Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 13/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 10914 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 205.786 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 59.098 CÔNG VĂN
21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-E13:2014 (ISO 105-E13:1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần E13: Độ bền màu với quá trình tạo nỉ trong môi trường axít: Điều kiện khắc nghiệt

TCVN7835-E13:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-E13:2014,***,Công nghiệp TCVN 7835-E13:2014 ISO 105-E13:1994 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN E13: ĐỘ BỀN MÀU VỚI QUÁ TRÌNH TẠO NỈ TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT: ĐIỀU KIỆN KHẮC NGHIỆT Textiles - Tests for colour fastness - Part E13: Colour fastness to

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-X13:2014 (ISO 105-X13:1994) Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần X13: Độ bền màu của thuốc nhuộm len đối với quá trình sử dụng các biện pháp hóa học để tạo nhàu, tạo nếp và định hình;

TCVN7835-X13:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-X13:2014,***,Công nghiệp TCVN 7835-X13:2014 ISO 105-X13:1994 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN X13: ĐỘ BỀN MÀU CỦA THUỐC NHUỘM LEN ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP HÓA HỌC ĐỂ TẠO NHÀU, TẠO NẾP VÀ ĐỊNH HÌNH Textiles - Tests for colour fastness -

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-13:2014 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 13: Vắc xin vô hoạt phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS)

TCVN8685-13:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8685-13:2014,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-13:2014 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 13: VẮC XIN VÔ HOẠT PHÒNG BỆNH HỘI CHỨNG RỐI LOẠN HÔ HẤP VÀ SINH SẢN Ở LỢN (PRRS) Vaccine testing procedure - Part 13: Porcine reproductive and respiratory syndrome vaccine,

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

24

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 13:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với Pa lăng điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN13:2013/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN13:2013,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Điện - điện tử QCVN 13: 2013/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI PA LĂNG ĐIỆN National technical regulation on safe work for electrical tackle Lời nói đầu QCVN 13: 2013/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

25

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-6-13:2013 (ISO/IEC 29341-6-13:2008) về Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 6-13: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Dịch vụ trạng thái tòa nhà

TCVN10176-6-13:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-6-13:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-6-13:2013 ISO/IEC 29341-6-13:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP – PHẦN 6-13: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ SƯỞI, THIẾT BỊ THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ – DỊCH VỤ TRẠNG THÁI

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

26

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7590-2-13:2013 (IEC 61347-2-13:2006) về Bộ điều khiển bóng đèn – Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với bộ điều khiển điện tử được cấp điện từ nguồn một chiều hoặc xoay chiều dùng cho mô đun LED

TCVN7590-2-13:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7590-2-13:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7590-2-13:2013 IEC 61347-2-13:2006 BỘ ĐIỀU KHIỂN BÓNG ĐÈN – PHẦN 2-13: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC CẤP ĐIỆN TỪ NGUỒN MỘT CHIỀU HOẶC XOAY CHIỀU DÙNG CHO MÔ ĐUN LED Lamp controlgear – Part 2-13

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

27

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722-2-13:2013 (IEC 60598-2-13:2012) về đèn điện - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể - Đèn lắp chìm trong đất

TCVN7722-2-13:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7722-2-13:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-13:2013 IEC 60598-2-13:2012 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-13: YÊU CẦU CỤ THỂ - ĐÈN LẮP CHÌM TRONG ĐẤT Luminaires – Part 2-13: Particular requirements – Ground recessed luminaires Lời nói đầu TCVN 7722-2-13 :

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

28

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9900-2-13:2013 (IEC 60695-2-13:2010) về Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 2-13: Phương pháp thử bằng sợi dây nóng đỏ - Phương pháp thử nhiệt độ bắt cháy bằng sợi dây nóng đỏ (GWIT) đối với vật liệu

TCVN9900-2-13:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9900-2-13:2013,***,Công nghiệp,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9900-2-13: 2013 IEC 60695-2-13:2010 THỬ NGHIỆM NGUY CƠ CHÁY - PHẦN 2-12: PHƯƠNG PHÁP THỬ BẰNG SỢI DÂY NÓNG ĐỎ - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHỈ SỐ CHÁY BẰNG SỢI DÂY NÓNG ĐỎ (GWFI) ĐỐI VỚI VẬT LIỆU Fire hazard

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

29

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 13:2011/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN13:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN13:2011,Bộ Giao thông vận tải,Chất lượng an toàn kỹ thuật,Bảo vệ môi trường,Xe máy chuyên dùng,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 13:2011/BGTVT VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE MÁY CHUYÊN DÙNG National technical regulation on quality,

