Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 173561 văn bản

181

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Y tế ban hành

13/2014/TTLT-BKHCN-BYT,Thông tư liên tịch 13 2014,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Y tế,Bảo đảm an toàn bức xạ ,Thể thao - Y tế BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

182

Thông tư liên tịch 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PT,Thông tư liên tịch 22 2014,Bộ Công An,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Hoạt động tố tụng dân sự,Công tác bồi thường ,Công tác bồi thường của Nhà nước,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP -

Ban hành: 21/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2014

183

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý công trình ghi công liệt sĩ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều

Ban hành: 03/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2014

184

Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

06/2015/TTLT-BGDDT-BNV,Thông tư liên tịch 06 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Vị trí việc làm ,Xác định vị trí việc làm,Định mức số lượng người làm việc,Cơ sở giáo dục mầm non,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2015

185

Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 143/2013/NĐ-CP quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính ban hành

04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 143/2013/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ BỒI HOÀN HỌC BỔNG VÀ CHI PHÍ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức

Ban hành: 10/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2015

186

Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định 599/QĐ-TTg về Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH VÀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 599/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ

Ban hành: 10/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2015

187

Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động trong quân đội và thân nhân quân nhân tại ngũ do Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 25 2010,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Hướng dẫn,Bảo hiểm y tế,Người lao động trong quân đội,Thân nhân quân nhân tại ngũ,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2010

188

Thông tư liên tịch 22/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 142/2008/QĐ-TTg về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương do Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài

22/2010/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 22 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Chế độ đối với quân nhân,Tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 02/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2010

189

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 11/2011/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

13/2014/TTLT-BNNPTNT-BKHDT-BTC,Thông tư liên tịch 13 2014,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Tài chính,Phát triển ngành mây tre ,Chính sách khuyến khích phát triển,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 28/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

190

Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

04/2010/TTLT-BQP-BTC,Thông tư liên tịch 04 2010,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Chính sách hỗ trợ,Bộ đội xuất ngũ học nghề,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ TÀI CHÍNH  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 14/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2010

191

Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy nghề của phạm nhân trong các trại giam do Bộ Tài chính - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành

04/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP,Thông tư liên tịch 04 2010,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Chế độ lao động,Lao động - Tiền lương,Trách nhiệm hình sự BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 12/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2010

192

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công thương ban hành

13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT,Thông tư liên tịch 13 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Y tế,Bộ Công thương,An toàn thực phẩm,Quản lý an toàn thực phẩm,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ- BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

193

Thông tư liên tịch 208/2014/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn Nghị định 124/2013/NĐ-CP quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 208 /2014/TTLT-BTC-BGDĐT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ NGƯỜI ĐI ĐÀO TẠO TRONG LĨNH VỰC

Ban hành: 26/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

194

Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

36/2014/TTLT-BGDDT-BNV,Thông tư liên tịch 36 2014,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Tiêu chuẩn Chức danh,Chức danh nghề nghiệp,Chức danh nghề nghiệp viên chức ,Cơ cấu ngạch viên chức giảng dạy ,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 28/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2014

195

Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 66/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính ban hành

35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 66/2013/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 15/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

196

Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

định tại khoản 4, Điều 5 và Khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 12/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 1 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh Trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2014

197

Thông tư liên tịch 07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC hướng dẫn Quyết định 41/2008/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma túy do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC,Thông tư liên tịch 07 2009,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Chế độ bồi dưỡng,Lực lượng chuyên trách,Đấu tranh chống tội phạm về ma túy,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2009

198

Thông tư liên tịch 150/2009/TTLT-BTC-BQP sửa đổi Thông tư liên tịch 43/2005/TTLT-BTC-BQP hướng dẫn chính sách thuế và thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng do Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng ban hành

150/2009/TTLT-BTC-BQP,Thông tư liên tịch 150 2009,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Chính sách thuế,Thu Ngân sách Nhà nước,Hoạt động sản xuất kinh doanh,Đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH – BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2009

199

Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 21/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng do Bộ Quốc Phòng - Bộ Nội vụ -

36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 36 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ NỘI VỤ - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2009

200

Thông tư 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

125/2014/TTLT-BTC-BGDDT,Thông tư liên tịch 125 2014,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Kiểm định chất lượng giáo dục,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 27/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184