Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 381-400 trong 181050 văn bản

381

Quyết định 56/2020/QĐ-UBND về bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020

56/2020/QD-UBND,Quyết định 56 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Bảng giá tính thuế tài nguyên Quảng Ninh,Bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên,Bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với than cám 8a,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

382

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định trách nhiệm quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang kèm theo Quyết định 28/2014/QĐ-UBND

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Sửa đổi Quyết định 28/2014/QĐ-UBND Tuyên Quang,Trách nhiệm quản lý di tích lịch sử văn hóa,Trách nhiệm quản lý bảo vệ di tích lịch sử văn hóa,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

383

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

trên địa bàn xã 1,3 PHỤ LỤC SỐ 02 HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2021 TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN (Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Ban hành: 26/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

384

Quyết định 93/2020/QĐ-UBND quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

93/2020/QD-UBND,Quyết định 93 2020,Tỉnh Bình Định,Bình Định quy định cấp Giấy phép xây dựng,Cấp Giấy phép xây dựng Bình Định,Công tác cấp giấy phép xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

385

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai

37/2020/QD-UBND,Quyết định 37 2020,Tỉnh Lào Cai,Khu vực bảo vệ khu vực cấm tập trung đông người,Khu vực cấm tập trung đông người tỉnh Lào Cai,Khu vực cấm ghi âm ghi hình tỉnh Lào Cai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

386

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 35/2019/QĐ-UBND

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Trà Vinh,Trà Vinh sửa đổi Quyết định 35/2019/QĐ-UBND,Trà Vinh sửa đổi Bảng giá đất 2020 2024,Sửa đổi Bảng giá đất 05 năm 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

387

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

77/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020; số 63/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 về việc bổ sung Điều 9 Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%)

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2021

388

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân Bắc Kạn,Quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn,Nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

389

Quyết định 58/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021

58/2020/QD-UBND,Quyết định 58 2020,Tỉnh Hải Dương,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hải Dương,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Hải Dương 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

390

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý, phân cấp quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

41/2020/QD-UBND,Quyết định 41 2020,Thành phố Hải Phòng,Phân cấp quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp,Quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Hải Phòng,Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành phố Hải Phòng,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

391

Quyết định 67/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

67/2020/QD-UBND,Quyết định 67 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Huế năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Thừa Thiên Huế,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

392

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Quy chế phát hành văn bản điện tử tỉnh Bắc Kạn,Quy chế quản lý văn bản điện tử tỉnh Bắc Kạn,Tiếp nhận xử lý văn bản điện tử tỉnh Bắc Kạn,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

393

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định của Bộ Tiêu chí xã vê nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020 kèm theo Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

30/2020/QD-UBND,Quyết định 30 2020,Tỉnh Nam Định,Sửa đổi Quyết định 12/2018/QĐ-UBND Nam Định,Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao Nam Định,Sửa đổi Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

394

Quyết định 59/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

59/2020/QD-UBND,Quyết định 59 2020,Tỉnh Đồng Nai,Hoạt động xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách,Xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách tỉnh Đồng Nai,Quản lý xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

395

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND quy định về quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

32/2020/QD-UBND,Quyết định 32 2020,Tỉnh Gia Lai,Bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND Gia Lai,Quản lý hộ chiếu ngoại giao tỉnh Gia Lai,Quản lý hộ chiếu công vụ tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

396

Quyết định 66/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

66/2020/QD-UBND,Quyết định 66 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Phối hợp quản lý an toàn thực phẩm thuộc ngành Y tế Huế,Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc ngành Y tế Huế,Phân công quản lý an toàn thực phẩm thuộc ngành Y tế Huế,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

397

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030

27/2020/QD-UBND,Quyết định 27 2020,Tỉnh Kiên Giang,Mật độ chăn nuôi tỉnh Kiên Giang,Mật độ chăn nuôi đến năm 2030,Mật độ chăn nuôi Kiên Giang đến 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

398

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

37/2020/QD-UBND,Quyết định 37 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Điều kiện Trưởng phòng các đơn vị thuộc Sở Xây dựng,Tiêu chuẩn Trưởng phòng các đơn vị thuộc Sở Xây dựng,Điều kiện Phó Trưởng phòng đơn vị thuộc Sở Xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

399

Quyết định 43/2020/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum

43/2020/QD-UBND,Quyết định 43 2020,Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch phát triển kinh tế Kon Tum 2021 2025,Kế hoạch phát triển xã hội Kon Tum 2021 2025,Phát triển kinh tế xã hội Kon Tum 2021 2025,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

400

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Quảng Bình,Phối hợp quản lý trật tự xây dựng,Quản lý trật tự xây dựng Quảng Bình,Quy chế quản lý trật tự xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.51.24