Ban hành: 17/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

30

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13:2008 (ISO 2203 : 1973) về Bản vẽ kỹ thuật - Biểu diễn quy ước bánh răng

TCVN13:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13:2008,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13 : 2008 ISO 2203 : 1973 BẢN VẼ KỸ THUẬT - BIỂU DIỄN QUY ƯỚC BÁNH RĂNG Technical drawings - Conventional representation of gears Lời nói đầu TCVN 13 : 2008 thay thế TCVN 13 : 1978. TCVN 13 : 2008 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2015

31

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 13:2011/BTC về dự trữ nhà nước đối với ô tô, xe và máy chuyên dùng do Bộ Tài chính ban hành

QCVN13:2011/BTC,Quy chuẩn QCVN13:2011,Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ,QCVN 13:2011/BTC ,Dự trữ nhà nước đối với ô tô,Xe và máy chuyên dùng ,Bộ Tài chính QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 13:2011/BTC VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE VÀ MÁY CHUYÊN DÙNG National technical regulation on state

Ban hành: 07/01/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8817-13:2011 về Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 13: Xác định khả năng trộn lẫn với nước

Test Method - Part 13: Test Method for Miscibility of Emulsfied Asphalt Lời nói đầu TCVN 8817-13:2011 được chuyển đổi từ 22 TCN 354:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8785-13:2011 về Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 13: Xác định độ thay đổi màu

: Degree of colour change Lời nói đầu TCVN 8785-13:2011 được chuyển đổi từ 22TCN 300-02 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

34

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8400-13:2011 về bệnh động vật - quy trình chẩn đoán - phần 13: bệnh sảy thai truyền nhiễm do Brucela

TCVN8400-13:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-13:2011,***,TCVN 8400-13:2011 ,Tiêu chuẩn Việt Nam,Bệnh động vật ,Quy trình chẩn đoán ,Phần 13,Bệnh sảy thai truyền nhiễm do Brucela,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8400-13:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 13: BỆNH SẢY THAI TRUYỀN NHIỄM DO BRUCELA Animal

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

35

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7996-2-13:2011 (IEC 60745-2-13 : 2006, sửa đổi 1:2009) về dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – an toàn – phần 2-13: yêu cầu cụ thể đối với máy cưa xích

TCVN7996-2-13:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7996-2-13:2011,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-13 : 2011 IEC 60745-2-13 : 2006 WITH AMENDMENT 1 : 2009 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN - PHẦN 2 - 13: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY CƯA XÍCH Hand-held motor-operated electric

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

36

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-13:2010/BYT về phụ gia thực phẩm - chất ổn định do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

QCVN4-13:2010/BYT,Quy chuẩn QCVN4-13:2010,Bộ Y tế,QCVN 4-13:2010/BYT ,Phụ gia thực phẩm,Chất ổn định ,Bộ Y tế,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4-13:2010/BYT VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT ỔN ĐỊNH National technical regulation on Food Additive - Stabilizer HÀ NỘI

Ban hành: 22/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

37

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 13:2010/BTTTT về máy di động CDMA 2000-1x băng tần 800 MHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN13:2010/BTTTT,Quy chuẩn QCVN13:2010,Bộ Thông tin và Truyền thông,Máy di động CDMA,QCVN 13:2010/BTTTT, Bệnh viện quận Bình Tân ,2000-1x băng tần 800 MHz,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 13:2010/BTTTT VỀ MÁY DI ĐỘNG CDMA 2000-1X BĂNG TẦN 800 MHZ National technical

Ban hành: 30/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

38

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7870-13:2010 (IEC 80000-13:2008) về Đại lượng và đơn vị - Phần 13: Khoa học và công nghệ thông tin

TCVN7870-13:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7870-13:2010,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7870-13:2010 IEC 80000-13:2008 ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ - PHẦN 13: KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Quantities and units - Part 13: Information science and technology Lời nói đầu TCVN 7870-13:2010 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

39

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-13:2009/BNNPTNT về thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn cho bê và bò thịt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-13:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-13:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thức ăn cho bê ,Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn cho bò thịt ,Hàm lượng kháng sinh,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-13:2009/BNNPTNT THỨC ĂN CHĂN NUÔI - HÀM LƯỢNG KHÁNG SINH, HÓA DƯỢC, VI SINH

Ban hành: 25/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

40

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-13:2009/BNNPTNT về tàu cá - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN02-13:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-13:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn,Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,QCVN 02-13:2009/BNNPTNT ,Tiêu chuẩn tàu cá ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-13:2009/BNNPTNT  TÀU CÁ -

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144