Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 236911 văn bản

101

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bến Tre

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Bến Tre,Quy chế tổ chức của Quỹ phòng chống thiên tai Bến Tre,Quy chế hoạt động Quỹ phòng chống thiên tai Bến Tre,Quy chế của Quỹ phòng chống thiên tai Bến Tre 2021,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

102

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất huyện Lâm Hà,Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất Lâm Đồng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

103

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hà Tĩnh

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa tỉnh Hà Tĩnh,Tiêu chí chọn sách trong cơ sở giáo dục phổ thông,Tiêu chí lựa chọn sách trong cơ sở giáo dục Hà Tĩnh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

104

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu ban hành

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh An Giang,Bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân An Giang,Bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật An Giang 2021,Bãi bỏ Quyết định pháp luật của Ủy ban nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

105

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Phân cấp quản lý di tích lịch sử văn hóa Thái Nguyên,Phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Thái Nguyên,Bảo vệ giá trị di tích lịch sử văn hóa tỉnh Thái Nguyên,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

106

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục 2 kèm theo Quyết định 94/2017/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Sửa đổi Quyết định 94/2017/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế,Sửa đổi giá tối đa dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt,Giá tối đa dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt Huế,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

107

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Lào Cai,Quyền hạn Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai,Nhiệm vụ Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai,Chức năng Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

108

Quyết định 13/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1438/-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

13/QD-UBND,Quyết định 13 2019,Tỉnh Bạc Liêu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 16 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 16/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

109

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 3435/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Sửa đổi Quyết định 3435/2016/QĐ-UBND Quảng Ninh,Sửa đổi chức năng của Sở Lao động tỉnh Quảng Ninh,Sửa đổi nhiệm vụ của Sở Lao động tỉnh Quảng Ninh,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

110

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Hải Dương,Sử dụng một số loại phí tỉnh Hải Dương,Quản lý một số loại phí tỉnh Hải Dương,Chế độ thu nộp một số loại phí Hải Dương,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

111

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân thành phố Hải Phòng

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Thành phố Hải Phòng,Chính sách hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân,Hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân Hải Phòng,Chính sách giám sát tàu cá cho ngư dân Hải Phòng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

112

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND và thay thế Phụ lục 2,3,10,11,16 kèm theo Nghị quyết 92/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Sửa đổi Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND Sóc Trăng,Sử dụng một số loại phí lệ phí tỉnh Sóc Trăng,Quản lý một số loại phí lệ phí tỉnh Sóc Trăng,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

113

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Phúc,Hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật,Nâng cao công tác phổ biến giáo dục pháp luật,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

114

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khuyến nông,Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông Lạng Sơn,Nội dung chi cho các hoạt động khuyến nông,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

115

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Mức chi thực hiện công tác thăm dò khảo cổ Bà Rịa Vũng Tàu,Mức chi thực hiện công tác khai quật khảo cổ Bà Rịa Vũng Tàu,Mức chi công tác thăm dò khai quật khảo cổ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU --------

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

116

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

117

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2021

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Hỗ trợ kinh phí đối với trường mầm non công lập,Hỗ trợ kinh phí đối với trường mầm non Thái Nguyên,Hỗ trợ kinh phí đối với trường phổ thông công lập,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

118

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Đắk Nông,Kéo dài Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND Đắk Nông,Hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo,Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

119

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 81/2008/NQ-HĐND về lập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Bãi bỏ Nghị quyết 81/2008/NQ-HĐND Vĩnh Long,Bãi bỏ Nghị quyết lập Quỹ quốc phòng tỉnh Vĩnh Long,Bãi bỏ Nghị quyết lập Quỹ an ninh tỉnh Vĩnh Long,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

120

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đợt 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Tây Ninh,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đợt 2,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Tây Ninh,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36