Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 401-420 trong 181394 văn bản

401

Quyết định 43/2020/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum

43/2020/QD-UBND,Quyết định 43 2020,Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch phát triển kinh tế Kon Tum 2021 2025,Kế hoạch phát triển xã hội Kon Tum 2021 2025,Phát triển kinh tế xã hội Kon Tum 2021 2025,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

402

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Quảng Bình,Phối hợp quản lý trật tự xây dựng,Quản lý trật tự xây dựng Quảng Bình,Quy chế quản lý trật tự xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

403

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2024

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Quảng Bình,Sửa đổi Quyết định 40/2019/QĐ-UBND Quảng Bình,Sửa đổi Bảng giá đất tỉnh Quảng Bình 2020 2024,Bảng giá đất tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

404

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

27/2020/QD-UBND,Quyết định 27 2020,Tỉnh Quảng Bình,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản tỉnh Quảng Bình,Bãi bỏ văn bản Ủy ban Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

405

Quyết định 59/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

59/2020/QD-UBND,Quyết định 59 2020,Tỉnh Đồng Nai,Hoạt động xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách,Xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách tỉnh Đồng Nai,Quản lý xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

406

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND quy định về quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

32/2020/QD-UBND,Quyết định 32 2020,Tỉnh Gia Lai,Bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND Gia Lai,Quản lý hộ chiếu ngoại giao tỉnh Gia Lai,Quản lý hộ chiếu công vụ tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

407

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chuyên dùng Vĩnh Long,Định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng Vĩnh Long,Tiêu chuẩn định mức sử dụng xe Vĩnh Long,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

408

Quyết định 56/2020/QĐ-UBND quy định về cao độ thiết kế cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

56/2020/QD-UBND,Quyết định 56 2020,Tỉnh An Giang,Cao độ thiết kế công trình xây dựng An Giang,Công trình xây dựng An Giang,Quy định về cao độ thiết kế cho các công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

409

Quyết định 55/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực y tế

55/2020/QD-UBND,Quyết định 55 2020,Tỉnh An Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực y tế,Bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực y tế An Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm về y tế An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

410

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/2020/QD-UBND,Quyết định 01 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản Quận 5 Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân Quận 5,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

411

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

lực kể từ ngày 04/01/2021 và thay thế Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND, ngày 13/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long./. Nơi nhận: - Như Điều 5; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Tài chính; - Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); -

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

412

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030

36/2020/QD-UBND,Quyết định 36 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Mật độ chăn nuôi tỉnh Vĩnh Long,Mật độ chăn nuôi đến năm 2030,Mật độ chăn nuôi Vĩnh Long đến 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

413

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định cách xác định vị trí và giá đất đối với trường hợp khi áp dụng Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

30/2020/QD-UBND,Quyết định 30 2020,Tỉnh Gia Lai,Cách xác định vị trí khi áp dụng Bảng giá đất 2020-2024 Gia Lai,Cách xác định giá đất khi áp dụng Bảng giá đất 2020-2024 Gia Lai,Xác định vị trí giá đất khi áp dụng Bảng giá đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

414

Quyết định 54/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

54/2020/QD-UBND,Quyết định 54 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Ninh Thuận,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Ninh Thuận 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

415

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND về phí và lệ phí lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

37/2020/QD-UBND,Quyết định 37 2020,Tỉnh Hà Nam,Phí và lệ phí lĩnh vực tư pháp,Phí và lệ phí tỉnh Hà Nam,Phí và lệ phí tư pháp Hà Nam,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

416

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

36/2020/QD-UBND,Quyết định 36 2020,Tỉnh Lào Cai,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Lào Cai,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Lào Cai 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

417

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 56/2019/QĐ-UBND và 19/2020/QĐ-UBND

Cai và một số nội dung của các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Quy định Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai như sau:

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

418

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

32/2020/QD-UBND,Quyết định 32 2020,Tỉnh Hà Nam,Tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất hàng năm,Tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất Hà Nam,Tỷ lệ tính đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

419

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hà Nam ban hành

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Hà Nam,Định mức phân bổ vốn đầu tư công Hà Nam,Ttiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công,Phân bổ vốn đầu tư công tỉnh Hà Nam 2021 2025,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

420

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Kiên Giang,Tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Kiên Giang,Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Kiên Giang,Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Kiên Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177