Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 321-340 trong 181051 văn bản

321

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND về Đơn giá thống kê đất đai hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Biểu 13 BẢNG TÍNH CHI PHÍ DỤNG CỤ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 30 tháng

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

322

Quyết định 49/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2007/QĐ-UBND quy định về chế độ chi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La

49/2020/QD-UBND,Quyết định 49 2020,Tỉnh Sơn La,Bãi bỏ Quyết định 26/2007/QĐ-UBND tỉnh Sơn La,Bãi bỏ quy định chi với huấn luyện viên Sơn La,Chế độ chi với vận động viên thể thao Sơn La,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

323

Quyết định 56/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

56/2020/QD-UBND,Quyết định 56 2020,Tỉnh Tây Ninh,Cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban tỉnh Tây Ninh,Quyền hạn Văn phòng Ủy ban nhân dân Tây Ninh,Nhiệm vụ Văn phòng Ủy ban nhân dân Tây Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

324

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Yên Bái,Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu,Quản lý nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu tỉnh Yên Bái,Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

325

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Yên Bái,Thanh tra kinh doanh theo phương thức đa cấp Yên Bái,Kiểm tra kinh doanh theo phương thức đa cấp Yên Bái,Giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp Yên Bái,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

326

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh,Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính,Quy định cơ cấu tổ chức Sở Tài chính Bắc Ninh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

327

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh

21/2020/QD-UBND,Quyết định 21 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp,Cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh,Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

328

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

22/2020/QD-UBND,Quyết định 22 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch tỉnh Bắc Ninh,Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch,Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch Bắc Ninh,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

329

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh,Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Y tế,Quy định cơ cấu tổ chức Sở Y tế Bắc Ninh,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

330

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông tỉnh Bắc Ninh,Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông,Quy định cơ cấu tổ chức Sở Giao thông Bắc Ninh,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

331

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa tỉnh Bắc Ninh,Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa,Quy định cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa Bắc Ninh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

332

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh,Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng,Quy định cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng Bắc Ninh,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

333

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Bắc Ninh,Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Bắc Ninh,Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Bắc Ninh,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

334

Quyết định 61/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

61/2020/QD-UBND,Quyết định 61 2020,Tỉnh Đồng Nai,Quy định quản lý trật tự xây dựng,Quản lý trật tự xây dựng tỉnh Đồng Nai,Quy định quản lý trật tự xây dựng Đồng Nai,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

335

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Quy chế quản lý kinh phí khuyến công Thái Nguyên,Mức chi cho hoạt động khuyến công Thái Nguyên,Mức chi cho hoạt động khuyến công địa phương,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2021

336

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Điện Biên,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Điện Biên,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Điện Biên 2021,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

337

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

30/2020/QD-UBND,Quyết định 30 2020,Tỉnh Trà Vinh,Quy chế quản lý cụm công nghiệp,Quản lý cụm công nghiệp tỉnh Trà Vinh,Quy chế quản lý cụm công nghiệp Trà Vinh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

338

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Nghệ An

40/2020/QD-UBND,Quyết định 40 2020,Tỉnh Nghệ An,Quy chế quản lý mạng truyền số liệu chuyên dùng Nghệ An,Vận hành mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II Nghệ An,Sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II Nghệ An,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

339

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái

đất được ban h�nh k�m theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ng�y 30 th�ng 12 năm 2019 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh Y�n B�i ban h�nh Quy định Bảng gi� đất năm 2020 tại tỉnh Y�n B�i v� Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ng�y 10 th�ng 8 năm 2020 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh Y�n B�i sửa đổi, bổ sung Điều 10 Quy định bảng gi� đất năm 2020 tại tỉnh Y�n B�i ban

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

340

Quyết định 43/2020/QĐ-UBND về Quy chế xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

43/2020/QD-UBND,Quyết định 43 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC Vĩnh Phúc,Sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC Vĩnh Phúc,Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.51.24