Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 179214 văn bản

81

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray do tỉnh Kon Tum ban hành

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Kon Tum,Quy chế của Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray,Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray Kon Tum,Hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

82

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác và quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Lai Châu,Phân cấp quản lý công trình thủy lợi tỉnh Lai Châu,Phân cấp khai thác công trình thủy lợi tỉnh Lai Châu,Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi tỉnh Lai Châu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

83

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung và mức hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Mức hỗ trợ doanh nghiệp trong khoa học Ninh Thuận,Hỗ trợ tổ chức trong khoa học và công nghệ Ninh Thuận,Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Ninh Thuận,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

84

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Định

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Bình Định,Sửa đổi Quyết định 60/2017/QĐ-UBND Bình Định,Cấp phép xây dựng cột ăng ten thu phát sóng,Xây dựng cột ăng ten thu phát sóng di động Bình Định,Công nghệ thông tin,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

85

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về tài sản khác có giá trị lớn để sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê; Danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định; Danh mục tài sản cố định đặc thù và Danh mục tài sản cố định vô hình tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Hải Dương,Tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định Hải Dương,Danh mục tài sản cố định đặc thù Hải Dương,Tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

86

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi, bổ sug một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định, kèm theo Quyết định 08/2016/QĐ-UBND

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Nam Định,Sửa đổi Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Nam Định,Sửa đổi chức năng của Sở Kế hoạch Nam Định,Sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn Sở Kế hoạch Nam Định,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

87

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Long An

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2021/QĐ-UBND Long An, ngày 30 tháng 3 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22/2020/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

88

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Đồng Nai,Bảng giá tính thuế tài nguyên Đồng Nai,Giá tính thuế tài nguyên tính chất lý hóa giống nhau,Bảng giá tính thuế tài nguyên tính lý hóa giống nhau,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

89

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bến Tre

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Bến Tre,Quy chế tổ chức của Quỹ phòng chống thiên tai Bến Tre,Quy chế hoạt động Quỹ phòng chống thiên tai Bến Tre,Quy chế của Quỹ phòng chống thiên tai Bến Tre 2021,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

90

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất huyện Lâm Hà,Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất Lâm Đồng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

91

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hà Tĩnh

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa tỉnh Hà Tĩnh,Tiêu chí chọn sách trong cơ sở giáo dục phổ thông,Tiêu chí lựa chọn sách trong cơ sở giáo dục Hà Tĩnh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

92

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu ban hành

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh An Giang,Bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân An Giang,Bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật An Giang 2021,Bãi bỏ Quyết định pháp luật của Ủy ban nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

93

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Phân cấp quản lý di tích lịch sử văn hóa Thái Nguyên,Phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Thái Nguyên,Bảo vệ giá trị di tích lịch sử văn hóa tỉnh Thái Nguyên,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

94

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục 2 kèm theo Quyết định 94/2017/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Sửa đổi Quyết định 94/2017/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế,Sửa đổi giá tối đa dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt,Giá tối đa dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt Huế,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

95

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Lào Cai,Quyền hạn Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai,Nhiệm vụ Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai,Chức năng Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

96

Quyết định 13/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1438/-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

13/QD-UBND,Quyết định 13 2019,Tỉnh Bạc Liêu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 13/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 16 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 16/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

97

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 3435/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Sửa đổi Quyết định 3435/2016/QĐ-UBND Quảng Ninh,Sửa đổi chức năng của Sở Lao động tỉnh Quảng Ninh,Sửa đổi nhiệm vụ của Sở Lao động tỉnh Quảng Ninh,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

98

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Hải Dương,Sử dụng một số loại phí tỉnh Hải Dương,Quản lý một số loại phí tỉnh Hải Dương,Chế độ thu nộp một số loại phí Hải Dương,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

99

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND và thay thế Phụ lục 2,3,10,11,16 kèm theo Nghị quyết 92/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Sửa đổi Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND Sóc Trăng,Sử dụng một số loại phí lệ phí tỉnh Sóc Trăng,Quản lý một số loại phí lệ phí tỉnh Sóc Trăng,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

100

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân thành phố Hải Phòng

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Thành phố Hải Phòng,Chính sách hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân,Hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân Hải Phòng,Chính sách giám sát tàu cá cho ngư dân Hải Phòng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146