13:1999 ,Máy kéo bánh hơi nông nghiệp ,Phương pháp thử,Chỗ ngồi người lái máy đo rung động ,Điều kiện phòng thí nghiệm ,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1773-13:1999 (ISO 5007: 1990)

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

56

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 13:1991 về phân cấp nhà và công trình dân dụng - nguyên tắc chung

TCXD13:1991,Tiêu chuẩn XDVN TCXD13:1991,***,TCXD 13:1991 ,Phân cấp nhà,Công trình dân dụng,Nguyên tắc chung ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 13 : 1991 PHÂN CẤP NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG - NGUYÊN TẮC CHUNG Grades for dwellings and civil works - General principles Tiêu chuẩn này thay thế cho 20TCN 13: 1964 “Phân cấp

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

57

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12540:2018 (ASTM D7831-13) về Chất thải rắn - Thực hành lấy mẫu trong bể chứa dành cho nhân viên hiện trường

TCVN12540:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12540:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12540:2018 ASTM D7831-13 CHẤT THẢI RẮN - THỰC HÀNH LẤY MẪU TRONG BỂ CHỨA DÀNH CHO NHÂN VIÊN HIỆN TRƯỜNG Standard Practice for Sampling of Tanks by Field Personnel Lời nói đầu TCVN 12540:2018 được

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

58

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13:1978 về Hệ thống tài liệu thiết kế - Quy ước và vẽ đơn giản truyền động bánh răng, xích

TCVN13:1978,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13:1978,***,Truyền động bánh răng,Truyền động xích,Hệ thống tài liệu thiết kế,TCVN 13:1978 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 13 - 78 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ VẼ QUY ƯỚC VÀ VẼ ĐƠN GIẢN TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG, XÍCH Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế cho TCVN 13 - 74. 1.

Ban hành: Năm 1978

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

59

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12057:2017 (ASTM D 5232:13) về Chất thải - Phương pháp thử để xác định độ ổn định và khả năng phối trộn của vật liệu thải thể rắn, thể bán rắn hoặc thể lỏng

and Miscibility of a Solid, Semi-Solid, or Liquid Waste Material Lời nói đầu TCVN 12057:2017 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D5232-13, Standard test method for determining the stability and miscibility of a solid, semisolid, or liquid waste material với sự cho phép của ASTM quốc tế, 100 Barr Harbor Drive,

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

60

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 13:1979 về quy trình kỹ thuật xác định dung trọng của đất bằng phương pháp rót cát do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN13:1979,Tiêu chuẩn ngành 22TCN13:1979,Bộ Giao thông vận tải,22TCN 13:1979 ,Quy trình kỹ thuật,Xác định dung trọng của đất ,Phương pháp rót cát,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 13:1979 QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH DUNG TRỌNG CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP RÓT CÁT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Ban hành kèm theo quyết định số

Ban hành: 10/05/1979

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179