Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2011/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 239241 văn bản

1

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2010/QĐ-UBND Quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

13/2011/QD-UBND,Quyết định 13 2011,Tỉnh Cà Mau,Cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2011/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 05

Ban hành: 05/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2011

2

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

13/2011/QD-UBND,Quyết định 13 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Công tác văn thư lưu trữ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2011/QĐ-UBND Quận 9, ngày

Ban hành: 23/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2014

3

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND về Quy định đơn giá thuê đất sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

13/2011/QD-UBND,Quyết định 13 2011,Tỉnh Thái Bình,Đơn giá thuê đất,Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 22/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2011

4

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

13/2011/QD-UBND,Quyết định 13 2011,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2011/QĐ-UBND Trà

Ban hành: 16/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

5

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND về Quy chế quản lý Khu neo đậu tránh trú bão của tàu cá ở Cửa Gianh, tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

13/2011/QD-UBND,Quyết định 13 2011,Tỉnh Quảng Bình,Quy chế quản lý,Khu neo đậu tránh trú bão ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/2011/QĐ-UBND Quảng

Ban hành: 16/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2011

6

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Ninh Bình

-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2011/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 12 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Ban hành: 12/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

7

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND về kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp do tỉnh Sơn La ban hành

13/2011/QD-UBND,Quyết định 13 2011,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2011/QĐ-UBND Sơn La, ngày 05 tháng 9 năm 2011

Ban hành: 05/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

8

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011 – 2016

Số: 13/2011/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 30 tháng 8 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2011 – 2016 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy

Ban hành: 30/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2013

9

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND sửa đổi Điều 28, 30 và đơn giá bồi thường vật kiến trúc của bản quy định kèm theo Quyết định 1467/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

13/2011/QD-UBND,Quyết định 13 2011,Tỉnh Phú Thọ,Đơn giá bồi thường vật kiến trúc,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 17/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2011

10

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016

13/2011/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 15 tháng 8 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND TỈNH TUYÊN QUANG NHIỆM KỲ 2011 - 2016 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 53/2006/-TTg ngày

Ban hành: 15/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2013

11

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

13/2011/QD-UBND,Quyết định 13 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố hết hiệu lực,Văn bản hết hiệu lực ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/2011/QĐ-UBND Bình

Ban hành: 04/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2011

12

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND về Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Đu Đủ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

13/2011/QD-UBND,Quyết định 13 2011,Tỉnh Bình Thuận,Quy trình vận hành điều tiết,Hồ chứa nước Đu Đủ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/2011/QĐ-UBND Bình

Ban hành: 08/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2011

13

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2006/QĐ-UBND quy định chi trả chế độ hỗ trợ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số: 13/2011/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 04 tháng 7 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2006/QĐ-UBND NGÀY 9/6/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TRẢ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 04/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

14

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND về Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, xe ô tô, gắn máy trên địa bàn tỉnh Nam Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

13/2011/QD-UBND,Quyết định 13 2011,Tỉnh Nam Định,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/2011/QĐ-UBND Nam Định, ngày 29 tháng 6 năm 2011

Ban hành: 29/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2011

15

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND Quy định chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

13/2011/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 28 tháng 6 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHI TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Ban hành: 28/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2011

16

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

13/2011/QD-UBND,Quyết định 13 2011,Tỉnh Quảng Ngãi,Giá dịch vụ xe ra vào bến xe,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 23/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

17

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND Quy định tạm thời về tuyển dụng và nâng ngạch công chức do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

13/2011/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 06 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TUYỂN DỤNG VÀ NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 28/11/2008; Căn cứ Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010

Ban hành: 21/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2011

18

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Bến Tre với các hội thành viên, các sở, ban ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

13/2011/QD-UBND,Quyết định 13 2011,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2011/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 20 tháng 6 năm 2011

Ban hành: 20/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND về giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số: 13/2011/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 6 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ÔTÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của

Ban hành: 17/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2011

20

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

13/2011/QD-UBND,Quyết định 13 2011,Tỉnh Bình Định,Đấu giá quyền sử dụng đất,Cho thuê đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/2011/QĐ-UBND Bình

Ban hành: 15/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188