Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 261-280 trong 181219 văn bản

261

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

41/2020/QD-UBND,Quyết định 41 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Quy chế Quản lý mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II,Quy chế vận hành mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II,Quy chế sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

262

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-UBND

02/2020/QD-UBND,Quyết định 02 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh sửa đổi Quyết định 02/2016/QĐ-UBND,Quy chế tổ chức Phòng Tư pháp quận Thủ Đức,Quy chế hoạt động của Phòng Tư pháp quận Thủ Đức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

263

Quyết định 57/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2019/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện và thanh toán, quyết toán các nhiệm vụ, đề tài, dự án, công trình sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Quảng Ninh ban hành

57/2020/QD-UBND,Quyết định 57 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Quảng Ninh bãi bỏ Quyết định 17/2019/QĐ-UBND,Phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đề tài,Phân bổ kinh phí thực hiện dự án,Phân bổ kinh phí thực hiện công trình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

264

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 55/2012/QĐ-UBND quy định về thực hiện chế độ hợp đồng theo Quyết định 58/TTg đối với người làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn do tỉnh Thái Nguyên ban hành

37/2020/QD-UBND,Quyết định 37 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Bãi bỏ Quyết định 55/2012/QĐ-UBND Thái Nguyên,Chế độ hợp đồng đối với người làm công tác Dân số,Chế độ hợp đồng người làm công tác Dân số Thái Nguyên,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

265

Quyết định 43/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng

43/2020/QD-UBND,Quyết định 43 2020,Thành phố Hải Phòng,Tài sản khác có giá trị lớn sử dụng kinh doanh,Tài sản khác có giá trị lớn sử dụng cho thuê,Tài sản khác có giá trị lớn kinh doanh Hải Phòng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

266

Quyết định 55/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp các cơ quan quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Long An

55/2020/QD-UBND,Quyết định 55 2020,Tỉnh Long An,Phân cấp cơ quan quản lý phương tiện phục vụ vui chơi,Phân cấp quản lý phương tiện phục vụ vui chơi Long An,Phân công quản lý phương tiện phục vụ vui chơi Long An,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

267

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý, đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định 25/2018/QĐ-UBND sửa đổi 33/2017/QĐ-UBND

32/2020/QD-UBND,Quyết định 32 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị khu dân cư,Đầu tư xây dựng khu đô thị khu dân cư Thái Nguyên,Bãi bỏ Quyết định 33/2017/QĐ-UBND Thái Nguyên,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

268

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

33/2020/QD-UBND,Quyết định 33 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Quản lý vật liệu nổ công nghiệp tiền chất thuốc nổ,Quy chế quản lý vật liệu tiền chất thuốc nổ,Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp Thái Nguyên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

269

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Thanh tra tỉnh và Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Tiêu chuẩn chức danh quản lý phòng thuộc Thanh tra,Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phòng thuộc Thanh tra,Chức danh lãnh đạo phòng thuộc Thanh tra Thái Nguyên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

270

Quyết định 43/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

43/2020/QD-UBND,Quyết định 43 2020,Tỉnh Hà Nam,Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hà Nam,Hệ số điều chỉnh giá đất tính đơn giá thuê đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

271

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Tỉnh Hà Nam,Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hà Nam,Hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền sử dụng đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

272

Quyết định 69/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 43/2010/QĐ-UBND về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang

69/2020/QD-UBND,Quyết định 69 2020,Tỉnh An Giang,Bãi bỏ Quyết định 43/2010/QĐ-UBND An Giang,Bãi bỏ Quyết định đơn giản hóa thủ tục hành chính,Bãi bỏ đơn giản hóa thủ tục hành chính An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

273

Quyết định 72/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 43/2018/QĐ-UBND

72/2020/QD-UBND,Quyết định 72 2020,Tỉnh An Giang,An Giang sửa đổi Quyết định 43/2018/QĐ-UBND,Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi,Cung ứng dịch vụ quản lý công trình thủy lợi,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

274

Quyết định 59/2020/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

59/2020/QD-UBND,Quyết định 59 2020,Tỉnh An Giang,Giá dịch vụ thoát nước tại Khu công nghiệp Bình Long,Giá xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Bình Long,Khu công nghiệp Bình Long huyện Châu Phú An Giang,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

275

Quyết định 63/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội

63/2020/QD-UBND,Quyết định 63 2020,Tỉnh An Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực Lao động,Bãi bỏ văn bản Ủy ban tỉnh An Giang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

276

Quyết định 64/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

64/2020/QD-UBND,Quyết định 64 2020,Tỉnh An Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản Ủy ban tỉnh An Giang,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

277

Quyết định 65/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực công thương

65/2020/QD-UBND,Quyết định 65 2020,Tỉnh An Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản Ủy ban tỉnh An Giang,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực công thương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

278

Quyết định 60/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

60/2020/QD-UBND,Quyết định 60 2020,Tỉnh An Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về giao thông,Bãi bỏ văn bản quy phạm về giao thông vận tải,Bãi bỏ văn bản quy phạm tỉnh An Giang,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

279

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau

37/2020/QD-UBND,Quyết định 37 2020,Tỉnh Cà Mau,Sử dụng máy móc chuyên dùng của cơ quan,Sử dụng máy móc chuyên dùng của tổ chức,Sử dụng máy móc chuyên dùng tỉnh Cà Mau,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

280

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Cà Mau

35/2020/QD-UBND,Quyết định 35 2020,Tỉnh Cà Mau,Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ Cà Mau,Quy chế phối hợp quản lý hoạt động triển lãm thương mại,Quy chế phối hợp quản lý triển lãm thương mại tỉnh Cà Mau,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36