Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 361-380 trong 181382 văn bản

361

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Bình Phước,Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan cải cách hành chính,Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Bình Phước,Trách nhiệm người đứng đầu đơn vị địa cải cách hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

362

Quyết định 58/2020/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang

58/2020/QD-UBND,Quyết định 58 2020,Tỉnh An Giang,Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ tỉnh An Giang,Quy chế đào tạo bồi dưỡng công chức tỉnh An Giang,Quy chế đào tạo bồi dưỡng viên chức tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

363

Quyết định 59/2020/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương

59/2020/QD-UBND,Quyết định 59 2020,Tỉnh Hải Dương,Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ tỉnh Hải Dương,Quy chế đào tạo bồi dưỡng công chức tỉnh Hải Dương,Quy chế đào tạo bồi dưỡng viên chức tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

364

Quyết định 45/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

45/2020/QD-UBND,Quyết định 45 2020,Thành phố Đà Nẵng,Bảng giá tính thuế tài nguyên,Giá tính thuế tài nguyên Đà Nẵng,Quy định bảng giá tính thuế tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

365

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi,Quy chế thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại,Quy chế xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

366

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Phú Thọ,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Phú Thọ,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Phú Thọ 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

367

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hà Giang

37/2020/QD-UBND,Quyết định 37 2020,Tỉnh Hà Giang,Cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh Hà Giang,Quyền hạn của Thanh tra tỉnh Hà Giang,Nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

368

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang

35/2020/QD-UBND,Quyết định 35 2020,Tỉnh Hà Giang,Cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang,Quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang,Chức năng của Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

369

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Tỉnh Kon Tum,Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất,Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất Kon Tum,Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

370

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang

36/2020/QD-UBND,Quyết định 36 2020,Tỉnh Hà Giang,Cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang,Chức năng nhiệm vụ của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

371

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

41/2020/QD-UBND,Quyết định 41 2020,Tỉnh Hậu Giang,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hậu Giang,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hậu Giang 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

372

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

40/2020/QD-UBND,Quyết định 40 2020,Tỉnh Hậu Giang,Đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ tỉnh Hậu Giang,Đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt,Chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt Hậu Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

373

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

40/2020/QD-UBND,Quyết định 40 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Bãi bỏ Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất Vĩnh Long,Bãi bỏ Quyết định 10/2014/QĐ-UBND Vĩnh Long,Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

374

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Bãi bỏ Quyết định 10/2014/QĐ-UBND Vĩnh Long,Bãi bỏ Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất Vĩnh Long,Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất Vĩnh Long,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

375

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2030

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Quảng Nam,Mật độ chăn nuôi tỉnh Quảng Nam,Mật độ chăn nuôi đến năm 2030,Mật độ chăn nuôi Quảng Nam đến 2030,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

376

Quyết định 57/2020/QĐ-UBND về Quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu dùng chung tỉnh Ninh Thuận

57/2020/QD-UBND,Quyết định 57 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Quy chế khai thác dữ liệu dùng chung Ninh Thuận,Quy chế sử dụng dữ liệu dùng chung Ninh Thuận,Khai thác sử dụng dữ liệu dùng chung tỉnh Ninh Thuận,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

377

Quyết định 56/2020/QĐ-UBND về bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020

56/2020/QD-UBND,Quyết định 56 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Bảng giá tính thuế tài nguyên Quảng Ninh,Bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên,Bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với than cám 8a,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

378

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2021

32/2020/QD-UBND,Quyết định 32 2020,Tỉnh Cà Mau,Mức thu tiền sử dụng khu vực biển Cà Mau,Tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác,Thu tiền hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên biển,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

379

Quyết định 48/2020/QĐ-UBND về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu mối nông sản Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

48/2020/QD-UBND,Quyết định 48 2020,Tỉnh Sơn La,Giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu mối nông sản,Giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu mối Sơn La,Giá sử dụng diện tích tại chợ đầu mối nông sản Sơn La,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

380

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong lĩnh vực công chứng

30/2020/QD-UBND,Quyết định 30 2020,Tỉnh Quảng Bình,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực công chứng,Bãi bỏ văn bản tỉnh Quảng Bình,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.30