Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 237434 văn bản

81

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Cà Mau,Định mức hỗ trợ với hạng mục khi đầu tư vào nông nghiệp,Định mức hỗ trợ với công trình khi đầu tư vào nông thôn,Hỗ trợ khi đầu tư vào nông nghiệp nông thôn tỉnh Cà Mau,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2021

82

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về Quản lý, bảo vệ, sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Vĩnh Long,Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông địa phương tỉnh Vĩnh Long,Sử dụng hạ tầng giao thông đường bộ địa phương Vĩnh Long,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

83

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 55/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Bãi bỏ Quyết định 55/2017/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn,Bãi bỏ Quy định quản lý đo đạc và bản đồ tỉnh Lạng Sơn,Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

84

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Thành phố Hải Phòng,Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng Hải Phòng,Vận hành Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng,Khai thác Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

85

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng,Xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng Hồ Chí Minh,Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng Hồ Chí Minh,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

86

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 24/2019/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Quảng Trị,Sửa đổi Quyết định 24/2019/QĐ-UBND Quảng Trị,Sửa đổi quản lý về an toàn thực phẩm Quảng Trị,Quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương Quảng Trị,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

87

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực khoa học và công nghệ của phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Hòa Bình,Điều kiện chức danh Trưởng phòng Sở Khoa học Hòa Bình,Tiêu chuẩn Phó trưởng phòng Sở Khoa học tỉnh Hòa Bình,Tiêu chuẩn Trưởng phòng phụ trách về khoa học Hòa Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

88

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 220/1999/-UB và 40/2004/-UB do tỉnh Bình Phước ban hành

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Bình Phước,Bãi bỏ thành lập phòng biên tập chương trình phát thanh,Bãi bỏ thành lập Phòng Dịch vụ Quảng cáo tỉnh Bình Phước,Bãi bỏ các Quyết định của Bình Phước 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

89

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND phân cấp quản lý Nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Bình Thuận,Phân cấp quản lý về cơ sở lưu trú du lịch tỉnh Bình Thuận,Quản lý Nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch tỉnh Bình Thuận,Phân cấp quản lý cơ sở lưu trú du lịch Bình Thuận 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2021

90

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 10 của Quy định về phối hợp, phân cấp quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 23/2016/QĐ-UBND

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Sửa đổi Quyết định 23/2016/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu,Sửa đổi quản lý bảo vệ hành lang an toàn đường bộ,Sửa đổi quy định về đường thủy nội địa Bạc Liêu,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

91

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Bắc Giang,Chức năng của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang,Nhiệm vụ của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang,Quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

92

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ Quyết định 24/2017/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ mức thu và quản lý lệ phí hộ tịch Quảng Ngãi,Bãi bỏ chế độ thu nộp lệ phí hộ tịch Quảng Ngãi,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

93

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về thực hiện biện pháp đặc thù để bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng kịp thời Vĩnh Phúc,Giải phóng mặt bằng kịp thời với các dự án Vĩnh Phúc,Giải phóng mặt bằng đúng tiến độ với các dự án Vĩnh Phúc,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2021

94

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Chức năng của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk,Nhiệm vụ của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk,Quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2021

95

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác và quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Lai Châu,Phân cấp quản lý công trình thủy lợi tỉnh Lai Châu,Phân cấp khai thác công trình thủy lợi tỉnh Lai Châu,Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi tỉnh Lai Châu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

96

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray do tỉnh Kon Tum ban hành

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Kon Tum,Quy chế của Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray,Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray Kon Tum,Hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

97

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 55/2018/QĐ-UBND

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Phú Yên,Sửa đổi Quyết định 55/2018/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên,Sửa đổi chức năng nhiệm vụ của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên,Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

98

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung và mức hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Mức hỗ trợ doanh nghiệp trong khoa học Ninh Thuận,Hỗ trợ tổ chức trong khoa học và công nghệ Ninh Thuận,Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Ninh Thuận,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

99

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Định

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Bình Định,Sửa đổi Quyết định 60/2017/QĐ-UBND Bình Định,Cấp phép xây dựng cột ăng ten thu phát sóng,Xây dựng cột ăng ten thu phát sóng di động Bình Định,Công nghệ thông tin,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

100

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về tài sản khác có giá trị lớn để sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê; Danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định; Danh mục tài sản cố định đặc thù và Danh mục tài sản cố định vô hình tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Hải Dương,Tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định Hải Dương,Danh mục tài sản cố định đặc thù Hải Dương,Tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201