Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 237106 văn bản

141

Quyết định 2020/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

2020/QD-UBND,Quyết định 2020 2020,Tỉnh Quảng Bình,Thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp ,Giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban tỉnh,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

142

Quyết định 2020/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh

2020/QD-UBND,Quyết định 2020 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

143

Thông tư 13/2020/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

13/2020/TT-BTNMT,Thông tư 13 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm viễn thám,Định mức kinh tế kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu,Định mức kinh tế nghiệm thu sản phẩm viễn thám,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

144

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Tiền Giang,Sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm Tiền Giang,Quản lý phí đăng ký giao dịch bảo đảm Tiền Giang,Quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2020

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

146

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Bình Thuận,Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã Bình Thuận,Chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách,Chính sách người hoạt động không chuyên trách,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

147

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Mức chi thực hiện khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách,Mức chi thực hiện thăm dò khảo cổ từ nguồn ngân sách,Công tác thăm dò khảo cổ từ nguồn ngân sách Bắc Kạn,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

148

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND bổ sung Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, dưới 50 ha đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Bình Định,Bổ sung Danh mục công trình Nhà nước thu hồi đất,Bổ sung Danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất,Dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

149

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng chống oan sai và nâng cao hiệu quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh Hà Nam

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Hà Nam,Nâng cao hiệu quả công tác của Viện kiểm sát,Phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật Hà Nam,Nâng cao công tác thi hành án Hà Nam,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2020

150

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Bình Phước,Mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng,Mức đóng bảo hiểm y tế tỉnh Bình Phước,Mức đóng bảo hiểm y tế 2020-2025,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2020

151

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Thái Bình,Hỗ trợ kinh phí mua thiết bị giám sát hành trình tàu cá,Chính sách hỗ trợ kinh phí mua thiết bị giám sát tàu cá,Chính sách hỗ trợ lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------

Ban hành: 11/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

152

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấn các huyện: Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Vũ Văn Hoàn PHỤ BIỂU 01 ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LAI CHÂU (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

153

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Đồng Nai,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đồng Nai,Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

154

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND bãi bỏ quy định thu phí về cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh An Giang,Bãi bỏ Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND An Giang,Thu phí về cấp bản sao trích lục hộ tịch An Giang,Bãi bỏ quy định thu phí về cấp bản sao trích lục,Thuế - Phí - Lệ Phí,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

155

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 có 62 CCN. Trong đó có 22 CCN đã đi vào hoạt động với số lượng công nhân khoảng 20.500 người. Trên địa bàn tỉnh hiện có 15 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân (02 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 13 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng). Phần lớn các dự án này đang triển khai

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

156

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 2) do tỉnh Hậu Giang ban hành

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Hậu Giang,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công lần 2,Kế hoạch đầu tư công lần 2 tỉnh Hậu Giang,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công Hậu Giang,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

157

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Khóa IX

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Bến Tre,Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng tỉnh Bến Tre,Chất vấn chất vấn tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng tỉnh Bến Tre,Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16 khóa IX,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

158

Thông tư 13/2020/TT-BTTTT về quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

13/2020/TT-BTTTT,Thông tư 13 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình,Bộ Thông tin xác định hoạt động sản xuất phần mềm,Xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

159

Thông tư 13/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ

13/2020/TT-BGTVT,Thông tư 13 2020,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT,Sửa đổi Thông tư 50/2015/TT-BGTVT,Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ,Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

160

Thông tư 13/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

13/2020/TT-BYT,Thông tư 13 2020,Bộ Y tế,Sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-BYT,Điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật y tế,Tỷ lệ thanh toán dịch vụ kỹ thuật y tế,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.30