Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 173427 văn bản

21

Thông tư liên tịch 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

53/2011/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BTC,Thông tư liên tịch 53 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Giảng viên giáo dục quốc phòng,Giáo viên giáo dục quốc phòng,Chế độ chính sách,Giáo dục quốc phòng - an ninh,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ban hành: 15/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2011

22

Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2007/NĐ-CP về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ do Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2011 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2007/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ VÀ MIỄN GỌI NHẬP

Ban hành: 13/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2011

23

Thông tư 13/2013/TT-BGDĐT chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ dầu khí và khai thác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

13/2013/TT-BGDDT,Thông tư 13 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình khung,Bộ Chương trình khung giáo dục,Chương trình khung trung cấp nghề,Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí,Công nghệ hóa học,Kỹ thuật điện,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 08/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2013

24

Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Công An - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013; Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Ban hành: 16/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2015

25

Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

42/2013/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 42 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động - Thương binh và X,Người khuyết tật ,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

26

Thông tư liên tịch 143/2013/TTLT-BTC-BGDĐT sửa đổi Thông tư liên tịch 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

143/2013/TTLT-BTC-BGDDT,Thông tư liên tịch 143 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 18/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2013

27

Thông tư liên tịch 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định 911/QĐ-TTg về Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020" do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

130/2013/TTLT-BTC-BGDDT,Thông tư liên tịch 130 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2013

28

Thông tư liên tịch 35/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 19/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

35/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 35 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

29

Thông tư liên tịch 105/2013/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

105/2013/TTLT-BTC-BGDDT,Thông tư liên tịch 105 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2013

30

Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 12/2013/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính ban hành

27/2013/TTLT-BGDDT-BTC,Thông tư liên tịch 27 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

31

Thông tư liên tịch 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Y tế ban hành

22/2013/TTLT-BGDDT-BYT,Thông tư liên tịch 22 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Y tế,Cơ sở giáo dục mầm non,Năm 2013 ,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2013

32

Thông tư liên tịch 08/2021/TTLT-BQP-BCA-VKSNDTC quy định về phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển do Bộ Quốc phòng - Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

08/2021/TTLT-BQP-BCA-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 08 2021,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bắt tạm giữ và kiểm sát việc bắt tạm giữ,Hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng,Hoạt động điều tra của lực lượng Cảnh sát biển,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN - VIỆN KIỂM SÁT

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

33

Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BNNPTNT-BYT-BGDĐT hướng dẫn phân công, phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

27/2013/TTLT-BNNPTNT-BYT-BGDDT,Thông tư liên tịch 27 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Y tế,Chương trình mục tiêu quốc gia,Chương trình mục tiêu quốc gia 2013 ,Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch,Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn,Vệ sinh môi trường nông thôn,Vệ sinh môi trường nông thôn 2013,Tài nguyên -

Ban hành: 31/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2013

34

Thông tư liên tịch 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

40/2013/TTLT-BTC-BGDDT,Thông tư liên tịch 40 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Chương trình mục tiêu quốc gia,Quản lý sử dụng kinh phí,Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia ,Chương trình giáo dục đào tạo ,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 10/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2013

35

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non tại Quyết định 60/2011/QĐ-TTg quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

09/2013/TTLT-BGDDT-BTC-BNV,Thông tư liên tịch 09 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Giáo viên mầm non,Chi hỗ trợ ăn trưa,Chính sách đối với giáo viên mầm non ,Trẻ em mẫu giáo ,Hướng dẫn Quyết định 60/2011/QĐ-TTg ,Chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ

Ban hành: 11/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

36

Thông tư liên tịch 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT sửa đổi quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

25/2013/TTLT-BTC-BGDDT,Thông tư liên tịch 25 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Phí dự thi,Phí dự thi cao đẳng,Phí dự thi đại học cao đẳng ,Phí dự thi đại học cao đẳng 2013,Phí dự thi trung cấp 2013,Phí dự thi 2013,Sửa đổi Thông tư 21,Lệ phí tuyển sinh 2013,Lệ phí tuyển sinh,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH-BỘ

Ban hành: 08/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

37

Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

07/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 07 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chế độ trả lương dạy thêm giờ,Lương dạy thêm giờ ,Nhà giáo dạy trường công lập ,Lương dạy thêm giờ cho giáo viên ,Cơ sở giáo dục công lập,Giáo viên giảng dạy trường công lập,Hướng dẫn trả lương,Lương dạy thêm,Lương giáo viên ,Lao động - Tiền

Ban hành: 08/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

38

Thông tư liên tịch 17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn về đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 do Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Toà án nhân dân tối cao ban hành

17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC,Thông tư liên tịch 17 2013,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Hướng dẫn Bộ Luật tố tụng hình sự ,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự BỘ TƯ PHÁP - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH- VIỆN KIỂM SÁT NHÂN

Ban hành: 14/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

39

Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC,Thông tư liên tịch 11 2013,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TƯ PHÁP - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Ban hành: 06/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2013

40

Thông tư 13/2019/TT-BQP quy định, hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định và chế độ báo cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc

13/2019/TT-BQP,Thông tư 13 2019,Bộ Quốc phòng,Khấu hao tài sản cố định,Chế độ khấu hao tài sản cố định,Trích khấu hao tài sản cố định,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.9.125