Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 173424 văn bản

121

Thông tư 79/2013/TT-BQP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của tổ chức pháp chế, cán bộ pháp chế trong Quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành

79/2013/TT-BQP,Thông tư 79 2013,Bộ Quốc phòng,Tổ chức pháp chế,Quân đội,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/2013/TT-BQP Hà Nội, ngày 26 tháng

Ban hành: 26/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

122

Thông tư 78/2013/TT-BQP quy định biện pháp của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển trong phòng, chống mua bán người do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

78/2013/TT-BQP,Thông tư 78 2013,Bộ Quốc phòng,Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 78/2013/TT-BQP Hà Nội, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

123

Thông tư 56/2013/TT-BQP về hướng dẫn doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trong Quân đội thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

56/2013/TT-BQP,Thông tư 56 2013,Bộ Quốc phòng,Doanh nghiệp vốn nhà nước ,Doanh nghiệp,Công ty Cổ phần,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/2013/TT-BQP

Ban hành: 02/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

124

Thông tư 22/2013/TT-BQP quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

22/2013/TT-BQP,Thông tư 22 2013,Bộ Quốc phòng,Vật liệu nổ công nghiệp,Quản lý vật liệu nổ công nghiệp,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 22/2013/TT-BQP

Ban hành: 11/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2013

125

Thông tư 19/2013/TT-BQP quy định mẫu biểu đăng ký, quản lý, thống kê, báo cáo kết quả đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

19/2013/TT-BQP,Thông tư 19 2013,Bộ Quốc phòng,Quản lý phương tiện kỹ thuật,Mẫu biểu đăng ký,Mẫu biểu quản lý,Lực lượng thường trực của Quân đội BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 19/2013/TT-BQP

Ban hành: 22/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

126

Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

13/2015/TT-BGDDT,Thông tư 13 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế trường mầm non tư thục,Trường mầm non tư thục,Tổ chức hoạt động trường mầm non,Trường mầm non,Hoạt động trường mầm non tư thục ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2015

127

Thông tư liên tịch 102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã

102/2012/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 102 2012,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chế độ đối với quân nhân,Người làm công tác cơ yếu,Tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH --------

Ban hành: 19/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2012

128

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ ban hành

13/2016/TTLT-BTNMT-BNV,Thông tư liên tịch 13 2016,Bộ Nội vụ,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Chức danh nghề nghiệp viên chức ,Thi thăng hạng chức danh,Chức danh nghề nghiệp,Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

129

Thông tư liên tịch 99/2012/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

99/2012/TTLT-BQP-BTC,Thông tư liên tịch 99 2012,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng,Người làm công tác cơ yếu,Công an nhân dân,Quân nhân,Hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng ,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2012

130

Thông tư liên tịch 141/2012/TTLT-BTC-BQP-BCA hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh tại Nghị định 104/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

141/2012/TTLT-BTC-BQP-BCA,Thông tư liên tịch 141 2012,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Phục vụ quốc phòng an ninh,Cơ chế hỗ trợ tài chính,Hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp ,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2012

131

Thông tư liên tịch 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 09 2012,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giảm miễn thời hạn chấp hành án ,Phạt cải tạo không giam giữ,Miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú,Thời hạn cấm cư trú quản chế ,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN-BỘ QUỐC

Ban hành: 16/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2012

132

Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 08 2012,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Án treo,Rút ngắn thời gian thử thách ,Thời gian thử thách của án treo,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN

Ban hành: 14/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2012

133

Thông tư liên tịch 25/2012/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Tài chính về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng Hải quan trên vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

25/2012/TTLT-BQP-BTC,Thông tư liên tịch 25 2012,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Hướng dẫn phối hợp,Lực lượng cảnh sát biển,Quản lý Nhà nước,Hoạt động Lực lượng Cảnh sát biển,Lực lượng hải quan,Thềm lục địa của Việt Nam ,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2012

134

Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố do Viện Kiểm sát tối cao - Thanh tra Chính phủ - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành

02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP,Thông tư liên tịch 02 2012,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thanh tra Chính phủ,Quan hệ phối hợp,Cơ quan thanh tra,Cơ quan điều tra,Viện kiểm sát nhân dân,Dấu hiệu tội phạm,Phát hiện điều tra xử lý vụ việc ,Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự

Ban hành: 22/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2012

135

Thông tư liên tịch 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT sửa đổi Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Tư pháp

01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT,Thông tư liên tịch 01 2016,Bộ Công An,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước,Tố tụng hình sự,Trách nhiệm bồi thường,Sửa đổi Thông tư liên tịch,Trách nhiệm hình sự,Tài chính nhà nước

Ban hành: 20/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2016

136

Thông tư liên tịch 20/2012/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn Nghị định 88/2011/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

20/2012/TTLT-BQP-BTC,Thông tư liên tịch 20 2012,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Chế độ chính sách,Gia đình hạ sĩ quan,Binh sĩ tại ngũ,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2012

137

Thông tư liên tịch 17/2012/TTLT-BQP-BGTVT hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng có liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải trên vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam do Bộ Quốc phòng - Bộ

17/2012/TTLT-BQP-BGTVT,Thông tư liên tịch 17 2012,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Quốc phòng,Phối hợp quản lý nhà nước,Lực lượng cảnh sát biển,Hoạt động Lực lượng Cảnh sát biển,Giao thông vận tải trên vùng biển ,Giao thông vận tải trên thềm lục địa ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ban hành: 23/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2012

138

Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BCA-BQP-BNG hướng dẫn việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với phạm nhân do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Ngoại giao ban hành

---------------- Số: 03/2012/TTLT-BCA-BQP-BNG Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC THĂM GẶP, TIẾP XÚC LÃNH SỰ ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN Căn cứ Luật Thi hành án hình sự năm 2010; Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy

Ban hành: 13/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2012

139

Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn bảo hiểm y tế đối với người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân người đang làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

03/2012/TTLT-BQP-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 03 2012,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Bảo hiểm y tế,Công tác khác trong tổ chức cơ yếu ,Thân nhân người làm công tác cơ yếu,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2012

140

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban

01/2012/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 01 2012,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Chế độ chính sách,Đối tượng tham gia,Tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc,Làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 05/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.9.125