Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 14088 văn bản

101

Nghị định 28/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet

28/2009/ND-CP,Nghị định 28 2009,Chính phủ,Dịch vụ internet,Quản lý dịch vụ Internet,Cung cấp dịch vụ Internet,Sử dụng dịch vụ Internet,Thông tin điện tử,Xử phạt hành chính,Thông tin điện tử trên internet,Công nghệ thông tin,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2009

102

Nghị định 27/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 107/2004/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

27/2009/ND-CP,Nghị định 27 2009,Chính phủ,Số lượng Phó Chủ tịch,Cơ cấu thành viên,Sửa đổi,Ủy ban nhân dân các cấp,Bổ sung,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 27/2009/NĐ-CP

Ban hành: 19/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2009

103

Nghị định 26/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

26/2009/ND-CP,Nghị định 26 2009,Chính phủ,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Thuế Tiêu thụ đặc biệt,Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt,Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt,Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Ban hành: 16/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2009

104

Nghị định 25/2009/NĐ-CP về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

25/2009/ND-CP,Nghị định 25 2009,Chính phủ,Quản lý tài nguyên biển,Quản lý tài nguyên hải đảo,Bảo vệ môi trường biển,Bảo vệ môi trường hải đảo,Bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------

Ban hành: 06/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2009

105

Nghị định 24/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

24/2009/ND-CP,Nghị định 24 2009,Chính phủ,Luật Ban hành Văn bản,Ban hành văn bản pháp luật,Ban hành văn bản,Xây dựng ban hành văn bản,Hướng dẫn CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 24/2009/NĐ-CP

Ban hành: 05/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2009

106

Nghị định 23/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

23/2009/ND-CP,Nghị định 23 2009,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Hoạt động xây dựng,Kinh doanh bất động sản,Kinh doanh vật liệu xây dựng,Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật,Quản lý phát triển nhà,Quản lý phát triển công sở,Bất động sản,Vi phạm hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG

Ban hành: 27/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2009

107

Nghị định 22/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 70/2006/NĐ-CP quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

22/2009/ND-CP,Nghị định 22 2009,Chính phủ,Quản lý tang vật,Quản lý tang vật bị tạm giữ,Sửa đổi,Bổ sung,Vi phạm hành chính,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 22/2009/NĐ-CP

Ban hành: 24/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2009

108

Nghị định 20/2009/NĐ-CP về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam

20/2009/ND-CP,Nghị định 20 2009,Chính phủ,Quản lý độ cao,Bảo vệ vùng trời,Bảo vệ vùng trời tại Việt Nam,Chướng ngại vật hàng không,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 20/2009/NĐ-CP

Ban hành: 23/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2009

109

Nghị định 21/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng

21/2009/ND-CP,Nghị định 21 2009,Chính phủ,Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ,Sĩ quan tại ngũ hy sinh,Sĩ quan chuyên nghiệp,Công chức quốc phòng,Sĩ quan chuyển sang công chức quốc phòng,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 23/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2009

110

Nghị định 19/2009/NĐ-CP sửa đổi Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính kèm theo Nghị định 162/2004/NĐ-CP

19/2009/ND-CP,Nghị định 19 2009,Chính phủ,Quy chế tạm giữ người,Tạm giữ người theo thủ tục hành chính,Tạm giữ người,Sửa đổi,Bổ sung,Vi phạm hành chính,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 19/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2009

111

Nghị định 18/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 97/2007/NĐ-CP quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

18/2009/ND-CP,Nghị định 18 2009,Chính phủ,Lĩnh vực hải quan,Xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan,Xử lý vi phạm hành chính,Cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 18/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2009

112

Nghị định 16/2009/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 8 Nghị định 13/2008/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

do - Hạnh phúc --------- Số: 16/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 8 NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2008/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC

Ban hành: 16/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2009

113

Nghị định 17/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 121/2007/NĐ-CP quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

17/2009/ND-CP,Nghị định 17 2009,Chính phủ,Đầu tư trực tiếp nước ngoài,Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài,Hoạt động đầu tư trực tiếp nước noài,Hoạt động đầu tư trực tiếp,Hoạt động dầu khí,Sửa đổi,Bổ sung,Đầu tư,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Ban hành: 16/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2009

114

Nghị định 14/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2005/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ THỦY SẢN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Ban hành: 13/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2009

115

Nghị định 15/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 97/2006/NĐ-CP quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

-------------- Số: 15/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 97/2006/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2006 QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRỤC XUẤT THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính

Ban hành: 13/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2009

116

Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

12/2009/ND-CP,Nghị định 12 2009,Chính phủ,Quản lý dự án đầu tư,Dự án đầu tư xây dựng,Quản lý dự án đầu tư xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 12/2009/NĐ-CP

Ban hành: 12/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2009

117

Nghị định 11/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 111/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Xuất bản

11/2009/ND-CP,Nghị định 11 2009,Chính phủ,Luật xuất bản sửa đổi,Luật Xuất bản,Hướng dẫn,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 11/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm

Ban hành: 10/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2009

118

Nghị định 10/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản

10/2009/ND-CP,Nghị định 10 2009,Chính phủ,Thủ tục phá sản,Tiến hành thủ tục phá sản,Xử lý vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 10/2009/NĐ-CP

Ban hành: 06/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2009

119

Nghị định 09/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

09/2009/ND-CP,Nghị định 09 2009,Chính phủ,Quản lý tài chính,Quy chế quản lý vốn nhà nước,Quản lý vốn Nhà nước,Vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------

Ban hành: 05/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2009

120

Nghị định 08/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

08/2009/ND-CP,Nghị định 08 2009,Chính phủ,Luật phòng chống bạo lực gia đình,Phòng chống bạo lực gia đình,Hành vi bạo lực gia đình,Nạn nhân bạo lực gia đình,Bạo lực gia đình,Hướng dẫn,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201