Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 173665 văn bản

161

Thông tư liên tịch 195/2010/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT hướng dẫn tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

195/2010/TTLT-BQP-BTC-BKH&DT,Thông tư liên tịch 195 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Tiêu chuẩn vật chất hậu cần,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG - - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

162

Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

23/2015/TTLT-BGDDT-BNV,Thông tư liên tịch 23 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Chức danh nghề nghiệp,Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Mã số tiêu chuẩn viên chức,Giáo viên trung học phổ thông,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2015

163

Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nôi vụ ban hành

22/2015/TTLT-BGDDT-BNV,Thông tư liên tịch 22 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2015/TTLT-BGDĐT

Ban hành: 16/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2015

164

Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

21/2015/TTLT-BGDDT-BNV,Thông tư liên tịch 21 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 21/2015/TTLT-BGDĐT

Ban hành: 16/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2015

165

Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

20/2015/TTLT-BGDDT-BNV,Thông tư liên tịch 20 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Tiêu chuẩn Chức danh,Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Giáo viên mầm non,Ngạch giáo viên mầm non,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ NỘI VỤ -------

Ban hành: 14/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2015

166

Thông tư liên tịch 21/2010/TTLT-BTNMT-BQP quy định việc quản lý, sử dụng đất thao trường, bãi tập phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao của lực lượng dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên do Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Quốc phòng ban hành

21/2010/TTLT-BTNMT-BQP,Thông tư liên tịch 21 2010,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quản lý sử dụng,Đất thao trường,Lực lượng dân quân tự vệ,Giáo dục quốc phòng - an ninh,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG-BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –

Ban hành: 26/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2010

167

Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

18/2015/TTLT-BGDDT-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 18 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động - Thương binh và X,Giáo dục quốc phòng an ninh,Môn học giáo dục quốc phòng an ninh,Đánh giá kết quả học tập ,Tổ chức dạy học quốc phòng an ninh,Cơ sở giáo dục nghề nghiệp ,Cơ sở giáo dục đại học,Dạy quốc phòng nghề nghiệp đại học,Giáo dục

Ban hành: 08/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

168

Thông tư liên tịch 141/2010/TTLT/BQP-BTP hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong quân đội do Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp ban hành

141/2010/TTLT/BQP-BTP,Thông tư liên tịch 141 2010,Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp,Hướng dẫn,Quy chế phối hợp thực hiện công tác,Thi hành án dân sự,Quản lý Nhà nước,Thủ tục Tố tụng BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------

Ban hành: 19/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

169

Thông tư liên tịch 146/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan và về người nộp thuế do Bộ Tài chính - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành

146/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP,Thông tư liên tịch 146 2010,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Cung cấp thông tin,Người nộp thuế,Trao đổi thông tin,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2010

170

Thông tư liên tịch 110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương do Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài

110/2010/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 110 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Chế độ quân nhân,Tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG -BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINHVÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2010

171

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ ban hành

13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV,Thông tư liên tịch 13 2014,Bộ Nội vụ,Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịc,Chức danh nghề nghiệp,Chức danh nghề nghiệp viên chức ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2014

172

Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2010 đến năm học 2014-2015 và Nghị định

non/phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học đã nộp đầy đủ hồ sơ trước ngày 31 tháng 8 năm 2013 nhưng chưa được nhận tiền hỗ trợ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số

Ban hành: 16/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2015

173

Thông tư liên tịch 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC hướng dẫn chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

102/2010/TTLT-BQP-BLDTBXH-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 102 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Chế độ chính sách,Dân quân tự vệ,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 02/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2010

174

Thông tư liên tịch 100/2010/TTLT-BQP-BCA hướng dẫn Nghị định 74/2010/NĐ-CP về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội do Bộ Quốc phòng - Bộ Công an ban hành

100/2010/TTLT-BQP-BCA,Thông tư liên tịch 100 2010,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Hướng dẫn,Phối hợp hoạt động,Lực lượng dân quân tự vệ,Lực lượng Công an xã,Giữ gìn an ninh chính trị,Trật tự an toàn xã hội,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2010

175

Thông tư liên tịch 98/2010/TTLT-BQP-BNNPTNT hướng dẫn về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng theo Nghị định 74/2010/NĐ-CP do Bộ Quốc phòng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

98/2010/TTLT-BQP-BNNPTNT,Thông tư liên tịch 98 2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Quốc phòng,Lực lượng dân quân tự vệ,Phối hợp hoạt động,Công tác bảo vệ rừng,Lực lượng kiểm lâm,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2010

176

Thông tư liên tịch 91/2015/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Olympic sinh học quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

91/2015/TTLT-BTC-BGDDT,Thông tư liên tịch 91 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Olympic Sinh học Quốc tế,Quản lý tài chính kỳ thi Olympic,Kỳ thi Olympic sinh học lần thứ 27,Quản lý tài chính,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

177

Thông tư liên tịch 83/2010/TTLT-BQP-BCA hướng dẫn về mẫu dấu, khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu của Ban Chỉ huy quân sự do Bộ Quốc phòng - Bộ Công an ban hành

83/2010/TTLT-BQP-BCA,Thông tư liên tịch 83 2010,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Quản lý sử dụng con dấu,Khắc quản lý sử dụng con dấu,Hướng dẫn,Mẫu dấu,Khắc dấu BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 30/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

178

Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

11/2015/TTLT-BGDDT-BNV,Thông tư liên tịch 11 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Sở Giáo dục và Đào tạo,Cơ cấu tổ chức,Nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức Sở Giáo dục Đào tạo ,Nhiệm vụ Sở Giáo dục Đào tạo ,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2015

179

Quyết định 463/QĐ-BGDĐT năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2018

13/4/2018 của Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành 01/6/2018 34 Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 21/01/2013 Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

180

Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN (LỆ PHÍ TUYỂN SINH) Căn cứ Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn cứ Nghị

Ban hành: 27/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184