Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 241-260 trong 181386 văn bản

241

Quyết định 60/2020/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

60/2020/QD-UBND,Quyết định 60 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương,Phân bổ vốn đầu tư công tỉnh Ninh Thuận,Vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

242

Quyết định 59/2020/QĐ-UBND về bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

59/2020/QD-UBND,Quyết định 59 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Bảng giá hoa màu tỉnh Ninh Thuận,Bảng giá cây trồng tỉnh Ninh Thuận,Bảng giá hoa màu cây trồng tỉnh Ninh Thuận,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

243

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Cao Bằng

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Cao Bằng,Điều lệ tổ chức Quỹ phát triển đất tỉnh Cao Bằng,Điều lệ hoạt động Quỹ phát triển đất tỉnh Cao Bằng,Quy chế quản lý sử dụng Quỹ phát triển đất Cao Bằng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

244

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Hoạt động thoát nước thành phố Hồ Chí Minh,Quản lý thoát nước thành phố Hồ Chí Minh,Quản lý hoạt động thoát nước Hồ Chí Minh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

245

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2014/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

41/2020/QD-UBND,Quyết định 41 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ Quyết định 47/2014/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi,Mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi xóa mù chữ,Mức chi phổ cập giáo dục xóa mù chữ và chống tái mù chữ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

246

Quyết định 69/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

69/2020/QD-UBND,Quyết định 69 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản tỉnh Thừa Thiên Huế,Bãi bỏ văn bản của Ủy ban Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

247

Quyết định 73/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 101/2017/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành

73/2020/QD-UBND,Quyết định 73 2020,Tỉnh An Giang,Bãi bỏ Quyết định 101/2017/QĐ-UBND An Giang,Quyết định về người hoạt động không chuyên trách,Quản lý hoạt động không chuyên trách An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

248

Quyết định 72/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

72/2020/QD-UBND,Quyết định 72 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ Huế,Nhiệm vụ khoa học công nghệ dùng ngân sách Huế,Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

249

Quyết định 70/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

70/2020/QD-UBND,Quyết định 70 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quản lý vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt,Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Huế,Vận tải hành khách bằng xe buýt Huế,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

250

Quyết định 71/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

71/2020/QD-UBND,Quyết định 71 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ Huế,Trình tự xét tặng Giải thưởng khoa học công nghệ,Điều kiện xét tặng Giải thưởng về khoa học Huế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

251

Quyết định 65/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

65/2020/QD-UBND,Quyết định 65 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Sử dụng đối với các khoản phí lệ phí tỉnh Ninh Thuận,Quản lý đối với các khoản phí lệ phí tỉnh Ninh Thuận,Mức thu chế độ thu nộp quản lý các khoản phí lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

252

Quyết định 63/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 50/2017/QĐ-UBND

63/2020/QD-UBND,Quyết định 63 2020,Tỉnh Đồng Nai,Sửa đổi Quyết định 50/2017/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai,Sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC tỉnh Đồng Nai,Quy chế sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

253

Quyết định 63/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

63/2020/QD-UBND,Quyết định 63 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ninh Thuận,Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

254

Quyết định 53/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La và Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

255

Quyết định 52/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

52/2020/QD-UBND,Quyết định 52 2020,Tỉnh Sơn La,Bãi bỏ văn bản tỉnh Sơn La,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản Ủy ban Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

256

Quyết định 51/2020/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La

51/2020/QD-UBND,Quyết định 51 2020,Tỉnh Sơn La,Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học công nghệ,Xét tặng Giải thưởng khoa học công nghệ Sơn La,Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

257

Quyết định 50/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Sơn La

50/2020/QD-UBND,Quyết định 50 2020,Tỉnh Sơn La,Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Sơn La,Sử dụng Hệ thống quản lý văn bản Sơn La,Hệ thống quản lý văn bản và điều hành,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

258

Quyết định 62/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

62/2020/QD-UBND,Quyết định 62 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất,Sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm tỉnh Ninh Thuận,Quản lý phí đăng ký biện pháp bảo đảm tỉnh Ninh Thuận,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

259

Quyết định 62/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện hồ sơ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 11/2017/QĐ-UBND

62/2020/QD-UBND,Quyết định 62 2020,Tỉnh Đồng Nai,Sửa đổi Quyết định 11/2017/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai,Tổ chức thực hiện hồ sơ quy hoạch xây dựng Đồng Nai,Lập thẩm định hồ sơ quy hoạch xây dựng Đồng Nai,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

260

Quyết định 56/2020/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thị xã, thành phố áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Long An

56/2020/QD-UBND,Quyết định 56 2020,Tỉnh Long An,Phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước,Phân bổ vốn đầu tư công tỉnh Long An,Vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước Long An,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177