Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/1997/TTLT-BKH-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 183726 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

225/2012/TTLT-BTC-BKH&DT-BTTTT,Thông tư liên tịch 225 2012,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Bộ Thông tin và Truyền thông,Chương trình mục tiêu quốc gia,Kinh phí ngân sách nhà nước,Đưa thông tin về cơ sở ,Đưa thông tin về cơ sở miền núi,Đưa thông tin về cơ sở vùng sâu ,Đưa thông tin về cơ sở vùng xa,Đưa thông tin về cơ sở biên giới,Chương trình

Ban hành: 26/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2013

2

Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

19/2012/TTLT-BTC-BKH&DT-BTTTT,Thông tư liên tịch 19 2012,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quản lý sử dụng kinh phí,Ứng dụng công nghệ thông tin,Chương trình quốc gia,Cơ quan nhà nước,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ– BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ban hành: 15/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2012

3

Thông tư liên tịch 131/2011/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011 do Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

131/2011/TTLT-BTC-BKH&DT-BTTTT,Thông tư liên tịch 131 2011,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Bộ Thông tin và Truyền thông,Chương trình mục tiêu quốc gia,Quản lý sử dụng kinh phí,Đưa thông tin về cơ sở ,Vùng sâu vùng xa hải đảo ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ban hành: 22/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2011

4

Thông tư liên tịch 195/2010/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT hướng dẫn tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

195/2010/TTLT-BQP-BTC-BKH&DT,Thông tư liên tịch 195 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Tiêu chuẩn vật chất hậu cần,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG - - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

5

Thông tư liên tịch 20/2010-TTLT-BKH-BTC hướng dẫn việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

20/2010-TTLT-BKH-BTC,Thông tư liên tịch 20 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Cung cấp thông tin,Thông tin về đấu thầu ,Đăng tải trên Báo Đấu thầu ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Ban hành: 21/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2010

6

Thông tư liên tịch 10/2009/TTLT-BKH-BTC quy định lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

10/2009/TTLT-BKH-BTC,Thông tư liên tịch 10 2009,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Lồng ghép nguồn vốn,Hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững,Đầu tư,Văn hóa - Xã hội BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ – BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 30/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2009

7

Thông tư liên tịch 198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH hướng dẫn trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư, thương mại và công nghiệp do Bộ Tài chính - Bộ Công thương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH,Thông tư liên tịch 198 2009,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Bộ Công thương,Cung cấp thông tin,Người nộp thuế,Quản lý Nhà nước,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2009

8

Quyết định 1997/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

1997/QD-BTC,Quyết định 1997 2019,Bộ Tài chính,Thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Lĩnh vực bảo hiểm,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1997/QĐ-BTC

Ban hành: 17/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2019

9

Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA,Thông tư liên tịch 05 2008,Bộ Công An,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Cơ chế phối hợp,Cơ quan đăng ký kinh doanh,Cơ quan đăng ký thuế,Đăng ký con dấu,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do-

Ban hành: 29/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2008

10

Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC hướng dẫn Quyết định 147/2007/QĐ-TTg về chính sách phát triển rừng sản xuất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính ban hành

02/2008/TTLT-BKH-BNN-BTC,Thông tư liên tịch 02 2008,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Tài chính,Phát triển rừng sản xuất,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2008

11

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý công trình ghi công liệt sĩ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

13/2014/TTLT-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 13 2014,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Người có công với cách mạng ,Hỗ trợ người có công với cách mạng ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 03/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2014

12

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 11/2011/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

13/2014/TTLT-BNNPTNT-BKHDT-BTC,Thông tư liên tịch 13 2014,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Tài chính,Phát triển ngành mây tre ,Chính sách khuyến khích phát triển,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 28/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

13

Thông tư liên tịch 58/2008/TTLT-BNN-BKH-BTC hướng dẫn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 - 2010 do Liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

58/2008/TTLT-BNN-BKH-BTC,Thông tư liên tịch 58 2008,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Tài chính,Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng,Giai đoạn 2007 2010,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2008

14

Thông tư liên tịch 15/2007/TTLT-BCA-BTC-BKH&ĐT hướng dẫn Nghị định 25/2006/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng công an nhân dân do Bộ Công An - Bộ Tài Chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

15/2007/TTLT-BCA-BTC-BKH&DT,Thông tư liên tịch 15 2007,Bộ Công An,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Tiêu chuẩn vật chất hậu cần,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ CÔNG AN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2007

15

Thông tư liên tịch 05/2007/TTLT-NHNN-BKH-BTC-BTM hướng dẫn lập và phân tích cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam do Liên bộ Ngân hàng nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại ban hành.

05/2007/TTLT-NHNN-BKH-BTC-BTM,Thông tư liên tịch 05 2007,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Bộ Thương mại,Ngân hàng Nhà nước,Lập cán cân thanh toán quốc tế,Phân tích cán cân thanh toán quốc tế,Cán cân thanh toán quốc tế,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC – BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ – BỘ TÀI CHÍNH – BỘ THƯƠNG MẠI

Ban hành: 14/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2007

16

Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BKH-BTC-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công An cùng ban hành

02/2007/TTLT-BKH-BTC-BCA,Thông tư liên tịch 02 2007,Bộ Công An,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Cơ chế phối hợp,Cơ quan đăng ký kinh doanh,Cơ quan đăng ký thuế,Cơ quan cấp giấy phép khắc dấu,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 27/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2007

17

Thông tư liên tịch 74/2006/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT hướng dẫn Nghị định 123/2003/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ do Bộ quốc phòng, Bộ tài chính, Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

74/2006/TTLT-BQP-BTC-BKH&DT,Thông tư liên tịch 74 2006,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Tiêu chuẩn vật chất hậu cần,Quân nhân tại ngũ,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 21/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Quyết định 1997/QĐ-BTC năm 2016 quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1997/QD-BTC,Quyết định 1997 2016,Bộ Tài chính,Sử dụng xe ô tô con,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1997/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2016

19

Thông tư liên tịch 08/2003/TTLT-BKH-BTC hướng dẫn Nghị định 38/2003/NĐ-CP về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

08/2003/TTLT-BKH-BTC,Thông tư liên tịch 08 2003,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Cổ phần hóa,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Chuyển doanh nghiệp có vốn nước ngoài,Công ty Cổ phần,Doanh nghiệp,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

20

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

13/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 13 2021,Bộ Tài chính,Thông tư về cơ chế quản lý tài chính đối với Tổng cục Thuế,Cơ chế quản lý tài chính đối với Tổng cục Hải quan,Thông tư về biên chế đối với Tổng cục Hải quan,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/10/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71