Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 179139 văn bản

101

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Phúc,Hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật,Nâng cao công tác phổ biến giáo dục pháp luật,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

102

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Mức chi thực hiện công tác thăm dò khảo cổ Bà Rịa Vũng Tàu,Mức chi thực hiện công tác khai quật khảo cổ Bà Rịa Vũng Tàu,Mức chi công tác thăm dò khai quật khảo cổ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU --------

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

103

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Đắk Nông,Kéo dài Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND Đắk Nông,Hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo,Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

104

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 81/2008/NQ-HĐND về lập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Bãi bỏ Nghị quyết 81/2008/NQ-HĐND Vĩnh Long,Bãi bỏ Nghị quyết lập Quỹ quốc phòng tỉnh Vĩnh Long,Bãi bỏ Nghị quyết lập Quỹ an ninh tỉnh Vĩnh Long,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

105

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

106

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2021

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Hỗ trợ kinh phí đối với trường mầm non công lập,Hỗ trợ kinh phí đối với trường mầm non Thái Nguyên,Hỗ trợ kinh phí đối với trường phổ thông công lập,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

107

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đợt 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Tây Ninh,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đợt 2,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Tây Ninh,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

108

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Sử dụng đối với các khoản phí lệ phí Ninh Thuận,Quản lý đối với các khoản phí lệ phí Ninh Thuận,Quản lý và sử dụng các khoản phí lệ phí Ninh Thuận,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

109

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Xét Tờ trình số 5610/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

110

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Phú Thọ,Bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt Phú Thọ,Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt,Tỷ lệ phần trăm để lại phí bảo vệ môi trường nước thải,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ --------

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

111

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Cà Mau,Mức hỗ trợ người được phân công giúp đỡ biện pháp giáo dục,Giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã,Giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại phường,Lao động - Tiền lương,Vi phạm hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

112

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ tỉnh Đắk Lắk,Mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nội đồng tỉnh Đắk Lắk,Mức hỗ trợ phát triển tưới tiên tiến tiết kiệm nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

113

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Chương trình Giảm nghèo bền vững của Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

114

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về mức trợ cấp ngày công lao động, mức trợ cấp tăng thêm khi kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân,Trợ cấp ngày công lao động dân quân Khánh Hòa,Mức trợ cấp thực hiện nghĩa vụ đối với dân quân,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

115

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Thành phố Cần Thơ,Cần Thơ bãi bỏ Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND,Hỗ trợ kinh phí Viện kiểm sát nhân dân,Hỗ trợ kinh phí Tòa án nhân dân,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

116

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí, thuốc khám sức khỏe định kỳ, kinh phí khám chữa bệnh thường kỳ đối với cán bộ tỉnh Lào Cai thuộc diện Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Lào Cai,Hỗ trợ kinh phí thuốc khám sức khỏe định kỳ Lào Cai,Kinh phí khám chữa bệnh thường kỳ đối với cán bộ,Kinh phí khám chữa bệnh đối với cán bộ tỉnh Lào Cai,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

117

Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

13/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 13 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Đánh giá tình hình tai nạn lao động,Đánh giá sự cố kỹ thuật gây mất an toàn,Sự cố gây mất vệ sinh lao động nghiêm trọng,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

118

Lệnh công bố Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020

13/2020/L-CTN,Lệnh 13 2020,Chủ tịch nước,Lệnh 13/2020/L-CTN công bố Luật Thỏa thuận quốc tế,Lệnh công bố Luật Thỏa thuận quốc tế 2020,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2020

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

119

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về mức trợ cấp, phụ cấp đối với Dân quân tự vệ do tỉnh Bạc Liêu ban hành

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Phụ cấp đối với Dân quân tự vệ,Mức trợ cấp Dân quân tự vệ,Phụ cấpi Dân quân tự vệ Bạc Liêu,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

120

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về phân cấp Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng ngân sách cấp tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Xét Tờ trình số 9392/TTr-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.223