Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 237444 văn bản

61

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

20/2021/QD-UBND,Quyết định 20 2021,Tỉnh Hưng Yên,Sửa đổi Quyết định 13/2020/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên,Sửa đổi chức vụ với cán bộ công chức xã phường Hưng Yên,Sửa đổi chế độ với cán bộ xã phường thị trấn tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

62

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 13/2020/QĐ-UBND và Khoản 13 Điều 2 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

12/2021/QD-UBND,Quyết định 12 2021,Tỉnh Hải Dương,Sửa đổi Quyết định 13/2020/QĐ-UBND Hải Dương,Sửa đổi quy định chức năng Sở Lao động Hải Dương,Sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn Sở Lao động Hải Dương,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

63

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND sửa đổi "Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

30/2020/QD-UBND,Quyết định 30 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Sửa đổi đơn giá bồi thường nhà cửa khi thu hồi đất,Đơn giá bồi thường nhà cửa khi thu hồi đất Hà Tĩnh,Sửa đổi Quyết định 13/2020/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

64

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 78/2016/QĐ-UBND quy định điều kiện học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Định được hưởng chính sách hỗ trợ và mức khoán kinh phí hỗ trợ nấu ăn cho học sinh bán trú theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Tỉnh Bình Định,Bãi bỏ Quyết định 13/2020/QĐ-UBND tỉnh Bình Định,Bãi bỏ quy định khoán kinh phí hỗ trợ nấu ăn học sinh,Mức khoán kinh phí hỗ trợ nấu ăn cho học sinh bán trú,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

65

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

13/2020/QD-TTg,Quyết định 13 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển điện mặt trời,Cơ chế khuyến khích đầu tư,Lĩnh vực điện lực,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số:

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

66

Quyết định 13/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực trong năm 2020

do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/QĐ-UBND Quận 4, ngày 15 tháng 01 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 HẾT HIỆU LỰC TRONG NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

67

Quyết định 13/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

2021 CỦA HUYỆN GÒ DẦU (Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Tây Ninh) Biểu 1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: Đơn vị tính: ha STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (ha) Phân theo đơn vị

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

68

Quyết định 13/QĐ-UBND quy định về Bảng giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021

13/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Kiên Giang,Bảng giá bồi thường cây trồng vật nuôi là thủy sản,Bảng giá bồi thường cây trồng vật nuôi tỉnh Kiên Giang,Bảng giá bồi thường cây trồng vật nuôi năm 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

69

Quyết định 13/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

13/QD-UBND,Quyết định 13 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

70

Quyết định 13/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng, cải tạo và mở rộng thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025

13/QD-UBND,Quyết định 13 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Quy hoạch xây dựng thị trấn Thường Xuân Thanh Hóa,Điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị trấn Thường Xuân,Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

71

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Hậu Giang,Chức năng của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang,Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

72

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm d Khoản 1 Điều 2 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 56/2020/QĐ-UBND

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Tây Ninh,Sửa đổi Quyết định 56/2020/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh,Sửa đổi chức năng của Văn phòng Ủy ban tỉnh Tây Ninh,Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2021

73

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Hà Nam,Chức năng của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam,Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

74

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Quảng Bình,Chức năng của Sở Khoa học tỉnh Quảng Bình,Cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học tỉnh Quảng Bình,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Khoa học tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

75

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2014/QĐ-UBND Quy chế về quản lý hoạt động an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Điện Biên,Bãi bỏ Quyết định 16/2014/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên,Bãi bỏ Quy chế quản lý và kiểm soát bức xạ tỉnh Điện Biên,Quản lý an toàn và kiểm soát bức xạ tỉnh Điện Biên,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2021

76

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Cao Bằng,Phối hợp quản lý hoạt động bảo vệ người tiêu dùng Cao Bằng,Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Cao Bằng 2021,Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Cao Bằng,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

77

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý công chức, viên chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Thành phố Đà Nẵng,Quản lý công chức làm việc tại Ủy ban quận Đà Nẵng,Quản lý viên chức làm việc tại Ủy ban phường Đà Nẵng,Quản lý công chức viên chức làm việc tại Ủy ban quận phường,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

78

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2012/QĐ-UBND và Quyết định 35/2014/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Bình ban hành

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Ninh Bình,Bãi bỏ Quyết định 28/2012/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình,Bãi bỏ chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư tỉnh Ninh Bình,Hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ với ngành lắp ráp ô tô,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

79

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp sử dụng nguồn thu từ Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Gia Lai,Sử dụng nguồn thu từ Quỹ phòng chống thiên tai,Nguồn thu từ Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Gia Lai,Phân cấp sử dụng nguồn thu Quỹ Phòng chống thiên tai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

80

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Sóc Trăng,Giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 2021,Giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201